Personvern

PERSONVERN FOR NETTSTED
Artikkel 13 i GDPR 679/2016


HVEM ER VI 

De'Longhi -gruppen anser beskyttelse av personlig informasjon som gruppen innehar for tredjepart som veldig viktig og er forpliktet til å beskytte personvernet også inludert tredjepart, men ikke begrenset til, gruppens kunder, når virksomheten drives og gruppen har spesielt fokus på sikkerheten og konfidensialiteten til kundenes personlige informasjon.

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling av personopplysninger ved hjelp av online metoder (inkludert De'Longhi-gruppens nettsider) og offline metoder slik som spesifisert nedenfor. De'Longhi Skandinavia AB (heretter kalt "De'Longhi" eller "firmaet") skal, i samsvar med artikkel 13 i GDPR 679/2016, som datakontrollør av den personlige informasjonen som samles på dette nettstedet/app/samlet under en telefonsamtale eller i salgsituasjoner, gi deg følgende informasjon.

HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON KAN SAMLES

De følgende kategoriene av personlig informasjon relatert til deg kan samles:

 

 

 • Kontaktinformasjon – informasjon om navnet ditt, personnummeret, adressen, telefonnummeret, mobiltelefonnummeret, e-postadresse;
 • Interesser – informasjon som du har gitt med hensyn til hvilke interesser du har, for eksempel produkter som du liker;
 • Annen personlig informasjon  –  informasjon som du har gitt angående hvor og når du er født, utdanning, yrkestatus;
 • Innlogging med sosiale medier –  informasjon relatert til din sosiale konto, samt andre data du har oppgitt til det sosiale nettverket du har brukt for å logge inn på nettsiden, kan blibrukt i henhold til de personverninnstillingene du har angitt på dette Sosiale Nettverket.
 • Bruk av nettstedet  –  informasjon om hvordan du bruker nettstedet, hvordan du åpner eller videresender vår kommunikasjon, inkludert informasjon ervervet gjennom informasjonskapsler (se våre retningslinjer for informasjonskapsler her som regulerer detaljene).


HVORDAN VI SAMLER INN DIN PERSONLIGE INFORMASJON

De’Longhi samler inn og bruker din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 

 

 

 

 • dersom du registrerer deg på vår nettside / laster ned appen vår for å bruke denne, også når du logger deg inn via sosiale medier
 • dersom du kontakter oss for å få assistanse etter et salg:
 • dersom du svarer på våre markedsaktiviteter, for eksempel når du gjør ferdig et svarkort eller sender inn dine opplysninger på nett på et av våre nettsteder;
 • dersom du fyller ut registreringsformularer som samles inn på ulike måter (ved produktdemonstrasjoner, matlagingskurs, kampanjer eller arrangementer)
 • dersom andre firmaer i gruppen eller våre forretningspartnere oppgir informasjon om deg i lovlig form.

Dersom du oppgir personlig informasjon på vegne av noen andre, må du først være sikker på at de har lest denne personvernerklæring.
Vennligst hjelp oss å holde din personlige informasjon oppdatert ved å informere oss om forandringer.
Enhver endring av adresse bør oppgis med en gang til De'Longhi for å unngå problemer under bruk av våre tjenester.

TIL HVILKE FORMÅL KAN DIN PERSONLIGE INFORMASJON BLI BRUKT

Behandlingen av personlig informasjon må begrunnes med et av de juridiske grunnene som er fastsatt av eksisterende databeskyttelseforskrifter, som beskrevet nedenfor.

a)Etablering og gjennomføring av kontraktsforpliktelse og resulterende forpliktelser, inkludert kommunikasjon vedrørende tjenester (for eksempel for å utføre ettersalgstjenester)
De'Longhi kan behandle din kontaktinformasjon for å etablere og gjennomføre kontraktforhold, å yte ønskede tjenester eller å svare på rapporter eller klager.
De'Longhi kan også bruke dine kontaktdetaljer, særlig din e-postadresse, til å sende deg informasjon om tjenesten.
Juridisk grunnlag for behandlingen: utførelse av en kontrakt.
Behandlingen av informasjonen er nødvendig for oss når vi skal gjennomføre kontraktsforpliktelsene; dersom informasjonen mangler, vil vi ikke kunne utføre disse.

