Doprava zdarma u objednávek nad 620 Kč Vrácení zboží zdarma
 1. Zpět na domovskou stránku
 2. Ochrana osobních údajů

Prohlášení O Ochraně Soukromí

KDO JSME

Skupina De’Longhi považuje ochranu osobních údajů třetích osob, které má k dispozici, za velice důležitou a je odhodlána při svém podnikání chránit soukromí těchto třetích osob, zejména svých zákazníků, přičemž zvláštní pozornost věnuje zabezpečení a důvěrné povaze osobních údajů svých zákazníků.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na shromažďování osobních údajů s využitím online metod (včetně webových stránek skupiny De'Longhi) a offline nástrojů uvedených níže.

De'Longhi Praga s.r.o., IČO: 27899501 (dále jen „společnost De'Longhi“ nebo „Společnost“), se sídlem v Praze, Křižíkova 237/36a, Karlín, PSČ 186 00, Česká republika, v souladu s články 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vám jako správce osobních údajů, které shromažďuje, poskytuje následující informace.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ MOHOU BÝT SHROMAŽĎOVÁNY

Ve vztahu k vaší osobě mohou být shromažďovány následující kategorie osobních údajů (dále jen „osobní údaje“):
 • kontaktní údaje – informace jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa;
 • zájmy – informace, které jste poskytli v souvislosti s oblastmi vašeho zájmu, například produkty, které vás zajímají;
 • ostatní osobní údaje – informace, které jste poskytli ohledně svého data narození, vzdělání, profesní situace a údajů o domácnosti;
 • přihlášení přes sociální sítě – informace týkající se vašeho účtu na sociálních sítích a ostatní údaje, které jste sdělili sociální síti pro přihlášení na webovou stránku, které mohou být zpřístupněny v závislosti na nastavení soukromí na této sociální síti;
 • využívání webových stránek – informace o tom, jak používáte webové stránky, jak otvíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně informací získaných prostřednictvím cookies (pro zobrazení našeho Prohlášení o cookies uvádějící podrobnější informace klikněte zde).

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost De’Longhi vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává v těchto případech:
 • pokud se zaregistrujete na naší stránce / stáhnete si naši aplikaci a budete využívat její funkcionality; také prostřednictvím přihlašování přes sociální sítě;
 • pokud zakoupíte produkty nebo služby skupiny De'Longhi v našem online obchodě; • pokud nás kontaktujete s žádostí o předprodejní nebo poprodejní podporu;
 • pokud reagujete na naše marketingové aktivity, například když vyplníte dotazník nebo odevzdáte své údaje online na jedné z našich webových stránek;
 • pokud vyplníte papírový registrační formulář, což je možné při různých příležitostech (během demonstrací, na hodinách vaření, na propagačních a jiných akcích);
 • pokud ostatní společnosti skupiny a také naši obchodní partneři poskytnou vaše údaje povoleným způsobem.
 • V případě, že poskytujete osobní údaje jménem někoho jiného, musíte nejdřív zajistit, aby si daná osoba přečetla toto Prohlášení o ochraně soukromí.

Osobní údaje, které společnost De’Longhi o vás zpracovává, nám poskytujete buď přímo vy, nebo ostatní společnosti z naší skupiny a naši obchodní partneři, nebo je můžeme získat od provozovatelů sociálních sítí, jestliže se na naší webové stránce zaregistrujete prostřednictvím takové sociální sítě.

Dbejte prosím na to, aby vaše osobní údaje byly aktuální a informujte nás o případných změnách. Společnost De’Longhi byste měli neprodleně informovat o změně adresy, aby nenastaly problémy při využívání našich služeb.

PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽITY

Zpracování osobních údajů musí být odůvodněné některým z právních základů, které stanoví stávající předpisy o ochraně osobních údajů, jak je popsáno níže.

a) Vznik a plnění smluvní povinnosti a souvisejících povinností včetně komunikace ohledně služeb (například v souvislosti s poskytováním poprodejních služeb, včetně reklamací a oprav produktu, nebo online činnostmi).

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše kontaktní údaje za účelem založení a plnění smluvního vztahu včetně zadávání objednávek nebo uzavírání smluv prostřednictvím online obchodu (např. online nákup produktů nebo služeb, vyřizování objednávek), aby mohla poskytovat požadované služby, vyřizovat a odpovídat na zprávy nebo stížnosti a reklamace.

Společnost De’Longhi může také využívat vaše kontaktní údaje, zejména vaši e-mailovou adresu, k poskytování informací o službách a vašich objednávkách a také poprodejních služeb.

