1. Vissza a kezdőlapra
 2. Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

KIK VAGYUNK

A KenwoodCsoport fontosnak tartja a birtokában lévő, harmadik személyek személyes adatainak védelmét és elkötelezett az említett harmadik személyek személyes adatainak és magánéletének védelmében, ideértve, de nem kizárólagosan, az Ügyfeleit is. Üzleti tevékenysége során a KenwoodCsoport különös figyelmet fordít Ügyfelei személyes adatainak biztonságára és titkosságára.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a személyes adatok online (beleértve a De' Longhi Csoport weboldalait, a KenwoodMagyarország Kft. esetében a www.kenwoodworld.com/hu-hu weboldalt) és offline módon történő gyűjtésével kapcsolatos.

A KenwoodMagyarország Kft. (továbbiakban „De' Longhi" vagy „Vállalat”) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (Általános Adatvédelmi Irányelv, továbbiakban „GDPR”) 13. cikkével összhangban, mint a gyűjtött személyes adatok adatkezelője, a következő információkat szolgáltatja:

MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTJÜK

A következő Önre, mint ügyfélre vonatkozó személyes adatokat (a továbbiakban: Személyes adat) gyűjtjük:

 • Kapcsolattartási adatok – név, születési idő és hely, cím, telefonszám, mobilszám, email cím;
 • Érdeklődési kör – olyan információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott érdeklődési köreiről, pl. termékek, amelyeket érdekesnek talált;
 • Egyéb személyes adatok – információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott a születési dátumára, iskolázottságára, szakmai körülményeire és családi állapotára vonatkozóan;
 • Közösségi médián keresztül történő bejelentkezés - a közösségi fiókjával kapcsolatos információk, valamint az Ön által a weboldalra való bejelentkezéshez használt közösségi hálón megadott egyéb adatai, amelyek közzétételre kerülhetnek a közösségi hálón beállított adatvédelmi beállításai alapján;
 • Weboldal használat – információk az Ön weboldal használatáról, hogyan nyitja meg vagy küldi tovább kommunikációnkat, beleértve a sütik révén szerzett információkat (lásd: Süti szabályzat: http://www.kenwoodworld.com/hu-hu/cookies-policy)

HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT

A De’ Longhi az alábbi körülmények fennállása esetén gyűjti be és dolgozza fel személyes adatait:

 • amennyiben regisztrál weboldalunkon / letölti applikációnkat, illetve közösségi fiókon történő bejelentkezés során;
 • amennyiben az online boltban megveszi a Kenwoodtermékeit vagy igénybe veszi a Kenwoodszolgáltatásait;
 • amennyiben kapcsolatba lép velünk az értékesítés előtti vagy utáni segítségünk igénybevétele érdekében;
 • amennyiben részt vesz marketing tevékenységeinkben, pl. online adat megadás, űrlap kitöltés weboldalainkon;
 • amennyiben többféle módon gyűjtött papír regisztrációs formanyomtatványt tölt ki (bemutatók, főzőtanfolyamok, promóciók vagy események során);
 • amennyiben a cégcsoport tagjai vagy üzleti partnereink a megengedett módon információt adnak át önről a számunkra;

Amennyiben más személyes adatait adja meg, elsőként győződjön meg arról, hogy az illető elolvasta jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Személyes adataiban történő változás esetén kérjük segítse adatainak aktualizálását. Szolgáltatásaink gördülékeny igénybevételéhez postázási címének / lakhelyének változása esetén kérjük a változást mielőbb jelezze a Vállalatnak.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

A személyes adatok kezelését a hatályos adatvédelmi szabályok által meghatározott jogalappal kell indokolni.

Kenwoodaz alábbi célok érdekében kezeli a gyűjtött személyes adatokat:

a) A szerződés megkötése és teljesítése, valamint az szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében, beleértve a szolgáltatásokra vonatkozó közleményeket (pl. értékesítés utáni szolgáltatások, úgy, mint panaszkezelés, termékek kijavítása és online vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek)

A Kenwoodfelhasználhatja kapcsolattartási adatait a szerződéses kapcsolat létrehozására és végrehajtására, ideértve az online vásárlás során a rendelésfelvételt és a szerződés megkötését (pl. egy termék vagy szolgáltatás online megvásárlása, megrendelés teljesítésének kezelése), annak érdekében, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújtani tudja, valamint válaszolni tudjon, illetve kezelni tudja az esetleges jelentéseket vagy panaszokat.

A Kenwoodtovábbá arra is felhasználhatja az Ön kapcsolattartási adatait, legfőképpen email címét, hogy az adott szolgáltatást érintő információkról, az Ön megrendeléseiről és a vásárlás utáni szolgáltatásokról tájékoztassa.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján), illetve a Vállalat jogi kötelezettségeinek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján).

