Retningslinjer og personvern

HVEM ER VI

De’Longhi-gruppen betrakter beskyttelsen av tredjeparters personopplysninger under vår beskyttelse som veldig viktig, og er forpliktet til å beskytte personvernet til tredjepartene, inkludert, men ikke begrenset til våre kunder, når vi utfører virksomheten vår. Vi legger spesielt stor vekt på sikkerheten og konfidensialiteten til våre kunders personopplysninger.

Denne personvernserklæringen vedrører innsamlingen av personopplysninger ved bruk av nettbaserte metoder (inkludert De’Longhi-gruppens nettsteder) og ikke-nettbaserte metoder som spesifisert nedenfor.

De’Longhi Group (heretter “De’Longhi” eller “selskapet”), med kontor registrert i Treviso, Italia i samsvar med artikkel 13 i Europaparlamentets EU-regulering 2016/697 og av rådet 27 april 2016 om beskyttelse av personer med hensyn til behandling av personopplysninger og bevegelsen av slike opplysninger (heretter referert til “GDPR”), som behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn gir deg følgende informasjon.


OPPLYSNINGER SOM KAN BLI SAMLET INN

Følgende kategorier med personopplysninger (heretter “personopplysninger”) relatert til deg kan bli samlet inn:

Kontaktinformasjon - informasjon som navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse;

Interesser - informasjon du har oppgitt vedrørende områder du er interessert i, for eksempel produkter du synes er interessante;

Andre personopplysninger - informasjon du har oppgitt vedrørende fødselsdato, utdanning, yrkessituasjon og husholdningsinformasjon;

Innlogging til sosiale plattformer - informasjon relatert til dine sosiale medier-kontoer i tillegg til annen informasjon du har gitt til det sosiale nettverket du bruker for å logge inn på nettstedet, som kan bli utlevert i henhold til personvernspreferansene du har angitt i dette sosiale nettverket;

Bruk av nettsteder - informasjon om hvordan du bruker nettstedet, hvordan du åpner eller videresender kommunikasjon fra oss, inkludert informasjon innhentet via informasjonskapsler (klikk her for å se våre retningslinjer for informasjonskapsler som regulerer detaljene).


SLIK SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE

De'Longhi samler inn og behandler personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

- Hvis du registrerer deg på nettsiden/laster ned appen vår for å bruke funksjonene; også via sosiale innlogginger;

- Hvis du kjøper produkter eller tjenester fra De'Longhi-gruppen i nettbutikken vår;

- Hvis du kontakter oss for å be om hjelp før eller etter salg;

- Hvis du svarer på våre markedsføringsaktiviteter, for eksempel når du fullfører et svarkort eller sender inn informasjonen din på nett via ett av nettstedene våre;

- Hvis du fyller ut papirskjemaer for registrering som samles inn på forskjellige måter (under demonstrasjoner, matlagingskurs, kampanjer eller arrangementer);

- Hvis andre selskaper i gruppen, i tillegg til våre forretningspartnerne, oppgir opplysninger om deg på en måte som er tillatt;

- Hvis du oppgir personopplysninger på vegne av noen andre, må du først sikre at de har lest denne personvernserklæringen.

Informer oss gjerne om eventuelle endringer slik at vi kan holde personopplysningene dine oppdaterte. Eventuelle adresseendringer bør snarest formidles til De’Longhi for å unngå problemer ved bruk av tjeneste våre. 


HVILKE FORMÅL KAN PERSONOPPLYSNINGENE BRUKES TIL

Behandlingen av personopplysninger må være begrunnet i et av de juridiske grunnlagene og etablert av eksisterende databeskyttelsesreguleringer som beskrevet nedenfor.

a) Etablering og utføring av kontraktsmessige forpliktelser og resulterende forpliktelser, inkludert kommunikasjon vedrørende tjenester (for eksempel som å utføre ettersalgstjenester inkludert klager og produktreparasjoner, eller aktiviteter relatert til nettbasert handling).

De’Longhi kan behandle kontaktinformasjonen din for å kunne etablere og utføre et kontraktsmessig forhold som inkluderer registrering av innkjøpsordre, eller inngåelse av kontrakt gjennom kjøp på nett (dvs. kjøp av produkter eller tjenester på nett, bestillingsoppfyllingsadministrasjon). Dette er for å levere forespurte tjenester eller for å svare på og behandle rapporter eller klager. 

De’Longhi kan også bruke kontaktinformasjonen din, spesielt e-postadressen din, til å gi deg informasjon som vedrører tjenester og innkjøpsordrene dine i tillegg til ettersalgstjenester. 

