1. Späť na domovskú stránku
  2. Kenwood | Stránka Podrobnosti o návode na obsluhu

Návody na použitie

Chef XL KVL4100W

Chef XL KVL4100W

  • V
    (Instruction manuals Arabic Saudi Arabia, English) PDF (1.616 MB)