Εκκαθάριση με:
Χρώμα (4)
Ανοξείδωτες λεπίδες (3)
Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου (4)
Κανάτα (4)
Μύλος αλέσεως (1)
Προκαθορισμένη λειτουργία για θρυμματισμό πάγου (2)
Σύστημα εύκολου καθαρισμού (4)
Υλικό σώματος (4)
Εκκαθάριση όλων