Gratis fraktkostnad över 270 SEK Gratis returer

Miljö

Certifiering och efterlevnad

 

Ledningssystem och miljölagstiftning


Våra certifierade ledningssystem är:
FM 13143

Vi använder BSI för att regelbundet granska och certifiera våra ledningssystem.

Efterlevnad av miljölagstiftning:
Säkra produkter för livsmedelskontakt
 • BPA-fria produkter (se 'BPA'-sektionen nedan).
 • MiCWF - Materials in Contact With Food (Material i Kontakt Med Mat)

Överensstämmelse om farliga material
 • REACh - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier)
 • RoHS - Restriction of Hazardous Substances (Begränsningar för farliga ämnen)

Kenwood har tillverkat säkra produkter i över 60 år och vi kommer fortsätta leda vägen för tillverkning av säkra produkter så du och din familj kan känna er säkra.
 

Kenwood BPA freeBisphenol A (BPA)

 

Bisphenol A (BPA)


Vad är BPA?
Bisfenol A (BPA) är en kemikalie som främst används vid tillverkning av polykarbonat (PC) råplastmaterial. PC är en plast som ofta används vid formpressning för matförpackningar, till exempel dryckesflaskor.
BPA däremot kan vid sällsynta fall hittas i andra plastmaterial - det är därför Kenwood kontrollerar alla plastkomponenter som kommer i kontakt med mat.

Vad är det farliga med BPA?
BPA är en kemikalie som i tillräckliga doser kan härma verkan av det humana hormonet östrogen. Detta kan orsaka hälsoproblem för människor.
När PC tillverkas förbrukas BPA-innehållet i råmaterialets tillverkningsprocess, små mängder av BPA kan dock migrera från PC-plast med tiden, när de utsätts för stark hetta eller förhållanden utanför normal användning. Många konsumenter är oroliga för exponering av BPA, särskilt för barn, på grund av denna migrering, detta har lett till att vissa länder redan lagstiftat om mängden BPA i nappflaskor.

Vad har Kenwood gjort åt BPA?
 • Från början av 2013 har vi slutat använda PC i alla komponenter som kommer i kontakt med mat på samtliga av våra nya produkter
 • Vi testar varje komponent som kommer i kontakt med livsmedel för att säkerställa att om det förekommer migrering så ska det vara under den accepterade nivån innan produkten släpps på marknaden, en produkt kommer inte att säljas tills vi har rapporter om attinget BPA har upptäckts. Dessa tester utförs av specialiserade, oberoende laboratorium.
 • Vi har ledningssystem på plats som regelbundet kontrollerar livsmedelskontakt i våra komponenter, dessa inkluderar deklarationer för våra leverantörskedjor, fabriksrevisioner och pågående produktövervakningskontroller.
 

Materials in Contact With FoodMaterial i kontakt med livsmedel

 

Lagstiftningar över livsmedelskontakt


Vad är Material i kontakt med livsmedel?
Många av våra produkter inkluderar delar som kommer i direkt kontakt med mat. Lagstiftningar över livsmedelskontakt definierar de säkra gränserna av migrering av vissa ämnen från dessa delar till maten.

Vad vi gör för att kontrollera eventuella migrering av ämnen
 • Vi testar alla komponenter som kommer i kontakt med mat för att vara säkra på att komponenten uppfyller all tillämplig lagstiftning innan produkten kommer ut på marknaden.
 • En produkt kommer inte säljas tills vi har testresultat som visar att delarna är GODKÄNDA enligt lagstiftningarna om livsmedelskontakt för den marknad där den kommer säljas.
 • Dessa tester utförs av specialiserade, oberoende laboratorium. Laboratorierna använder vetenskapliga maskiner som mycket noggrant kontrollerar överensstämmelsen så när ett test visas som GODKÄNT, vet vi att vi följer relevant lagstiftning.
 • Vi har ledningssystem på plats som regelbundet kontrollerar livsmedelskontakt i våra komponenter, dessa inkluderar deklarationer för våra leverantörskedjor, fabriksrevisioner och pågående produktövervakningskontroller.
 

REACh and RoHS KenwoodREACh och RoHS

 

Lagstiftning över kemikalier och farliga ämnen.


Vad är REACh?
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals legislation (Lagstiftningen över Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier).
Denna lagstiftning kontrollerar kemikalier och ämnen. För vår verksamhet definieras de säkra nivåerna för vissa ämnen i de produkter, förpackningar och reservdelar vi släpper ut på marknaden.

Vad är RoHS?
Restriction of Hazardous Substances legislation (Lagstiftning över begränsningar av farliga ämnen).
Denna lagstiftning begränsar farliga ämnen i produkterna vi släpper ut på marknaden.

Vad vi gör för att kontrollera substanser
 • Vi innehar deklarationer från våra leverantörer för att visa att varje produkt överensstämmer med lagstiftningen REACh innan vi släpper våra produkter på marknaden.
 • Vi innehar deklarationer från våra leverantörer för att visa att varje komponent överensstämmer med lagstiftningen RoHS innan vi släpper våra produkter på marknaden.
 • En produkt kommer inte att säljas förrän vi innehar ett testresultat och eller deklaration som visar att delarna uppfyller båda lagstiftningarna.
 • Dessa tester utförs av sakkunniga, oberoende laboratorium. Laboratorierna använder vetenskapliga maskiner som mycket noggrant kontrollerar överensstämmelsen så när ett test visas som GODKÄNT, vet vi att vi följer relevant lagstiftning.
 • Vi har ledningssystem på plats som regelbundet övervakar farliga material, dessa inkluderar deklarationer för våra leverantörskedjor, fabriksrevisioner och pågående produktövervakningskontroller.