Právní základy pro zpracování: plnění smlouvy (viz článek 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo zákonné povinnosti, které musí Společnost splnit (viz článek 6 odst. 1 písm. c GDPR).

Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní požadavek; pokud údaje nebudou poskytnuty, nebudeme schopni uzavřít a realizovat smlouvu ani spravovat smluvní vztah.

b) Provozní management a úzce související účely, pro přístup na webovou stránku, zejména do zabezpečených částí, také prostřednictvím systému přihlašování přes sociální sítě – za účelem zjednodušení registračního postupu s využitím informací, které už jste poskytli sociální síti.

Společnost De'Longhi může zpracovávat kontaktní údaje k tomu, aby vám umožnila dokončit proces registrace na stránce a získat přístup do vaší osobní sekce, za účelem: (i) stahování dokumentů souvisejících se zakoupenými službami z vaší osobní sekce; (ii) zpracovávání dalších požadavků zadaných přes webovou stránku nebo umožnění online nákupů.

Registrace na stránce může proběhnout, když se rozhodnete ji využít, a to i s pomocí přihlášení přes sociální sítě. Tak nebudete muset zadávat údaje potřebné k registraci (například kontaktní údaje), které místo toho získáme od sociální sítě, jejímž prostřednictvím je přihlášení provedeno. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě může společnost De'Longhi zpracovávat údaje přihlášení přes sociální sítě, tedy nejen ty, které se vztahují k vašemu účtu na sociální síti, ale také všechny ostatní osobní údaje, které jsou viditelné na základě preferencí, které máte nastavené v souladu se zásadami ochrany soukromí na této sociální síti. Proto vám doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně soukromí vaší sociální sítě, kde se dozvíte také další informace o těchto preferencích.

Právní základy pro zpracování: plnění smlouvy (viz článek 6 odst. 1 písm. b GDPR). Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní požadavek; nebudou-li tyto údaje poskytnuty, nebudeme moci vás na webové stránce zaregistrovat ani umožnit vám nakupovat v online obchodě. Prosím vezměte na vědomí, že nejste povinni použít k dokončení registrace přihlášení přes sociální síť.

V souvislosti s registrací Společnost dále uvádí, že zavedla systém jednoho přihlášení, kdy registrace na stránce bude platná pro všechny stránky spravované Společností, které se odkazují na značky společnosti „De'Longhi“, konkrétně „Braun“ a „Kenwood“, tedy www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

Není tak nezbytné poskytovat kontaktní údaje znovu, pokud se zaregistrujete na jedné z výše uvedených stránek. Za účelem ochrany rozhodování uživatele však bude souhlas s využitím k marketingu a marketingovému profilování udělený dané značce (například na stránce www.kenwoodworld.com/it) použit pouze pro reklamní materiály týkající se této konkrétní značky.

c) Spokojenost zákazníků a další průzkumy.

Společnost De’Longhi může využívat vaše kontaktní údaje k provádění výzkumů zaměřených na měření spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami.

Právní základy pro zpracování: oprávněný zájem Společnosti ověřovat a zlepšovat kvalitu jejích služeb (viz článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).

d) Marketing k uspokojení vašich potřeb nebo informování o propagačních akcích, založený také na vašich preferencích (zahrnujeme také profilovaný marketing).

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše kontaktní údaje pro marketingové a reklamní účely (například pro účely průzkumů trhu a pro statistické přehledy), aby vás informovala o propagačních prodejních akcích prostřednictvím prostředků automatického kontaktu (formou e-mailu, SMS a jiných nástrojů hromadné komunikace atd.) i tradičních způsobů kontaktu (např. telefonicky), pokud nám k tomu poskytnete svůj souhlas, a to v mezích tohoto souhlasu.

Společnost De’Longhi může rovněž zpracovávat vaše kontaktní údaje, informace o zájmech a ostatní osobní údaje, aby vám zasílala reklamní sdělení, a to na základě specifického zákaznického profilu vytvořeného dle vašich preferencí a zájmů, pokud nám k tomu poskytnete svůj souhlas, a to v mezích tohoto souhlasu.

Právní základy pro zpracování: souhlas, neudělení souhlasu žádným způsobem neovlivňuje smluvní vztah (viz článek 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné; v případě, že souhlas neudělíte, nebudou vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracovávány.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v sekci Můj účet > Moje marketingové preference. Svůj souhlas můžete odvolat také prostřednictvím kontaktů, které najdete v části KONTAKTY. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

e) Sdílení s ostatními společnostmi v rámci skupiny De’Longhi, též pro marketingové účely (včetně profilovaného marketingu).

