Εκκαθάριση με:

Υλικό μπολ (1)

Χρώμα (1)

Βασική λεπίδα κοπής (1)

Γυαλί Themoresist με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίας (1)

Δίσκος για λεπτή κοπή αλά ζουλιέν (1)

Δίσκος για ξύσιμο/ τρίψιμο (1)

Δίσκος διπλής όψεως για λεπτό κόψιμο σε φέτες/ψιλό τρίψιμο (2mm) (1)

Δίσκος διπλής όψεως για χοντρό κόψιμο σε φέτες/χοντρό τρίψιμο (4mm) (1)

Εξαγωγέας χυμού (1)

Λεμονοστύφτης (1)

Υλικό σώματος (1)

Εκκαθάριση όλων