Κάντε τις αγορές σας έως τις 17 Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσετε την παράδοση μέσα στη περίοδο των Χριστουγέννων!

Ingredients

1 large banana, very ripe, and chopped
50g gluten-free rolled oats
Pinch mixed spice
175ml unsweetened almond milk
125ml strong brewed coffee, cooled
2 tsp maple syrup
Handful of ice cubes