60 dni na zwrot

Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Oferujemy Państwu możliwość wypróbowania nowo zakupionego produktu Kenwood, a w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania, możliwość zwrotu pieniędzy za ten produkt.

2. Czas zwrotu produktu:

Konsument niezadowolony z produktu objętego programem ma możliwość jego zwrotu w ciągu 60 dni od dnia zakupu.

Liczy się data wpływu do siedziby Koordynatora.

3. Miejsce zwrotu:

Produkt wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu należy przesłać na adres:

TQ Group Sp. z o.o.
ul. Albańska 18/6
60-123 Poznań
z dopiskiem „Satysfakcja Gwarantowana”

Zwracamy kwotę zakupu produktu przelewem w ciągu 30 dni.

4. Warunki zwrotu:

Produkt należy zwrócić:

  • nieuszkodzony
  • czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy
  • w niezniszczonym opakowaniu opatrzonym kodem EAN wraz ze wszystkimi elementami zestawu np. ładowarka, instrukcja obsługi, dołączone akcesoria etc. oraz ewentualnymi produktami dodanymi w ramach promocji
  • w określonym terminie
  • wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub oryginału faktury VAT

5. Informacje odnośnie sklepów:

Sklepy nie są zaangażowane w proces rozpatrywania zwrotu. Udział sklepu w tej akcji kończy się wraz z chwilą sprzedania produktu Braun objętego programem.

6. Informacje dodatkowe:

Więcej informacji na temat programu można otrzymać pod adresem mailowym: satysfakcja@tqg.pl lub pod numerem telefonu:61 83 000 95 w dni robocze od 09:00-16:00.