1. Späť na domovskú stránku
  2. Pravidlá Používania Cookies

Pravidlá Používania Cookies

Webové stránky skupiny Kenwood (ďalej len „Webové stránky“) využívajú cookies, aby Vám mohli poskytnúť prístup k Webovým stránkam v súlade s vašimi preferenciami a aby zvýšili vašu spokojnosť. Využívaním Webových stránok a akceptovaním týchto pravidiel dávate súhlas s používaním cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

O cookies

Cookies predstavujú textové súbory často obsahujúce špecifické identifikátory, ktoré posielajú webové servery webovým prehliadačom a ktoré môžu byť následne zasielané späť na server, kedykoľvek prehliadač požaduje zo serveru nejakú stránku.

Cookies môžu používať webové servery na identifikáciu a sledovanie používateľov, keď si prezerajú rôzne stránky na webe, a na identifikáciu používateľov vracajúcich sa na web. Cookies uľahčujú navigáciu a poskytujú zabezpečené pripojenie.

Cookies môžu byť buď „trvalé“ alebo „dočasné“. Trvalá cookie predstavuje textový súbor zaslaný webovým serverom webovému prehliadaču, ktorý prehliadať uloží a ktorý zostane platný až do stanoveného dňa expirácie (pokiaľ ho používateľ pred dátumom expirácie nevymaže). Platnosť dočasnej cookie naopak skončí na konci používateľovej relácie, keď sa zatvorí webový prehliadač.

Cookies na týchto webových stránkach

Kenwood používa na webových stránkach dočasné a trvalé cookies.

Ako používame cookies

Cookies neobsahujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť, je však možné prepojiť osobné údaje, ktoré o Vás uschovávame s informáciami uschovávanými v cookies a získaných z cookies.

Kenwood môžepoužívať informácie, ktoré získavame pri používaní Webových stránok z Vašej strany a zhromažďujeme pomocou cookies, na tieto účely:

(1) na idetifikovanie Vášho počítača, keď navštívite Webové stránky;
(2) na Vaše sledovanie počas navigácie po Webových stránkach, a na to, aby bolo možné používať nákupný košík, keď vstupujete na  Webové stránky z dôvodu nákupu produktov Kenwood (ak je táto funkcia k dispozícii);
(3) na zlepšenie komfortu používania Webových stránok;
(4) na analýzu používania Webových stránok;
(5) na správu Webových stránok.

Cookies tretích strán

Keď používate Webové stránky, môžu Vám byť zasielané tiež cookies tretích strán.
Webové stránky môžu obsahovať cookies zasielané tretími stranami. Kenwood nemôže niesť zodpovednosť za cookies poskytnuté tretími stranami.
Kenwood ďalej používa službu Google Analytics, ktorou analyzuje používanie Webových stránok. Služba Google Analytics generuje štatistické a iné informácie o to, ako sa Webové stránky používajú, a to pomocou cookies, ktoré sú uschované na počítačoch používateľov.
Google bude tieto informácie archivovať. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Pre podrobnosti o súboroch cookie v reklame (napr. názov, účel použitia a súvisiace časy uchovávania, prípadné tretie strany) kliknite na nasledujúci odkaz.

Blokovanie cookies

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie cookies. Napríklad:

(1)   v Internet Exploreri kliknutím na záložku „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Zabezpečenie“ a zvolením položky „Blokovať všetky cookies“ pomocou posuvného ovládača;
(2)   vo Firefoxe kliknutím na záložku „Nástroje“, „Možnosti“ a označením položky „Prijímať cookies zo stránok“ v boxe „Zabezpečenie“.
Blokovanie všetkých cookies bude mať vplyv na komfort používania Webových stránok: ak budete cookies blokovať, nebudete môcť používať všetky prvky na Webových stránkach.

Mazanie cookies

Cookies uložené vo Vašom počítači môžete tiež vymazať:

(1) v Internet Exploreri musíte manuálne vymazať súbory cookie (pokyny nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835);
(2) vo Firefoxe môžete cookies vymazať tak, že najprv zabezpečíte, aby boli cookies vymazané, keď „odstránite zabezpečené údaje“ (toto nastavenie sa dá zmeniť tak, že kliknete na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Nastavenie“ v boxe „Zabezpečené údaje“) a následne kliknete na „Vymazať zabezpečené údaje“ v menu „Nástroje“.

Týmto postupom však môžete negatívne ovplyvniť komfort používania Webových stránok.