Az adatszolgáltatás kötelező a szerződéses viszony kezeléséhez, adatok hiányában a szerződés nem lép hatályba.

b) Operatív irányítás és szigorúan kapcsolódó célok; a weboldalhoz való hozzáférés, különösen a biztonságos területeken, illetve a közösségi média bejelentkezési rendszerein keresztül - a regisztrációs műveletek egyszerűsítése a közösségi média számára már rendelkezésre bocsátott információk felhasználásával.

A De 'Longhi felhasználhatja a kapcsolattartási adatait arra, hogy lehetővé tegye a regisztrációs eljárás befejezését a webhelyen, és a hozzáférést az Ön személyes területéhez, annak érdekében, hogy: (i) letölthesse személyes felületéről az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokat; (ii) feldolgozza a weboldalon keresztül benyújtott egyéb kérelmeket; (iii) vagy lehetővé tegye az Ön számára az online vásárlást.

A weboldalon történő regisztrációhoz az Ön önkéntes döntése szükséges, még a közösségi médián keresztül történő bejelentkezési mechanizmusok esetén is. A közösségi médián keresztül történő bejelentkezés esetén nem kell beírnia a regisztrációhoz szükséges adatokat (például a kapcsolattartási adatait), melyeket az a közösségi hálózat közvetít, melyen keresztül a bejelentkezés végrehajtásra kerül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a De' Longhi kezelheti a közösségi médián keresztül történő bejelentkezés adatait, vagyis nemcsak a közösségi fiókjával kapcsolatos adatokat, hanem minden olyan személyes adatot is, amely láthatóvá tehető az Ön által az adott közösségi hálózatnál beállított preferenciák szerint, az adott közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatója alapján. Mindezek miatt kérjük Önt, hogy olvassa el a közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatóját, ami további információkkal szolgál ezekről a preferenciákról.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján).

A Vállalat azt is lehetővé teszi, hogy Ön a weboldalon regisztráljon, azzal, hogy nem teszi kötelezővé a közösségi médián keresztül történő regisztrációt.

A regisztrációval kapcsolatban a Vállalat egy egységes regisztrációs rendszert vezetett be, amelynek segítségével, a weboldalon végzett regisztráció érvényes lesz a Vállalat által kezelt összes weboldalra, ideértve a "De' Longhi", "Braun" és "Kenwood" márkákat és azok weboldalait: www.kenwoodworld.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

Az egységes regisztrációs rendszer segítségével nem lesz szüksége újra megadnia a kapcsolattartási adatait, ha regisztrál az egyik fent említett weboldalon. Az Ön személyes adatainak megóvása érdekében azonban, bármelyik fent említett márka keretében megadott hozzájárulása a marketinghez és személyre szabott marketinghez kapcsolódó adatok kezeléséhez (például a www.kenwoodworld.com/hu-hu weboldalon), csak az adott márkához kapcsolódó hirdetési anyaggal kapcsolatban használható.

c) Vásárlói elégedettségi kérdőív és egyéb felmérések

A Kenwoodaz Ön kapcsolattartási adatait felhasználhatja olyan felmérések elvégzésére, melyek célja a vásárló szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének mérése.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján).

A hozzájárulása vagy annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással. Jelen adatok megadása önkéntes, beleegyezés hiányában az Ön személyes adatait nem kezeljük a fent említett célra.

Hozzájárulása bármikor visszavonható a „My Account” > „My Marketing Preferences” aloldalon. A hozzájárulását emailen keresztül is visszavonhatja, amihez kérjük további részletekért tekintse meg a „KAPCSOLAT” bekezdést. Amennyiben Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

d) Marketing tevékenységek, promóciók ajánlása személyes preferenciák alapján (a személyre szabott marketinget is beleértve)

A Kenwoodfelhasználhatja kapcsolattartási adatait marketing és reklám tevékenységek céljából, hogy tájékoztatni tudja Önt promóciós ajánlatairól automatizált kapcsolattartási módokon (email, SMS és más tömegkommunikációs eszközökön keresztül) és hagyományos csatornákon (pl. telefonon) keresztül, valamint felkeresse piackutatás és statisztikai felmérések érdekében, amennyiben hozzájárul, a hozzájárulásban megadott korlátokon belül.

A Kenwoodfelhasználhatja kapcsolattartási, érdeklődési köréről gyűjtött és egyéb személyes adatait, hogy adott ügyfélprofil alapján, olyan hirdetéseket küldjünk Önnek, amelyek személyes preferenciái és érdeklődési köre alapján relevánsak az Ön számára, amennyiben hozzájárul, a hozzájárulásban megadott korlátokon belül.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján).

A hozzájárulása vagy annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással. Jelen adatok megadása önkéntes, beleegyezés hiányában az Ön személyes adatait nem kezeljük a fent említett célra.

