Εκκαθάριση με:

Χρώμα (4)

Boil dry protection (4)

Βάση ισχύος (2)

Ένδειξη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (1)

Καπάκι με πλήκτρο ανοίγματος (3)

Λαβή SurreGrip (2)

Υλικό σώματος (4)

Φίλτρο (3)

Φίλτρο για τα άλατα (1)

Χωρίς καλώδιο (3)

Εκκαθάριση όλων