Společnost De’Longhi může vaše kontaktní údaje sdílet s ostatními společnostmi v rámci skupiny De’Longhi v souvislosti s činnostmi striktně spojenými s použitím uvedeným v bodech a) b) c) výše a f) níže.

Právní základy pro zpracování: oprávněný zájem (viz článek 6 odst. 1 písm. f GDPR) plynoucí z vnitřních administrativních účelů a potřeb řídit služby a spravovat požadavky uživatelů v rámci skupiny De’Longhi.

Společnost De’Longhi může sdílet vaše kontaktní údaje s ostatními společnostmi v rámci skupiny De’Longhi pro marketingové a reklamní účely (například pro účely průzkumu trhu a statistické přehledy), aby vás informovala o propagačních prodejních akcích prostřednictvím prostředků automatického kontaktu (formou e-mailu, SMS a jiných nástrojů hromadné komunikace atd.) i tradičních způsobů kontaktu (např. telefonicky), pokud nám k tomu poskytnete svůj souhlas, a to v mezích tohoto souhlasu.

Právní základy pro zpracování: souhlas, neudělení souhlasu žádným způsobem neovlivňuje smluvní vztah (viz článek 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v sekci Můj účet > Moje marketingové preference. Svůj souhlas můžete odvolat také prostřednictvím kontaktů, které najdete v části KONTAKTY. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

f) Dodržování právně závazných požadavků právních orgánů na plnění povinností stanovených platnými právními předpisy nebo zákonnými ustanoveními nebo při šetření nebo obraně před nároky.

Společnost De’Longhi shromažďuje vaše osobní údaje za účelem dodržení zákonných povinností nebo stanovení / uplatnění nároků nebo obrany před nároky.

Právní základy pro zpracování: zákonné povinnosti, které musí Společnost plnit (viz článek 6 odst. 1 písm. c GDPR), kdy poskytnutí těchto osobních údajů je zákonný požadavek; oprávněný zájem Společnosti, který představuje ochrana jejích práv (viz článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost používá celou řadu bezpečnostních opatření, aby zvýšila ochranu a zajistila zabezpečení, integritu a dostupnost vašich osobních údajů.

Všechny vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech (nebo v zabezpečené papírové podobě), případně na serverech našich dodavatelů či obchodních partnerů, přičemž je možné k nim přistupovat a používat je v souladu s našimi standardy a zásadami zabezpečení (nebo v souladu s ekvivalentními standardy našich dodavatelů či obchodních partnerů).

Bezpečnostní opatření, která jsme přijali, zahrnují:
 • přísná omezení přístupu k vašim osobním údajům, na základě potřeby a výhradně pro uvedené účely;
 • vnější zabezpečovací systémy k zabránění neoprávněného externího přístupu;
 • neustálé monitorování přístupu k IT systémům za účelem identifikace a zamezení zneužívání osobních údajů;
 • sledování přístupu k vašim osobním údajům interními zaměstnanci a ověřování souvisejících účelů;
 • používání šifrování s využitím technologie TSL pro transakce na naší webové stránce, které vyžadují zadání osobních údajů.

Pokud jsme vám pro přístup k naší webové stránce, aplikaci nebo službám poskytli heslo (nebo jste si heslo sami zvolili), jste povinni udržovat toto heslo v tajnosti a dodržovat jakékoliv další bezpečnostní postupy, o nichž jsme vás informovali. Své heslo prosím nikomu nesdělujte.

ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S POMOCÍ PROFILU?

Společnost De’Longhi může také zpracovávat vaše kontaktní údaje, informace o vašich zájmech a ostatní osobní údaje za účelem zasílání reklamních sdělení upravených na základě vašeho klientského profilu vytvořeného podle vašich osobních preferencí a zájmů, pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas, a to v rozsahu tohoto souhlasu. Rozhodování v tomto ohledu může probíhat automaticky. Na základě vyhodnocení kritérií IT systém automaticky odešle reklamní sdělení podle vašeho klientského profilu.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly dané údaje shromážděny, případně pro jiné související či zákonné účely. Pokud tedy vaše osobní údaje budou zpracovávány pro dva odlišné účely, budeme vaše údaje uchovávat, dokud nebude naplněn dlouhodobější účel. Vaše osobní údaje, které byly získány pro určitý účel, však přestaneme zpracovávat, jakmile dojde k uplynutí doby uchovávání.

Přístup k vašim osobním údajům je vyhrazen pouze osobám, které tyto údaje potřebují pro příslušné účely.

