Παρασκευαστής για ταλιατέλες KAX981ME

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Εξαρτήματα και χωρητικότητες

  • Έξοδος: Υποδοχή χαμηλής ταχύτητας

Γενικές προδιαγραφές

  • Υλικό: Ανοξείδωτο