Εκκαθάριση με:

Χρώμα (3)

Boil dry protection (3)

Βάση ισχύος (2)

Καπάκι με πλήκτρο ανοίγματος (3)

Λαβή SurreGrip (2)

Υλικό σώματος (3)

Φίλτρο (2)

Χωρίς καλώδιο (3)

Εκκαθάριση όλων