Bezpłatne zwroty Darmowa wysyłka powyżej 120 PLN
 1. Powrót do strony głównej
 2. W trosce o środowisko

W trosce o środowisko 

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Systemy zarządzania i ochrony środowiska zgodny z prawodastwem


Nasze certyfikowane systemy zarządzania:
FM 13143

Używamy BSI do regularnego badania i certyfikacji naszych systemów zarządzania.

Zgodność z ustawą o Ochronie Środowiska:

Produkty gwarantujące bezpieczny kontakt z żywnością
 • Produkty wolne od BPA (zobacz sekcję 'BPA poniżej)
 • MiCWF – Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Produkty wybrodukowane wyłacznie z bezpiecznych materiałów
 • REACh – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
 • RoHS – Restriction of Hazardous Substances - zmninimalizowanie ilośći szkodliwych sybstancji przenikających do środowiska

Firma Kenwood produkuje bezpieczne produkty od ponad 60 lat i będzie przodowała w ich produkcji w kolejnych dzieisięcioleciach tak aby Twoja rodzina miała pewność, że wybiera to co dla niej najlepsze.


Kenwood BPA freeBisphenol A (BPA)

Bisphenol A (BPA)

Co to jest BPA?

Bisfenol A ( BPA ) jest substancją chemiczną, stosowaną przede wszystkim do wytwarzania tworzyw sztucznych - głównie poliwęglanów (PC). PC jest tworzywem sztucznym, które jest często wykorzystywane do produkowania opakowań produktów spożywczych, takich jak na przykład butelki do napojów .

BPA może jednak w rzadkich przypadkach znaleźć się w innych tworzywach sztucznych - dlaczego też Kenwood sprawdza wszystkie elementy plastikowe, które będą używane w kontakcie z żywnością.

Jakie są obawy związane z BPA?

BPA jest związkiem chemicznym, który w określonych dawkach może naśladować działanie ludzkiego estrogenu co może być powodem problemów zdrowotnych u niektórych osób.

Podczas produkcji PC zawartość BPA jest niwelowana, jednakże niewielkie ilości BPA mogą migrować z plastiku PC, wytrącić się pod wpływem wysokiej temperatury lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wielu konsumentów zwraca uwagę na możliwość wytrącenia się BPA i ryzyka z tym związanego, dlatego też w niektórych krajach wycofano BPA z produkcji opakowań żywności w tym, np. butelek dla dzieci.

Jak Kenwood podchodzi do tematu BPA?
 • Na początku 2013 roku zaprzestaliśmy wykorzystywania PC (poliwęglanów) w produkcji elementów mających kontakt z żywnością.
 • Wszystkie plastikowe elementy wchodzące w skład naszych maszyn, mające kontakt z żywnością przechodzą szczegółowe testy, aby zapewnić, brak występowania jakiejkolwiek migracja BPA powyżej dopuszczalnego poziomu przed wprowadzeniem produktów na rynek. Żaden produkt nie trafi do sprzedaży bez uzyskania raportu z badań, który potwierdza brak obecności BPA w jego elementach. Tego typu badania prowadzane są przez wyspecjalizowane, niezależne laboratoria.
 • Nasz systemy zarządzania uwzględnia regularne kontrole wszelkich elementów mających kontakt z żywnością. W skład procedur kontrolnych wchodzą także: monitorowanie dostawców, audyty naszych fabryk a także testy nadzoru produktów.


Materials in Contact With FoodMateriały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czym są materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością?

Wiele elementów naszych produktów wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością . Przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością precyzyjnie określają dopuszczalną migrację niektórych substancji z tych części do żywności .

Co robimy aby kontrolować migracje wszelkich substancji?
 • Testujemy każdy element, który wchodzi w kontakt z żywnością przed wprowadzeniem produktów na rynek. Wszystkie nasze produkty spełniają obowiązujące przepisy
 • Produkt zaczynają być wprowadzane na rynek wraz z otrzymaniem raportu z badań potwierdzającego możliwość ich użycia w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
 • Badania wykonywane są przez wyspecjalizowane niezależne laboratoria. Laboratoria używają maszyny, które bardzo dokładnie sprawdzają zgodność produktu z przyjętymi standardami. Dzięki temu, każdy nasz klient może mieć pewność, że nasze kupuje sprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Nasz systemy zarządzania uwzględnia regularne kontrole wszelkich elementów mających kontakt z żywnością. W skład procedur kontrolnych wchodzą także: monitorowanie dostawców, audyty naszych fabryk a także testy nadzoru produktów.


REACh and RoHS Kenwood

REACh and RoHS

Rozporządzenia REACh i RoHS

Co to jest REACh?
Rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Prawo to reguluje występowanie chemikalów i substancje niebezpiecznych. Dla naszej firmy określa bezpiecznych poziom występowania niektórych substancji w obrębie produktów, opakowań i części zamiennych, które po kontroli wprowadzamy do obrotu.

Co to jest RoHS?
Rozporządzenie dotyczące ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych takich jak: ołów,rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenole (PBB) i polibromowane etery fenylowe (PBDE).

To rozporządzenie ogranicza możliwość wystąpienia niebezpiecznych substancji w produktach wchodzoących na rynek.

Co robimy aby kontrolować występowanie niebezpiecznych substancji w naszych produktach?
 • Przed wprowadzeniem produktów na rynek otrzymujemy deklaracje naszych dostawców, gwarantujące zgodność każdego produktu z Rozporządzeniem REACh .
 • Przed wprowadzeniem produktów na rynek otrzymujemy deklaracje naszych dostawców, gwarantujące zgodność każdej części naszych produktów z Rozporządzeniem RoHS.
 • Aby produkt został przeznaczony do sprzedaży musi przejść pozytywnie wszystkie testy sprawdzające jego zgodność z wymogami określonymi w obu rozporządzeniach.
 • Badania wykonywane są przez wyspecjalizowane niezależne laboratoria. Laboratoria używają maszyny, które bardzo dokładnie sprawdzają zgodność produktu z przyjętymi standardami. Dzięki temu, każdy nasz klient może mieć pewność, że nasze kupuje sprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Nasz systemy zarządzania uwzględnia regularne kontrole wszelkich elementów mających kontakt z żywnością. W skład procedur kontrolnych wchodzą także: monitorowanie dostawców, audyty naszych fabryk a także testy nadzoru produktów.