Gratis retourneren Gratis standaard verzending vanaf €25
  1. Terug naar homepage
  2. Veiligheidsinformatie

Kenwood Foodprocessor


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

Keukenmachines modellen FPM800 en FPM810

Uit voorzorg is Kenwood een vrijwillige corrigerende maatregel gestart voor de zogenaamde julienneschijf van onze keukenmachines modellen FPM800 en FPM810 die van januari 2019 tot en met december 2021 zijn geproduceerd. Voor andere schijven en keukenmachines geldt deze maatregel niet.
Het kan niet geheel worden uitgesloten dat delen van de julienneschijf tijdens het gebruik losraken, waardoor een potentieel risico van inslikken ontstaat.
U kunt als volgt gemakkelijk nagaan of de maatregel uw schijf betreft:

1.    Kijk naar de datumcode op de verpakking of op het typeplaatje van de FPM800- of FPM810- food processor (zie afbeelding hierna). Als de datumcode 19xxx, 20xxx of 21xxx is, is de vrijwillige corrigerende maatregel van toepassing. Zo niet, dan heeft de maatregel geen betrekking op uw food processor en schijven.
 
 


2.  Bekijk de julienneschijf. Als er geen ‘K1’-markering op staat, is de vrijwillige corrigerende maatregel van toepassing. Als u een ‘K1’-markering ziet (zie onderstaande afbeelding), heeft de maatregel geen betrekking op uw food processor en de bijbehorende schijven.
 
 

Als u een schijf heeft waarop de maatregel van toepassing is (d.w.z. met datumcode 19xxx, 20xxx of 21xxx, en zonder ‘K1’-markering op uw julienneschijf), ga dan als volgt te werk:
 
  1. Stop met het gebruik van uw julienneschijf. (De maatregel ziet niet op uw food processor en uw andere schijven. U kunt uw food processor en uw andere schijven dus gewoon blijven gebruiken).
  2. Neem contact met ons op voor een gratis vervangende julienneschijf. 
  3. Gelieve de betreffende/oude julienneschijf weg te gooien in overeenstemming met uw plaatselijke afvalvoorschriften. De schijf is gemaakt van roestvrij staal met een plastic naaf in het midden.
Wij bieden onze excuses aan voor het veroorzaakte ongemak en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Kenwood Blender


Model Blend-X PRO BLM800, type BLM80


Een aantal blenders dat tussen oktober 2014 en oktober 2015 is verkocht, kan gedurende de levensduur onder zeer zware belasting defect raken.

Door dit defect kan het mes afbreken, met mogelijke snijwonden of gevaar voor inslikken tot gevolg.

Heeft u een BLEND-X Pro BLM800 (alléén type BLM80) in bezit? Volg dan de volgende procedure om vast te stellen of uw apparaat in de risicogroep valt.

1. Controleer het type en noteer de datumcode. Deze kunt u vinden op het typeplaatje aan de onderzijde van het product.

Als uw apparaat van het type BLM80 een datumcode heeft tussen 14x01 en 15x22, waarbij 'x' een letter is (bijv. 14S52), kan het in de risicogroep vallen. Ga verder naar het volgende punt.

2. Controleer of de blendermessen de onderstaande met laser geëtste identificatie bevatten:

Hebt u NEE gekozen? Dan valt uw product in de risicogroep.

Valt uw product in de risicogroep, stop dan met het gebruik  
en neem contact met ons op voor meer informatie en om een gratis vervangend onderdeel te ontvangen.

Hebt u vrienden of familie die een BLEND-X PRO BLM800 type BLM80 bezitten? Stel hen dan op de hoogte van deze veiligheidswaarschuwing en vraag hen om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw medewerking en onze excuses voor het ongemak.

Deze vrijwillige terugroepactie is in 2015 gestart.