Gratis retourneren Gratis standaard verzending vanaf €25

Milieu 

Kwaliteitsborging en certificering

Kwaliteitsmanagementsystemen en milieuwetgeving

Onze gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen zijn:

FM 13143

Wij gebruiken BSI om onze managementsystemen regelmatig te controleren en certificeren.

Naleving milieuwetgeving:-

Veilige producten die in contact komen met levensmiddelen

 • BPA-vrije producten (zie 'BPA' hieronder)
 • MiCWF – staat voor: 'Materials in Contact With Food' oftewel: 'Materialen die in contact komen met levensmiddelen'

Naleving gevaarlijke stoffen

 • REACh – staat voor: 'Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals' oftewel: 'Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen'
 • RoHS – staat voor: 'Restriction of Hazardous Substances' oftewel: 'Beperking van Gevaarlijke Stoffen'

Kenwood produceert al meer dan 60 jaar veilige producten en zal veilige producten, waar u en uw familie op kunnen vertrouwen, blijven produceren.
 


Kenwood BPA free
Bisphenol A (BPA)

Wat is BPA?

Bisphenol A ( BPA ) is een chemische stof die voornamelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van polycarbonaat ( PC ). PC is een kunststof die vaak wordt gebruikt voor verpakkingen van voedsel, bijvoorbeeld drankflessen.

BPA kan echter in zeldzame gevallen worden gevonden in andere kunststoffen - dit is de reden waarom Kenwood alle kunststof onderdelen, die in contact komen met levensmiddelen, controleert.

Wat is de bezorgdheid over BPA ?

BPA is een chemische stof die in voldoende doses de werking van het menselijk hormoon oestrogeen na kan bootsen. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen bij mensen.

Wanneer PC wordt vervaardigd, wordt de BPA inhoud verbruikt door het grondstof productieproces, echter kleine hoeveelheden BPA kunnen migreren van PC in de loop der tijd, of bij blootstelling aan overmatige hitte of omstandigheden buiten normaal gebruik. Veel mensen zijn bezorgd over de blootstelling aan BPA, met name voor zuigelingen, door deze migratie. Dit heeft ertoe geleid dat in een aantal landen inmiddels een wetgeving bestaat over de niveaus van BPA in babyflessen.

Wat voor maatregelen treft Kenwood inzake BPA?

 • Vanaf begin 2013 zijn wij  PC in alle onderdelen die in contact komen met levensmiddelen, voor al onze nieuwe producten.
 • Wij testen elk kunststof component, dat met levensmiddelen in contact komt, om te verzekeren dat bij elke migratie onder het geaccepteerde niveau, voordat producten op de markt komen, een product niet zal worden verkocht tot wij testrapporten bezitten die aantonen dat er geen BPA wordt gedetecteerd. Deze tests worden uitgevoerd door gespecialiseerde, onafhankelijke laboratoria.
 • Wij beheren een systeem voor het beleid op gevaarlijke stoffen, deze omvatten verklaringen van onze toevoerketens, fabriek audits en lopende product surveillance testen.

 

Materials in Contact With Food
Materialen in contact met voedsel

Wet- en regelgeving voor voedselcontact

Wat houdt de wet- en regelgeving voor voedselcontact in?

Veel van onze producten bevatten onderdelen die direct met voedsel in contact komen. De wet- en regelgeving voor voedselcontact bepaalt de veiligheidslimiet van de migratie van bepaalde stoffen van deze onderdelen in het voedsel.

Wat doen wij om de migratie van bepaalde stoffen te controleren?

 • Wij testen elk onderdeel dat in contact komt met voedsel om ervoor te zorgen dat het onderdeel voldoet aan alle toepasselijke wetgeving voordat producten op de markt worden gebracht.
 • Een product wordt niet verkocht totdat we testrapporten bezitten die aantonen dat de onderdelen voldoen aan de wet- en regelgeving voor voedselcontact voor de markt waarin het zal worden verkocht.
 • De tests worden uitgevoerd door deskundige, onafhankelijke laboratoria. De laboratoria gebruiken wetenschappelijke machines die zeer nauwkeurig de naleving ervan controleren, zodat wanneer de test een 'GESLAAGD' resultaat laat zien, wij zeker weten dat wij voldoen aan de relevante wetgeving.
 • Wij beheren een systeem voor het beleid op gevaarlijke stoffen, deze omvatten verklaringen van onze toevoerketens, fabriek audits en lopende product surveillance testen.

 
REACh and RoHS Kenwood

REACh en RoHS

Wetgeving chemicaliën en gevaarlijke stoffen

Wat is REACh?

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

REACh is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Voor ons bedrijf definieert deze verordening het veiligheidsniveau van bepaalde stoffen in de producten, verpakkingen en onderdelen die wij op de markt brengen.

Wat is RoHS?

Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen.

Deze wetgeving beperkt de gevaarlijke stoffen in de producten die we op de markt brengen.

Wat doen wij om stoffen te controleren?

 • Wij nemen verklaringen af van onze toevoerketens welke aantonen dat elk product voldoet aan de REACh- wetgeving, voordat producten op de markt worden gebracht.
 • Wij nemen verklaringen af van onze toevoerketens welke aantonen dat elke component voldoet aan de RoHS wetgeving, voordat producten op de markt worden gebracht.
 • Een product wordt niet verkocht totdat we testrapporten en/ of verklaringen bezitten die aantonen dat de onderdelen voldoen aan beide wetgevingen.
 • De tests worden uitgevoerd door deskundige, onafhankelijke laboratoria. De laboratoria gebruiken wetenschappelijke machines die zeer nauwkeurig de naleving ervan controleren, zodat wanneer de test een 'GESLAAGD' resultaat laat zien, wij zeker weten dat wij voldoen aan de relevante wetgeving.
 • Wij beheren een systeem voor het beleid op gevaarlijke stoffen, deze omvatten verklaringen van onze toevoerketens, fabriek audits en lopende product surveillance testen.