Juridisk grunnlag for behandling: utførelse av en kontrakt (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav b i GDPR) eller juridiske krav som selskapet er pålagt å oppfylle (ref. Artikkel 6 paragraf 1 bokstav c i GDPR). Levering av informasjon er obligatorisk for å gjøre det mulig for oss å administrere det kontraktsmessige forholdet; ved manglende informasjon vil vi ikke kunne gjennomføre kontrakten.   

b) Operativ ledelse og strengt relaterte formål for tilgang til nettstedet, spesielt sikre områder, i tillegg til via sosiale innloggingssystem - for å forenkle registreringsoperasjoner ved hjelp av informasjonen du allerede har oppgitt i sosiale nettverk.

De'Longhi kan behandle kontaktinformasjonen for å gjøre det mulig for deg å fullføre registreringsprosedyren på nettstedet og gi deg tilgang til det personlige området ditt hvor du kan: (i) laste ned dokumenter relatert til tjenester du har kjøpt fra det personlige området; (ii) behandle andre forespørsler gjort via nettstedet, eller gi deg muligheten til å handle på nett.

Registrering på nettstedet kan også finne sted ved hjelp av den sosiale innloggingsmekanismen, dersom du frivillig bestemmer deg for å bruke denne. På denne måten trenger du ikke å registrere informasjonen som er nødvendig for registrering (som kontaktinformasjon), da disse i stedet vil bli formidlet via det sosiale nettverket du bruker for å logge deg inn. Vær oppmerksom på at i dette tilfelle kan De’Longhi behandle informasjon i innloggingen via det sosiale nettverket, som ikke bare er relatert til din sosiale medier-konto, men også eventuelle andre personopplysninger som kan være gjort synlig i henhold til preferansene du har angitt, eller i henhold til retningslinjene for personvern på det samme sosiale nettverket. Vi inviterer deg derfor til å lese personvernerklæringen til ditt sosiale nettverk for nærmere informasjon om disse preferansene. 

Juridisk grunnlag for behandling: utførelse av en kontrakt (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav b i GDPR).

For å la deg registrere deg på nettstedet, gitt at du ikke er forpliktet til å bruke den sosiale innloggingen for å fullføre registreringen.

Med referanse til registreringen, spesifiserer selskapet også at det har implementert et enkelt påloggingssystem, slik at registreringen som gjøres på nettstedet vil være gyldig for alle nettsteder som administreres av selskapet, med referanse til “De’Longhi”-merkene “Braun” og “Kenwood”, eller er www.delonghi.comwww.braunhousehold.comwww.kenwoodworld.com.  

På denne måten vil det ikke være nødvendig å registrere kontraktinformasjonen på nytt hvis du registrerer deg på et av de tidligere nevne nettstedene. For å sikre valgene brukeren har gjort, vil eventuelle samtykker til behandling for markedføring og markedsføringsprofilerte saker utgitt innenfor et merke (for eksempel på nettstedet www.kenwoodworld.com/it-it) bare bli brukt til markedsføringsmaterialer relatert til dette bestemte merket. 

c) kundetilfredshet og andre undersøkelser

De’Longhi kan bruke kontaktinformasjonen din for å gjennomføre undersøkelser rettet mot måling av kundetilfredshet i forhold til den leverte tjenesten.

Juridisk grunnlag for behandling: selskapets legitime interesse for å bekrefte og forbedre kvaliteten til tjenestene sine (ref. Artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR). 

d) Markedsføring for å oppfylle behovene dine eller informere deg om kampanjer basert på preferansene dine (vi har inkludert profilert markedsføring).

De’Longhi kan behandle kontaktinformasjonen din for markedsførings- og annonseringsformål for å informere deg om kampanjesalgsinitiativer via automatiserte kontaktmidler (e-post, SMS og andre massekommunikasjonsverktøy) og tradisjonelle kontaktmetoder (dvs. over telefon), som markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser innenfor grensene for samtykkeerklæringen hvis du gir oss ditt samtykke. 

De’Longhi kan også behandle kontaktinformasjonen, interessene og andre personopplysninger for å sende deg annonseringskommunikasjon basert på en bestemt kundeprofil designet etter dine personlige preferanser og interesser innenfor grensene for samtykket hvis du gir oss et bestemt samtykke. 

Juridisk grunnlag for behandling: samtykke, et manglende samtykke vil på ingen måte påvirke det kontraktsmessige forholdet (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav a i GDPR).

Overlevering av denne informasjonen er frivillig. Ved manglende samtykke vil personopplysningene dine ikke bli behandlet for formålet referert til ovenfor.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Min Konto > Mine markedsføringspreferanser. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt, se paragraf KONTAKTER for mer informasjon. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine basert på samtykke før tilbaketrekking.

e)Kommunikasjon med andre selskaper i De'Longhi-gruppen for markedsføringsformål (inkludert profilert markedsføring).

