1. Tilbake til startsiden
  2. Juridiske merknader

Juridiske merknader

De'Longhi S.p.A. - Registrert virksomhet: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso - Capitale sociale Euro 448.500.000 i.v. - P.IVA 03162730265 - C.F./ Registro delle Imprese di Treviso 11570840154 - R.E.A. 224758

Adgang til denne hjemmeside forutsetter aksept av følgende vilkår og betingelser.

Med mindre anført annerledes er tekst, grafikk, bilder eller audiovisuelt materiale vist på denne hjemmeside opphavsrettslig beskyttet av Kenwood eller av De’Longhi Gruppen. Disse må ikke på noen som helst måte brukes uten forutgående skriftlig samtykke fra eieren.

Med mindre anført annerledes er varemerker eller logoer vist på denne hjemmeside eiet av Kenwood eller af De’Longhi Gruppen. Disse må ikke anvendes på noen som helst måte uten eierens forutgående skriftlig samtykke.

Informasjon
Kenwood vil gjøre sitt beste for å levere nøyaktig og oppdatert informasjon uansett opplysningenes natur, inklusiv men ikke begrenset til finansielle opplysninger, anbefalinger, servicer eller andet, på hjemmesiden. Kenwood forbeholder sig videre retten til å endre og/eller oppdatere innholdet på hjemmesiden når som helst uten forutgående advarsel.

Kenwood kan ikke garantere og fraskriver seg derfor ethvert ansvar eller enhver garanti, enten uttrykt direkte eller antydet, angående riktigheten, nøyaktigheten, omfanget og/eller salgbarheten eller egnetheten til et bestemt informasjonsformål på hjemmesiden og/eller ethvert produkt beskrevet eller reklamert for på hjemmesiden, inklusiv garantier vedrørende overtrædelser af hvilket som helst patent, opphavsrett eller andre tredje parters rettigheter. Kenwood er ikke være ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader eller ulykker av enhver slags, uansett årsak, opprinnelse, vesen eller konsekvenser resulterende fra adgangen til, eller manglende adgang til, hjemmesiden, heller ikke av avhengighet av enhver informasjon fremsatt på eller via hjemmesiden.

Anvendelsen av data og/eller informasjon på hjemmesiden skjer på brukerens egen risiko og eget ansvar.

Intellektuell Eiendomsrett
Ingen opplysninger eller informasjon på hjemmesiden skal fortolkes som en tildeling av lisens eller rettighet i eller til enhver av Kenwood eller De’Longhi Gruppens intellektuelle eiendomsrett.

Links til andre sider
Hjemmesiden kan muligvis inneholde links eller referanser fra eller til andre eksterne hjemmesider. Nevnte links eller referanser til andre hjemmesider inneholdt er utelukkende til brukerens bekvemmelighet. Kenwood fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til slike hjemmesider og/eller deres innhold. Kenwood. er ikke forpliktet til å betale noen som helst erstatning eller skade av hvilken som helst slags, hva enten den oppstår fra adgangen til eller manglende adgang til eller anvendelse av sådanne andre hjemmesider og/eller deres innhold. Dette gjelder også for anvendelsen av eller tillit til enhver informasjon fremsatt på nevnte andre hjemmesider.

Vedtekt om Privatlivet fra 30. juni, 2003 (n. 196)
Kenwood imøtekommer bestemmelsene vedrørende privatlivet, regulert i privatlivsvedtekten nevnt ovenfor. Den omfattende privatlivserklæring kan ses på hjemmesidens forside under fanen "Personvernpolicy".