Pokud již vaše osobní údaje nejsou vyžadovány nebo již neexistuje žádný zákonný předpoklad pro jejich uchovávání, budou buď nevratně anonymizovány (a v této podobě mohou být uchovávány) pro statistické účely, nebo bezpečně zničeny.

Doby uchovávání pro různé účely, které jsou popsány výše, jsou následující:

a) Plnění smluvních povinností: údaje, které budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a po skončení platnosti smlouvy do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky uvedené v zákonných ustanoveních, a to za účelem ověření případných nevyřešených otázek, včetně účetních dokumentů (např. faktur).

b) Provozní management a striktně související účely, pro přístup k webovým stránkám: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a po skončení platnosti smlouvy do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky uvedené v zákonných ustanoveních.

c) Spokojenost zákazníků a další průzkumy: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu 5 let ode dne shromáždění osobních údajů (s výjimkou případů, kdy odmítnete příjem dalších sdělení či jinak vznesete námitku proti tomuto zpracování).

d) Marketingové účely včetně profilovaného marketingu: údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě souhlasu mohou být uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste poskytli svůj souhlas s daným účelem (s výjimkou případů, kdy souhlas odvoláte).

e) Sdílení osobních údajů s ostatními společnostmi v rámci skupiny De’Longhi: údaje, které zpracovávají společnosti skupiny De’Longhi při činnostech striktně souvisejících s účely uvedenými v bodech a), b), c) a f) sekce PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽITY, jsou uchovávány podle příslušné specifikace v bodech a), b), c) a f) této sekce.

Údaje, které zpracovávají společnosti v rámci skupiny De’Longhi pro marketingové účely popsané v bodě d) sekce PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽITY, jsou uchovávány podle specifikace v bodě d) této sekce.

f) Splnění právně závazných požadavků státních orgánů a splnění právních povinností: údaje zpracovávané pro tento účel mohou být uchovávány po dobu trvání těchto povinností. V případě sporů mohou být osobní údaje uchovávány po dobu přiměřeně nutnou pro daný účel.

S KÝM MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLET

K vašim osobním údajům mohou mít přístup řádně oprávnění zaměstnanci a pověření externí dodavatelé (v případě potřeby) v postavení zpracovatelů údajů, kteří nám zajišťují podporu při poskytování služeb.

Pro účely výkonu jejich činností a naplnění výše uvedených účelů mohou mít k vašich osobním údajům přístup také ostatní společnosti skupiny De’Longhi a vaše osobní údaje mohou být předány mimo Evropský hospodářský prostor (v takovém případě společnost De’Longhi přijme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně práv subjektů údajů, jak to vyžaduje GDPR).

Právní základy pro zpracování: oprávněný zájem (viz článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) plynoucí z vnitřních administrativních účelů a potřeb řídit služby a spravovat požadavky uživatelů v rámci skupiny De’Longhi.

KONTAKTY

Kontaktní údaje společnosti De’Longhi, v pozici správce osobních údajů, lze získat na adrese pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) níže.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás kontaktujte e-mailem určeným pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) nebo místnímu manažerovi osobních údajů na adrese dpo.privacy@delonghigroup.com nebo poštou na adrese: De'Longhi Praga s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ Z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO PODÁVAT STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Za určitých okolností máte právo:
 • vyžádat si informace o zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 15 GDPR;
 • vyžádat si kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo tyto údaje převést třetí osobě, a to za podmínek stanovených v článku 20 GDPR;
 • zažádat o opravu a/nebo doplnění v případě, že zpracovávané osobní údaje týkající se vaší osoby jsou nesprávné nebo neúplné, podle článku 16 GDPR;
 • zažádat o výmaz vašich osobních údajů v souladu se zásadami stanovenými v článku 17 GDPR;
 • odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • odvolat souhlas v případech, kdy zpracování probíhá na základě souhlasu;
 • omezit způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, podle článku 18 GDPR;
 • uplatnit právo vznést námitku podle článku 21 GDPR.

Uplatnění výše uvedených práv podléhá určitým výjimkám, které mají chránit veřejný zájem (např. prevence či identifikace trestné činnosti) a naše zájmy (např. zachování profesního tajemství). Pokud chcete uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv, ověříme, že jste k tomu oprávněni, a obvykle zareagujeme během jednoho měsíce.

Snažíme se reagovat na všechny stížnosti či zprávy týkající se způsobů, jakými zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud však chcete, můžete své stížnosti či zprávy předat i dozorovému orgánu odpovědnému za ochranu údajů, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz.

Účinnost od: 25. května 2018
Aktualizováno dne: _______________