De'Longhi kan videreformidle kontaktinformasjonen din til andre selskaper i De'Longhi-gruppen for aktiviteter som er strengt tilknyttet til behandlingene referert til i punkt a) b) c) ovenfor.

Juridisk grunnlag for behandling: legitim interesse (ref. Artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR) som oppstår som et følge av interne administrative formål og behov for å administrere tjenester og brukeres forespørsel innen De’Longhi-gruppen. 

De’Longhi kan videreformidle kontaktinformasjonen din til andre selskaper i De’Longhi-gruppen for markedsførings- og annonseringsformål for å informere deg om kampanjesalgsinitiativer basert på en bestemt kundeprofil utformet basert på dine personlige preferanser og interesser via automatiserte kontaktmidler (e-post, SMS og andre massekommunikasjonsverktøy) og tradisjonelle kontaktmetoder (dvs. over telefon), som markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser innenfor grensene for samtykkeerklæringen hvis du gir oss ditt samtykke. 

Juridisk grunnlag for behandling: et manglende samtykke vil på ingen måte påvirke det kontraktsmessige forholdet (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav ai GDPR). Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å gå til Min Konto > Mine markedsføringspreferanser. Se paragraf KONTAKTER for mer informasjon. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine basert på samtykke før tilbaketrekking. 

f) overholdelse av juridisk bindende forespørsler fra juridiske myndigheter om å fullføre forpliktelser i lov, forskrift, bestemmelser, etterforskning eller forsvar mot krav. De’Longhi samler inn personopplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser eller for å avgjøre/hevde krav eller forsvare seg mot dem.

Juridisk grunnlag for behandling: juridiske forpliktelser som selskapet må overholde (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav b i GDPR) eller en legitim interesse selskapet har som består i beskyttelsen av dets rettigheter (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR).


SLIK HOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TRYGGE

Selskapet bruker et bredt utvalg med sikkerhetstiltak for å forbedre beskyttelsen og opprettholde sikkerheten, integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger.

Alle personopplysningene dine lagres på våre sikre servere (eller som sikre papirkopier), eller på servere til våre leverandører og kommersielle partnere. Disse kan nås og brukes basert på våre standarder og våre sikkerhetsretningslinjer (eller tilsvarende standarder for våre leverandører eller kommersielle partnere). 

Sikkerhetstiltakene vi har tatt i bruk inkluderer:

- Alvorlige begrensninger på tilgang til personopplysningene dine, basert på nødvendighet og utelukkende til de formidlede formålene;

- Perimetersikkerhetssystemer som forhindrer uautorisert ekstern tilgang;

- Permanent overvåking av tilgang til IT-systemer for å identifisere og stoppe misbruk av personopplysninger;

- Sporing av tilgang til personopplysningene dine av internt personell og verifisering av de relaterte formålene;

- Bruk av krypterte midler via TLS-teknologi for transaksjoner på nettstedet vårt som krever registrering av personopplysninger.

Der vi har gitt deg et (eller du har valgt et) passord som gir deg tilgang til nettstedet, applikasjonene eller tjenestene våre, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig og for å overholde eventuelle andre sikkerhetsprosedyrer vi gir deg informasjon om. Ikke del passordet ditt med andre.


HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE DINE BLIR BEHANDLET

De'Longhi kan også behandle kontaktinformasjonen din, informasjon om interesser og andre personopplysninger, for å kunne sende deg annonseringsinformasjon i henhold til kundeprofilen som er basert på dine personlige preferanser og interesser, hvis du gir oss uttrykkelig samtykke og i den utstrekning gitt her. Avgjørelser i denne forbindelsen kan bli gjort automatisk. Etter å ha avgjort om kriteriene er oppfylt, vil IT-systemet automatisk sende annonseringsinformasjon i henhold til kundeprofilen din.


HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?

Vi vil bare oppbevare personopplysningene dine i den tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålene som de er samlet inn for, eller for eventuelle andre relaterte og lovlige formål. Hvis personopplysningene dine behandles med to forskjellige formål, vil vi derfor oppbevare opplysningene helt til det lengste formålet er oppnådd. Vi vil derimot slutte å behandle de innsamlede personopplysningene for formål der oppbevaringsperioden har utløpt.

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til de individer som trenger dem til de hensiktsmessige formålene.

Når personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige, eller når det ikke lenger finnes en juridisk forutsetning for å beholde dem, vil de bli irreversibelt anonymisert (og vil bli lagret på en slik måte) eller ødelagt på en sikker måte.

