Τεχνικές λεπτομέρειες

Εξαρτήματα

  • Έξοδος: Υποδοχή χαμηλής ταχύτητας

Γενικές προδιαγραφές

  • Υλικό: Ανοξείδωτο