Doprava zdarma u objednávek nad 620 Kč Vrácení zboží zdarma

Pravidla pro soubory cookies

Jsme zavázáni k tomu, abychom chránili soukromí návštěvníků naší webové stránky; tato politika určuje, jak nakládáme s vašimi osobními informacemi.

Webová stránka Kenwoodworld.com využívá soubory cookies. Používáním naší webové stránky a souhlasem s touto politikou souhlasíte s tím, abychom využívali soubory cookies v souladu s podmínkami této politiky.

(1) Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat tyto druhy osobních informací:

(a) informace o vašem počítači a o vašich návštěvách a využití této stránky (včetně [vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, zdroje odkazů, délky návštěvy, náhledů stránek a procházení webové stránky;
(b) informace týkající se jakýchkoliv transakcí prováděných mezi vámi a námi na této webové stránce nebo v souvislosti s ní, včetně informací o jakýchkoliv nákupech našeho zboží nebo služeb, které provedete;
(c) informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás;
(d) informace, které nám poskytnete za účelem předplacení služeb naší webové stránky, e-mailových zpráv a/nebo novinek;
(e) jakékoliv další informace, které se rozhodnete nám zaslat a
(f) jiné informace.

(2) Soubory cookies

Cookie představuje úsek textu zaslaný webovým serverem na webový prohlížeč a uložený v prohlížeči. Tato informace je pak zaslána zpět na server pokaždé, když si vyhledávač vyžádá stránku ze serveru. Tak je umožněno, aby server identifikoval a sledoval webový vyhledávač.

Na webové stránce můžeme používat jak „relační“, tak „trvalé“ soubory cookies. Relační soubory cookies budeme používat k těmto účelům: vaše sledování při procházení webové stránky a k jiným použitím. Trvalé soubory cookies budeme používat k těmto účelům: umožnění, aby vás naše webová stránka identifikovala při vaší návštěvě.

Relační soubory cookies budou z vašeho počítače vymazány, jakmile svůj vyhledávač zavřete. Trvalé soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem počítači, dokud nebudou vymazány nebo dokud neuplyne datum jejich exspirace.

K analýze využití této webové stránky používáme systém Google Analytics. Ten generuje statistické a jiné informace o využití webové stránky pomocí souborů cookies, které jsou uloženy v uživatelských počítačích. Generované informace, které se týkají naší webové stránky, se využívají k vytvoření zpráv o jejím využití. Google tyto informace uloží. Zásady politiky ochrany soukromí společnosti Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacypolicy.html. Soubory cookies vám mohou zaslat i naši inzerenti / poskytovatelé placených služeb.

Naši poskytovatelé reklamních (inzertních) služeb vám mohou zaslat soubory cookies, které umožní provádění reklamních služeb na bázi vašich předcházejících návštěv naší webové stránky.

Na naší webové stránce publikujeme upoutávky podle zájmu, Google Adsense. Ty vytváří společnost Google „na míru“ tak, aby odrážely vaše zájmy. Ke zjištění vašich zájmů bude Google sledovat vaše chování na naší webové stránce a na jiných webových stránkách v rámci použití DART cookie. Můžete tak sledovat, rušit nebo doplňovat zájmové kategorie související s vaším vyhledávačem, a to pomocí nástroje  Google Ads Preference Manager, který je k dispozici na: http://www.google.com/ads/preferences/. Můžete se rozhodnout pro partnera Adsense

(3) Použití vašich osobních informací

Osobní informace, které nám prostřednictvím této webové stránky poskytnete, budou použity k účelům, které jsou specifikovány v těchto zásadách politiky ochrany soukromí nebo v příslušných částech webové stránky.

Vaše osobní informace můžeme použít k těmto účelům:

(a) správa webové stránky;
(b) zdokonalení vašich zkušeností s vyhledáváním personalizací webové stránky;
(c) zpřístupnění služeb, dosažitelných na webové stránce, k vašemu použití;
(d) zasílání zboží a dodávky služeb, které prostřednictvím webové stránky nakoupíte;
(e) zasílání zpráv a faktur a inkasování plateb od vás;
(f) zasílání obecných (ne marketingových) komerčních sdělení;
(g) zasílání e-mailových sdělení, která si konkrétně vyžádáte;
(h) zasílání novinek a jiných marketingových sdělení, týkajících se naší obchodní činnosti nebo obchodní činnosti pečlivě vybraných třetích osob, které vás podle našeho názoru mohou zajímat, a to poštou, nebo pokud s tím budete výslovně souhlasit, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoliv informovat, jestliže již nebudete marketingová sdělení vyžadovat)
(i) poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím osobám – tyto informace však nebudou používány k identifikaci individuálních uživatelů;
(j) vyřizování dotazů a reklamací k této webové stránce, které si vyžádáte nebo které se vás budou týkat;
(k) k jiným účelům.

