Κάντε τις αγορές σας έως τις 17 Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσετε την παράδοση μέσα στη περίοδο των Χριστουγέννων!

Set your culinary creativity free and save money

With a Kenwood product in your kitchen, it’s easier to realise your culinary visons – and with our Black Friday Sale it’s cheaper too. You can save 20% on selected products, so whether you’re following recipes, experimenting with flavours or developing your own unique dishes, you’ll not only enjoy great results, but the joy of grabbing a great deal as well.

Baking Offers

Expand your baking creativity with our Black Friday offers on a range of stand mixers and attachments. Whilst stocks last.

Food Preparation Offers

Treat yourself to a bargain for a helping hand in the kitchen, with our food processors, blenders and hand blender deals. Whilst stocks last.