Oppbevaringsperiodene relatert til de forskjellige formålene som er beskrevet ovenfor, er indikert som følger:

a) Overholdelse av kontraktsmessige forpliktelser: data som behandles for å overholde eventuelle kontraktsmessige forpliktelser kan oppbevares gjennom hele kontraktens varighet, og etter kontrakten for varigheten av begrensningsperioden for krav spesifisert under lovens bestemmelser; for å kunne verifisere eventuelle utestående problemer inkludert regnskapsdokumenter (dvs. fakturaer).

b) Operativ ledelse og strengt relaterte formål for tilgang til nettstedet: data som behandles for disse formålene kan oppbevares så lenge kontrakten varer og etter kontrakten i løpet av foreldelsesfristen for krav spesifisert under lovens bestemmelser.

c) Kundetilfredshetsundersøkelser: data som behandles for disse formålene kan oppbevares i fem år fra innsamlingsdatoen for personopplysningene (bortsett fra der du avslår å motta ytterligere kommunikasjon).

d) For markedsføringsformål, inkludert profilert markedsføring: data som behandles for markedsføringsformål kan oppbevares i fem år fra datoen da du ga ditt samtykke til dette formålet (bortsett fra der du avslår å motta ytterligere kommunikasjon).

e) For å overholde juridisk bindende forespørsler fra statlige myndigheter og for å overholde juridiske forpliktelser: data behandlet for disse formålene kan lagres så lenge disse forpliktelsene varer. I tilfelle det oppstår tvister kan personopplysninger lagres i den rimelige perioden som anses nødvendig for slike formål.


HVEM KAN VI DELE PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

Behørig autoriserte ansatte, samt eksterne leverandører som er utnevnt som behandlingsansvarlige, om nødvendig, og støtter oss i levering av tjenester, kan ha tilgang til personopplysningene dine.

For å kunne utføre aktivitetene og følge opp på de ovenfornevnte formålene, kan andre selskaper i De’Longhi-gruppen ha tilgang til personopplysningene dine og kan bli overført utenfor det europeiske økonomiske området (i slike tilfeller vil De’Longhi ta i bruk passende sikringstiltak for datasubjektets rettigheter som kreves av GDPR).

Juridisk grunnlag for behandling: legitim interesse (ref. artikkel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR) som oppstår som en følge av interne administrative formål og behov for å administrere tjenester og brukeres forespørsler innen De'Longhi-gruppen.


KONTAKTER

De'Longhis kontaktinformasjon, i egenskap av behandlingsansvarlig, kan finnes hos Data Protection Officer (DPO) adressen på slutten av disse retningslinjene.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på e-post og spørre etter Data Protection Officer (DPO) eller den lokale Privacy Manager, henholdsvis, på dpo.privacy@delonghigroup.com eller via post til følgende adresse infoprivacy.sverige@delonghigroup.com


DINE PERSONLIGE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER OG DIN RETT TIL Å SENDE INN KLAGER TIL TILSYNSMYNDIGHETENE

På visse betingelser har du rett til:

- Kreve informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i samsvar med artikkel 15 i GDPR; be om kopi av personopplysninger du har gitt oss, eller om overføring til en tredjepart, under betingelsene i artikkel 20 i GDPR;

- Be om korrigering og / eller ferdigstillelse dersom personopplysningene som behandles om deg er uriktige eller ufullstendige i henhold til artikkel 16 i GDPR;

- Kreve sletting av personopplysningene dine i samsvar med prinsippene i artikkel 17 i GDPR;

- Nekte å tillate at opplysningene dine blir behandlet for direkte markedsføringsformål;

- Trekke tilbake samtykket ditt, i tilfeller der behandling er basert på samtykke;

- Begrense måten vi behandlinger personopplysningene dine på i samsvar med artikkel 18 i GDPR;

- Utøve din rett til innsigelser under artikkel 21 i GDPR.

Utøving av ovenfor nevnte rettigheter er underlagt visse unntak som er ment å trygge offentlige interesser (dvs. forhindre eller identifisere kriminalitet) og våre interesser (dvs. opprettholde profesjonell hemmeligholdelse). Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor, vil vi kontrollere om du har rett til å gjøre dette, og vil vanligvis svare innen èn måned.

Vi prøver å svare på alle klager eller rapporter vedrørende metodene som brukes for å behandle dataene dine. Hvis du ønsker det kan du likevel videresende klagene eller rapportene dine til myndighetene som er ansvarlig for databeskyttelse ved hjelp av følgende kontaktinformasjon __________________________________________.

Trer i kraft 25. mai 2018

Oppdatert den: _______________