Hozzájárulása bármikor visszavonható a „My Account” > „My Marketing Preferences” aloldalon. A hozzájárulását emailen keresztül is visszavonhatja, amihez kérjük további részletekért tekintse meg a „KAPCSOLAT” bekezdést. Amennyiben Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

e) Kommunikáció más KenwoodCsoport vállalatokkal marketingcélok érdekében (a személyre szabott marketinget is beleértve)

A Kenwooda fenti a), b) és c) pontban említett adatkezelésekhez szigorúan kapcsolódó tevékenységek céljából közölheti az Ön kapcsolattartási adatait más KenwoodCsoport vállalatokkal.

A De' Longhi az Ön kapcsolattartási adatait marketing és reklám célokból közölheti más De' Longhi Csoport vállalatokkal annak érdekében, hogy tájékoztatni tudja Önt a promóciós ajánlatairól az Ön személyes preferenciáira és érdeklődési körére tervezett egyedi ügyfélprofilon alapulva, automatikus kapcsolattartó módokon (e-mail, SMS és egyéb tömegkommunikációs eszközök) és hagyományos csatornákon (pl. telefonon) keresztül, valamint felkeresse piackutatás és statisztikai felmérések érdekében, amennyiben hozzájárul, a hozzájárulásban megadott korlátokon belül.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján), a Vállalat jogi kötelezettségeinek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján), illetve hozzájárulás (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján).

A hozzájárulása vagy annak hiánya a szerződéses kapcsolatra nincs hatással. Jelen adatok megadása önkéntes, beleegyezés hiányában az Ön személyes adatait nem kezeljük a fent említett célra.

Hozzájárulása bármikor visszavonható a „My Account” > „My Marketing Preferences” aloldalon. A hozzájárulását emailen keresztül is visszavonhatja, amihez kérjük további részletekért tekintse meg a „KAPCSOLAT” bekezdést. Amennyiben Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más joglapja, az adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

f) A helyi hatóságok megkereséseinek teljesítése, a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, illetve jogos érdekek érvényesítése

A Kenwoodaz Ön személyes adatait a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, a hatóságok megkereséseinek teljesítése, illetve a Vállalat jogos érdekeinek érvényesítése érdekében is gyűjtheti.

Az adatkezelés jogalapja: a Vállalatra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján), a Vállalat jogos érdekeinek érvényesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján).

HOGYAN TARTJUK BIZTONSÁGBAN SZEMÉLYES ADATAIT

A Vállalat széleskörű biztonsági intézkedéseket alkalmaz a védelem javítása és a személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és elérhetőségének fenntartása érdekében.

Személyes adatait biztonságos szervereken (vagy biztonságos papír alapú másolatokon) valamint beszállítóink vagy kereskedelmi partnereink felületein tároljuk, illetve normáinknak és biztonsági előírásainknak (valamint beszállítóink vagy kereskedelmi partnereink megegyező normáinak) megfelelően tesszük hozzáférhetővé vagy felhasználhatóvá.

Az általunk elfogadott biztonsági intézkedések a következők:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szigorú korlátozások, a szükségesség és kizárólag a közölt célok alapján;
 • perimetrikus biztonsági rendszerek a jogosulatlan külső hozzáférés megakadályozása érdekében;
 • az informatikai rendszerekhez való hozzáférés folyamatos nyomon követése a személyes adatokkal való visszaélés azonosítása és megakadályozása érdekében;
 • a személyes adatok belső személyzet által való hozzáférésnek a nyomon követése és az ehhez kapcsolódó célok ellenőrzése;
 • TLS technológián keresztüli titkosítás használata a weboldalon végrehajtott azon tranzakciókhoz, amelyek személyes adatok bevitelét igénylik

Amennyiben a weboldal, applikáció vagy szolgáltatásaink használatához jelszót vagy bármilyen biztonsági kódot az Ön rendelkezésére bocsátottunk (vagy Ön választotta az adott jelszót), Ön köteles a jelszót titokban tartani és az általunk közölt biztonsági intézkedéseknek megfelelni. Kérjük, jelszavát ne ossza meg másokkal.

SZEMÉLYRE SZABOTTAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

A De' Longhi felhasználhatja az Ön kapcsolattartási, az érdeklődési körére vonatkozó és egyéb személyes adatait is annak érdekében, hogy hirdetési információkat küldjön az Ön személyes preferenciái és érdeklődési körei alapján meghatározott ügyfélprofiljának megfelelően, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja ehhez. Az ezzel kapcsolatos döntéseket automatikusan meg lehet hozni. Miután az informatikai rendszer megállapította, hogy a kritériumok teljesülnek (ideértve az Ön hozzájárulását is), automatikusan hirdetési információkat küld az ügyfélprofiljának megfelelően.

SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az adott adatkezelés célját el nem értük. Amennyiben adatait több célból használjuk fel, azok tárolása a tovább tartó cél elérésig tartanak. Ugyanakkor abbahagyjuk azon személyes adatok kezelését, amelyeknek az adatkezelés célja szerinti megőrzési ideje lejárt.

A személyes adataihoz való hozzáférés kizárólag azon személyekre korlátozódik, akik számára az szükséges a megfelelő adatkezelési cél elérése érdekében.

Amennyiben személyes adataira nincs tovább szükségünk, vagy ha nincs jogalapja azok tárolásának, akkor ezen adatok visszavonhatatlanul anonimizálásra kerülnek (és így tároljuk őket tovább), vagy biztonságos módon megsemmisítjük őket.

A fent leírt különböző célokra vonatkozó megőrzési időtartamok az alábbiak szerint alakulnak:

a) A szerződéses kötelezettségek teljesítése: a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében felhasznált adatok a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb 10 évig maradnak fenn ellenőrzés szempontjából, ideértve a számviteli dokumentumokat is (pl. számlák).

b) A weboldal eléréséhez szükséges operatív irányítás és az ehhez szigorúan kapcsolódó célok: az e célból feldolgozott adatok a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb 10 évig őrizhetők meg.

c) Az ügyfélelégedettségi kérdőív és egyéb felmérések: az e célból felhasznált adatok a beleegyezéstől számított 5 éven keresztül tárolhatóak meg (kivéve ha Ön a hozzájárulását visszavonja).

d) Marketing célok, beleértve a személyre szabott marketinget: az e célból felhasznált adatok a beleegyezéstől számított 5 éven keresztül tárolhatóak (kivéve, ha Ön a hozzájárulását visszavonja).

e) Jogvita esetén: amennyiben jogi védelemre van szükségünk Önnel vagy egy harmadik személlyel szemben, abban az esetben a védelmünk szempontjából releváns adatokat a követelések fennállásáig tároljuk.

KIVEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait a cég meghatalmazott alkalmazottai és külső beszállítók is igénybe vehetik, akiket szükség esetén szolgáltatásainkban való támogatásuk révén adatfeldolgozóként nevezünk meg.

Tevékenységük elvégzésére és a fenti célok nyomon követése érdekében az Ön személyes adataihoz más KenwoodCsoport vállalatok is hozzáférhetnek és továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is (ilyen esetben a Kenwooda GDPR előírásai szerint megfelelő védelemben részesíti az érintett jogait).

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján), amely belső adminisztratív célokból, és abból fakad, hogy a De ’Longhi Csoporton belül kell kezelni kell a szolgáltatásokat és a felhasználók kéréseit.

KAPCSOLAT

A De’ Longhi, mint adatkezelő megtalálható a következő címen:
1051 Budapest, Apáczai Csere János utca 15/2, 1. emelet, Kenwoodiroda.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az, info.hu@kenwoodworldgroup.com email címen vagy postán a fent megadott címen.

ÉRINTETTI JOGOK ÉS AZ ÖN PANASZTÉTELI JOGA A FELÜGYELŐ HATÓSÁG ELŐTT

Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult:

 • információt kérni általunk kezelt személyes adatairól, a GDPR 15. cikke értelmében („hozzáférés joga”)
 • kérni a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kiadását, a GDPR 20. cikke alapján („adathordozhatóság joga”)
 • a birtokunkban lévő személyes adatainak helyesbítésére, a GDPR 16. cikke alapján („helyesbítéshez való jog”)
 • kérni tőlünk azon személyes adatainak törlését, amelyek esetében már nem áll fenn jogalap az adatkezelésre, a GDPR 17. cikke alapján („törléshez való jog”)
 • megtagadni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára irányuló kezelését
 • visszavonni hozzájárulását olyan esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson alapul
 • korlátozni személyes adatainak kezelését, a GDPR 18. cikke alapján („az adatkezelés korlátozásához való jog”
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, a GDPR 21. cikke alapján („a tiltakozáshoz való jog”)

A fenti jogok gyakorlása bizonyos kivételektől függ, melyeknek célja a közérdek (pl. bűnmegelőzés) és saját céljaink (pl. üzleti titkok) védelme. Amennyiben a fenti jogok közül bármelyiket gyakorolni szeretné, abban az esetben ellenőrizni fogjuk erre való jogosultságát és egy hónapos határidőn belül válaszolni fogunk.

Arra törekszünk, hogy válaszoljunk minden olyan panaszra vagy jelentésre, amely személyes adatai kezelésének módszereivel kapcsolatos. Ennek ellenére, ha kívánja, az alábbi elérhetőségeken továbbíthatja panaszait vagy jelentéseit az adatvédelemért felelős hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
1363 Budapest, Pf.: 9.
ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2021.02.05.