Jakmile poskytnete osobní informace k publikaci na naší webové stránce, budeme je publikovat a jinak používat v souladu s oprávněním (licencí), které nám udělíte.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní informace žádné třetí straně pro účely direct marketingu.

(4) Zveřejnění

Informace o vás můžeme poskytnout komukoliv z našich zaměstnanců, úředníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud to bude přiměřeně nutné k účelům specifikovaným v těchto zásadách politiky ochrany soukromí.

Kromě toho můžeme vaše osobní informace sdělit:

(a) v rozsahu, ve kterém o to budeme požádáni podle zákona;
(b) v souvislosti s jakýmkoliv právním řízením nebo možným právním řízením;
(c) za účelem zajištění, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytnutí informací jiným stranám k obraně proti podvodu a snížení úvěrových rizik);
(d) kupujícím (nebo možným kupujícím) v jakémkoliv obchodu nebo zisku, který realizujeme (nebo zvažujeme) jako prodejci; a]
(e) komukoliv, o kom můžeme přiměřeně předpokládat, že je může použít u soudu nebo jiného kompetentního úřadu, jestliže si tento soud nebo úřad podle našeho názoru pravděpodobně sdělení takových osobních informací vyžádá.

Kromě těchto výjimek ze zásad politiky ochrany soukromí neposkytneme vaše informace třetím stranám.

(5) Mezinárodní přenosy dat

Informace, které shromáždíme, mohou být ukládány a zpracovávány ve všech zemích, v nichž působíme, a přenášeny mezi nimi, abychom je mohli využívat v souladu s těmito zásadami politiky ochrany soukromí.

Informace, které poskytnete, mohou být přenášeny do zemí (včetně USA, Japonska a jiných zemí), které nemají zákony o ochraně dat rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho budou osobní informace, které poskytnete ke zveřejnění na webové stránce, publikovány na internetu a mohou být prostřednictvím internetu k dispozici na celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací jinými stranami.

S takovým přenosem osobních informací výslovně souhlasíte.

(6) Zabezpečení vašich osobních informací

Provedeme přiměřená technická a organizační opatření k tomu, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně (falšování) vašich osobních informací.

Všechny osobní informace, které nám poskytnete, uložíme na našich zabezpečených serverech (chráněných heslem a firewallem). Všechny elektronické transakce, které proběhnou od vás k nám nebo naopak, budou kódovány s použitím SSL technologie.

Přenos dat prostřednictvím internetu ovšem z jeho podstaty zabezpečen není a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat internetem přenášených.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a uživatelských detailů. Vaše heslo od vás nebudeme vyžadovat (s výjimkou přihlášení na webovou stránku).

(7) Dodatky k zásadám

Tyto zásady politiky ochrany soukromí můžeme čas od času aktualizovat vytvořením nové verze na naší webové stránce. Proveďte občas kontrolu stránky, abyste měli jistotu, že jste provedli všechny změny.

O změnách naší politiky ochrany soukromí vás můžeme informovat i e-mailem.

(8) Vaše práva

Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli (vrátili) veškeré osobní informace, které o vás máme. Jejich poskytnutí je vázáno na tyto podmínky:

(a) úhrada poplatku (v současné době £ 10,00) a
(b) vhodné prokázání totožnosti [(obvykle k tomuto účelu akceptujeme úředně nebo bankou ověřenou fotokopii vašeho pasu a originální kopii účtu s vaší aktuální adresou)].

Tyto osobní informace můžeme vyžadovat v zákonem povoleném rozsahu.

Můžete nám e-mailem dát pokyn, abychom vaše osobní informace nezpracovávali k marketingovým účelům. Prakticky budete obvykle buď výslovně předem požádáni o souhlas s tím, abychom vaše osobní informace k marketingovým účelům využívali, nebo vám dáme možnost o poskytnutí osobních informací k marketingovým účelům rozhodnout.

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za ochranu soukromí nebo praxi webových stránek třetích stran.

(9) Aktualizace informací

Dejte nám laskavě vědět, jestliže osobní informace, které o vás budeme mít, budou vyžadovat opravu nebo aktualizaci.

(10) Kontakty

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se politiky ochrany soukromí nebo našeho zacházení s vašimi osobními informacemi, obraťte se laskavě na nás e-mailem nebo poštou. Pro podrobnosti navštivte naši stránku s kontakty.

The Data Protection Officer
Kenwood Ltd
1-3 New Lane
Havant, Hampshire
PO9 2NH
United Kingdom