b)     Operativ styring og strengt relaterte formål, for tilgang til nettstedet, særlig sikre områder, også gjennom innlogging via sosial medier - for å forenkle registreringen ved å benytte informasjon allerede oppgitt i sosiale medier.
De 'Longhi kan behandle kontaktinformasjonen slik at du kan fullføre registreringsprosedyren på nettstedet, og tillate deg tilgang til ditt personlige område for å: (i) laste ned dokumenter relatert til tjenestene du har kjøpt fra ditt personlige område; (ii) behandle andre forespørsler som er gjort via nettsiden.
Registreringen på nettsiden kan skje der hvor du frivillig velger å bruke den, også med sosiale medier-innlogging. På denne måten vil du ikke trenge å legge inn data som kreves for registrering (slik som kontaktinformasjon), hvilket istedenfor vil hentes i det sosiale nettverket som benyttes for innlogging. Bemerk at De'Longhi i dette tilfellet kan innhente data fra din sosiale-innlogging, altså ikke kun det som er relatert til din sosiale konto, men også all annen data som er synliggjort i henhold til de preferansene du har angitt eller i henhold til politikken for personvernet til det samme sosiale nettverket. 
Juridisk grunnlag for behandlingen: utførelse av en kontrakt, for å tillate deg å registrere deg på nettsiden, gitt at du ikke er forpliktet til å bruke innlogging via sosiale medier for å fullføre registreringen.
Med henvisning til registreringen spesifiserer selskapet også at det har implementert et Single Sign-On system, der registreringen på nettstedet vil være gyldig for alle nettsteder som styres av selskapet, med henvisning til "De'Longhi" merkene "Braun" og "Kenwood", eller www.delonghi.comwww.kenwoodworld.comwww.braunhousehold.com.
På denne måten vil det ikke være nødvendig å oppgi kontaktdataene dine igjen hvis du registrerer deg hos en av de nevnte nettsidene. For å beskytte valgene som er gjort av brukeren, vil ethvert samtykke omkring markedsføring og markedsføringstelaterte problemer utgitt av et varemerke (for eksempel på nettsiden www.kenwoodworld.com/no) kun bli brukt som reklamemateriell relatert til dette spesifikke merket. 

c)     Kundetilfredshetsundersøkelser
De'Longhi kan bruke din kontaktinformasjon for å utføre undersøkelser som måler kundetilfredshet i relasjon til den tjenesten som brukes.
Juridisk grunnlag for behandlingen: selskapets legitime interresse av å verifisere of forbedre kvaliteten på tjenestene sine.

d)     Reklame for å møte dine behov eller for å informere deg om kampanjer, basert på dine preferanser
De’Longhi kan behandle din kontaktinformasjon for reklame og markedsførings formål, for å informere deg om kampanjesalg via automatisert kontaktmiddel (e-post, SMS og andre massekommunikasjonsverktøy osv.) og tradisjonelle kontaktmetoder (f.eks over telefon), slik som markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser, dersom du gir ditt samtykke og det er innenfor dette samtykket.
De'Longhi kan også behandle din kontaktinformasjon, interesser og andre personlige opplysninger, for å sende deg markedsføringskommunikasjon, basert på en spesifikk kundeprofil laget fra dine personlige preferanser og interesserer, dersom du gir oss et spesifikt samtykke og det er innenfor dette samtykket.
Juridisk grunnlag for behandlingen: samtykke, manglende samtykke vil ikke påvirke kontraktsforpliktelsene.
Ditt samtykke kan tilbakekalles til enhver tid ved å gå inn på Min Konto -> Mine markedsføringsinnstillinger

e) Kommunikasjon til De’Longhi Gruppens andre selskaper for markedsføringsformål.
De’Longhi kan formidle kontaktinformasjonen din til andre selskaper i De’Longhi-gruppen for aktiviteter som er strengt knyttet til sakene nevnt i punkt a), b) og c) ovenfor.
Juridisk grunnlag for behandlingen: forutsetningene for de nevnte punktene.
De'Longhi kan formidle din kontaktinformajon til de andre selskapene i De'Longhi gruppen for markedsførings- og reklame formål, for å informere deg om salgsfremmende tiltak via automatiske kontaktmidler (e-mail, SMS og andre massekommunikasjonsmidler osv.) og tradisjonelle kontaktmidler (f.eks. via telefon), for eksempel for markedsundersøkelser og statistiske undersøkelser. Dette gjelder kun dersom du gir oss ditt samtykke og det er innenfor grensene for samtykkeerklæringen.
Juridisk grunnlag for behandlingen: samtykke. Manglende samtykke påvirker ikke kontraktsforholdet.
Ditt samtykke kan til enhver tid tilbakekalles ved å gå til Min konto -> Mine markedsføringsinnstillinger

f) Overholdelse av juridisk bindende forespørsler fra de juridiske myndighetene om å utføre plikter i følge lover, forskrifter eller bestemmelser
De Longhi samler dine personopplysninger i samsvar med juridiske forpliktelser.
Juridisk grunnlag for behandlingen: juridiske forpliktelser som firmaet må overholde.

HVORDAN VI SIKRER DITT PERSONVERN

Firmaet bruker et bredt spekter av sikkerhetsverktøy for å forbedre beskyttelsen og opprettholde sikkerheten, integriteten og tilgangen til dine personopplysninger.
All din personlige informasjon blir lagret på våre sikre servere (eller på sikre papirkopier) eller hos de av våre leverandører og kommersielle partnere, og må fåes tilgang til og bli brukt basert på våre standarder og våre sikkerhetsretningslinjer (eller like standarder for våre leverandører eller kommersielle partnere).
Sikkerhetsforanstaltningene som vi har vedtatt, inkluderer:

 

 

 

 

 • alvorlige begrensninger på tilgang til dine personopplysninger, basert på nødvendighet og utelukkende for de formål som er fortalt;
 • omfang sikkerhetssystemer for å forhindre uautorisert, ekstern tilgang;
 • permanent overvåking av tilgangen til IT-systemer for å identifisere og stoppe misbruk av personlig informasjon;
 • spore tilgangen til din personlige informasjon av internt personell og verifisering av det tilhørende formål;
 • bruk av krypterte midler via Secure Socket Layer (SSL) teknologi for transaksjoner på vår nettside som krever inntasting av personlig informasjon.

Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord for å gi deg tilgang til vår nettside, applikasjon eller tjenester, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig og for å samtykke med enhver annen sikkerhetsprosedyre som vi informerer deg om.
Vennligst ikke del passordet ditt med noen.

I HVOR LANG TID LAGRER VI INFORMASJONEN DIN

Vi vil beholde dine personlige opplysninger bare for den lengden som er nødvendig for å oppnå de formålene de ble samlet for eller for andre relaterte og juridiske formål.
Derfor, dersom dine personlige opplysninger blir behandlet for to forskjellige formål, vil vi lagre informasjonen den lengden formålene tar.
Vi vil imidlertid slutte å behandle personopplysningene som er innsamlet for det formål hvis oppbevaringsperioden er utløpt.
Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til bare de individer som trenger disse for å bruke dem til de riktige formål.
Når dine personopplysninger ikke lenger trengs, eller når det ikke er noen juridisk forutsetning for å holde på dem, vil de bli anonymisert (og kan lagres på denne måten) eller ødelagt på en sikker måte.
Oppbevaringsperiodene for de forskjellige formål beskrevet over blir indikert som følgende:

a) Overholdelse av kontraktsforpliktelser: Informasjon behandlet for å overholde kontraktsforpliktelser kan holdes i kontraktens løpetid og i alle fall ikke lenger enn de påfølgende 10 årene for å verifisere eventuelle utestående emisjoner, inkludert regnskapsdokumenter (for eksempel fakturaer).
b) Operativ styring og strengt relaterte formål for tilgang til nettsiden: Informasjon behandlet for disse formål kan oppbevares i kontraktens løpetid og i alle fall ikke lenger enn de påfølgende 10 årene.
c) Kundetilfredshetsundersøkelser: Informasjon hentet til disse formål kan oppbevares i 5 år  etter at du har oppgitt personopplysningene dine (unntatt der du ikke lenger ønsker å motta mer kommunikasjon).
d) For markedsføringsformål, inkludert profilert markedsføring: Informasjon behandlet for markedsføringsformål kan oppbevares i 5 år fra datoen du ga ditt samtykke til dette formålet (bortsett fra hvor du avviser å motta videre kommunikasjon); For profilert markedsføringsformål vil informasjonen bli oppbevart i 12 måneder.
e) I tilfelle tvister: Skulle det være nødvendig for oss å forsvare seg selv eller ta skritt eller hevde krav mot deg eller tredjepart, kan vi beholde de personopplysninger som vi anser rimelig nødvendige for slike formål, for hvor lang tid det tar å forfølge kravet.

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

Dine personopplysninger kan nås av behørig autoriserte ansatte og av eksterne leverandører, eventuelt utnevnt som dataprosessorer, som støtter oss i å levere tjenester.
Med hensyn til utførelsen av deres virksomhet og oppfølging av ovennevnte formål, kan du også få tilgang til dine personopplysninger av andre De Longhi-konsernselskaper.

KONTAKTER

Kontaktinformasjonen for De'Longhi, som en datakontrollør, kan bli funnet hos De' Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 11140 Stockholm, Sweden
Har du noen spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post infoprivacy.sverige@delonghigroup.com og spør etter sjefen for personvern.
DINE RETTIGHETER FOR BESKYTTELSE AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG DIN RETT TIL Å KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETENE

Under noen omstendigheter, kan du spørre etter:

 

 

 

 

 • tilgang til dine personopplysninger,
 • en kopi av de personopplysninger som du har gitt til oss ("portabilitet") og å spørre om firmaet kan sende din informasjon til en annen kontrollør,
 • tilpassing av informasjonen i vår besittelse,
 • slette informasjonen som juridisk sett ikke lenger kan behandles,
 • nekte at informasjonen brukes i direkte markedsføring,
 • trekke tilbake ditt samtykke, i tilfelle behandlingen er basert på samtykke,
 • begrense måten vi behandler dine personopplysninger på.

Utøvelsen av ovennevnte rettigheter er underlagt visse unntak som skal sikre den offentlige interessen (for eksempel forebygging eller identifikasjon av forbrytelser) og våre interesser (for eksempel å opprettholde taushetsplikten).
Skulle du ønske å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, vil vi kontrollere at du har rett til å gjøre det, og vil vanligvis svare innen en måned.
Vi forsøker å svare på eventuelle klager eller rapporter om metodene som brukes til å behandle informasjonen din.
Likevel, hvis du ønsker det, kan du sende klager eller rapporter til myndigheten som er ansvarlig for databeskyttelse ved å bruke følgende kontaktdetaljer:

Datatilsynet, adresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo.
e-post: postkasse@datatilsynet.no,  telefon: 0047 2239 6900
Sist oppdatert: 07.03.2019