1. Späť na domovskú stránku
  2. Nápravné opatrenie a informácie o stiahnutí z trhu

KUCHYNSKÉ ROBOTY KENWOOD


Modely FPM800, FPM810


Ako preventívne opatrenie spoločnosť Kenwood spustila dobrovoľné stiahnutie z trhu týkajúce sa takzvaného disku „Julienne“ pre naše modely kuchynských robotov FPM800FPM810, vyrobené od januára 2019 do decembra 2021. Iné disky alebo iné kuchynské roboty nie sú ovplyvnené.
 
 Nebezpečenstvo: Nie je možné úplne vylúčiť, že časti disku „Julienne“ sa počas používania môžu uvoľniť a spôsobiť potenciálne riziko požitia.

Náprava: Disk „Julienne“ prestaňte používať a navštívte ďalej uvedené webové sídlo. Overte si, či je disk potenciálne ovplyvnený, a zaregistrujte sa na bezplatný náhradný disk „Julienne“. Bude vám zaslaný priamo domov. Postihnutý/starý disk „Julienne“ potom zlikvidujte.

juliennedisc.kenwoodworld.com
 

Príslušné krajiny: Austrália, Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nový Zéland, Nemecko, Fínsko, Dánsko, Singapur, Česká republika, Nórsko, Poľsko, Taliansko, Belgicko, Rumunsko, Slovinsko, Brunej, Rakúsko, Chorvátsko, Slovensko. 

Mixér Kenwood


Model Blend-X PRO BLM800, typ BLM80


Pri niektorých mixéroch predaných od októbra 2014 do júna 2015 sa môže počas životnosti prejaviť porucha pri zvlášť náročných úlohách.

Táto porucha môže spôsobiť zlomenie čepele, čo môže predstavovať riziko porezania alebo prehltnutia.

Len v prípade, že vlastníte model BLEND-X PRO BLM800, typ BLM80, postupujte podľa nasledujúcich krokov a určite, či máte rizikovú jednotku.

1. Skontrolujte typ a pozrite si kód dátumu, ktorý možno nájsť na klasifikačnej tabuľke umiestnenej na spodnej strane produktu. 

Ak je vaše zariadenie typu BLM80 a kód dátumu je 14x01 až 15x22, kde „x“ predstavuje písmeno (napr. 14S52), môže sa vás toto upozornenie týkať. Prejdite na nasledujúci bod.

2. Skontrolujte, či čepele mixéra majú laserom vypálenú identifikáciu, ako je zobrazené nižšie:

Ak NIE, toto upozornenie sa týka vášho výrobku.

Ak máte dotknutý spotrebič, prestaňte používať svoj mixér
kontaktujte nás, aby ste získali viac informácií a získali bezplatný náhradný diel.

Ak niekto z vašej rodiny alebo priateľov vlastní model BLEND-X PRO BLM800, typ BLM80, upozornite ich na toto bezpečnostné varovanie a požiadajte ich, aby nás kontaktovali.

Ďakujeme vám za spoluprácu a ospravedlňujeme na za akékoľvek spôsobené nepríjemnosti.

Toto dobrovoľné zvolávanie bolo uverejnené v roku 2015.

Príslušné krajiny: Austrália, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Kanada, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Švajčiarsko, Juhoafrická republika, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, USA, Hongkong, Taliansko, Izrael, Chorvátsko, Litva, Česká republika, Singapur, Paraguaj, Írsko, Malajzia, Čile, Macao, Albánsko, Slovinsko, Tunisko, Nová Kaledónia, Island Andorra, Lichtenštajnsko, Martinik, Kanárske ostrovy, Slovensko, Uruguaj, Guadeloupe, Luxembursko, Lesotho, Nórsko, Dánsko, Maroko, Francúzska Guyana, Estónsko.