Gratis fraktkostnad över 270 SEK Gratis returer
  1. Tillbaka till hemsidan
  2. Forsaljningsvillkor

Forsaljningsvillkor

Dessa regler anger de allmänna villkor som gäller för användning av De’Longhis (De’Longhi Appliances S.r.l.) med säte i Treviso, Italien (”Företaget”) webbplats https://www.kenwoodworld.com/sv-se, inklusive särskilt beställning av De’Longhi-koncernens produkter (”Produkter”) och tjänster (”Tjänster”).

Läs noga igenom dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) innan du använder vår webbplats och beställer våra Produkter och Tjänster.

Genom att använda vår webbplats för en sådan beställning ger du ditt samtycke till att vara bunden av dessa Villkor.

Observera att vi erbjuder ett brett utbud av Produkter och Tjänster, vars beskrivning på webbplatsen kan skilja sig åt från de faktiska produkterna avseende färg, form och storlek, och ibland kan ytterligare villkor gälla. I sådana fall kommer du att meddelas om detta.

1. Allmänt

1.1. Dessa Villkor gäller för användning av webbplatsen samt villkor för placering av alla erbjudanden och ingående avtal via företagets webbplats.

1.2. Ordet ”Kund” avser alla personer som besöker vår webbplats eller varje fysisk person eller juridisk person som ingår någon form av avtalsrelation med De’Longhi-koncernens företag, inklusive Företaget. Med ”Konsument” avses varje fysisk person i den mening som anges i svensk lag.

1.3. På grund av viktiga frågor förbehåller sig Företaget rätten att göra ändringar på sin webbplats, sina policyer och villkor, inklusive dessa Villkor. Företaget informerar om ändringen i Villkoren genom att skicka en lista med ändringar i Villkoren till den e-postadress som Kunden har angett i registreringsformuläret. Information om ändring av dessa Villkor kommer att ges senast 14 dagar före ikraftträdandedatumet för de ändrade Villkoren. Om Kunden inte godkänner de nya Villkoren måste han/hon meddela Företaget om detta inom 14 dagar från det att ändringen i Villkoren meddelades. Alla Kunder omfattas av de Villkor som gäller när Kunderna beställer Produkter från Företaget eller från något av De’Longhi-koncernens företag

1.4. Om något av dessa Villkor anses ogiltigt, upphävt eller av någon anledning inte verkställbart, kommer detta villkor att anses som avskiljbart och inte påverka giltigheten och verkställbarheten för något av de kvarvarande villkoren.

1.5 För att kunna köpa Produkter och Tjänster på webbplatsen måste Kunden vara minst 18 år gammal. Om Kunden är under 18 får han/hon endast använda våra Tjänster med förälders eller vårdnadshavares medgivande. Om Kunden beställer för någon annan person är det Kundens ansvar att säkerställa att den avsedda mottagaren innehar rätt ålder för att se och använda Produkten eller Tjänsten.

2. Ditt konto. Beställningar. Erbjudande, tillgänglighet och godkännande av erbjudandet från Företaget

2.1. Webbplatsen kan användas om IT-systemet som Kunden använder uppfyller uppdaterade tekniska minimikrav t.ex., Internet Explorer 10, Chrome 75 eller Firefox 60 eller senare, aktiverat JavaScript och cookies samt internetanslutning.

2.2. För att göra en beställning måste Kunden gå in på webbplatsen https://www.kenwoodworld.com/sv-se, välja Produkter eller Tjänster och välja tillhörande betalning. Kunden kan göra beställningen som ”användargäst” eller genom att registrera sin profil på webbplatsen. Registrering gör det möjligt för Kunden att använda inloggningsuppgifterna (användarnamn och lösenord) som valts vid den första registreringen för att göra ytterligare beställningar på webbplatsen.

2.3. Genom att använda våra webbplatstjänster ansvarar Kunden för att hålla sitt konto och lösenord konfidentiellt och begränsa åtkomsten till sin dator. I den utsträckning det är tillåtet i tillämplig lagstiftning är Kunden ansvarig för att använda Företagets webbplats i enlighet med lagen och Villkoren, samt för att efterleva förbudet mot att tillhandahålla olagligt innehåll. Kunden är skyldig att informera Företaget omedelbart om Kunden har anledning att tro att hans lösenord har blivit känt för någon annan, eller om det används eller har använts på ett obehörigt sätt.

2.4. Kunden ansvarar för att säkerställa att den information som lämnas till Företaget är korrekt och fullständig, och för att informera oss om några ändringar inträffar och uppdatera informationen som tillhandahålls Företaget på det relaterade området på webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att vägra tjänsten, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll om Kunden bryter mot tillämplig lagstiftning, dessa Villkor eller andra tillämpliga villkor, riktlinjer eller policyer.

2.5. Genom att göra en beställning erbjuder sig Kunden att köpa en Produkt och/eller Tjänst som omfattas av dessa Villkor. En beställning via webbplatsen ska vara ett erbjudande och får inte leda till något avtal om köp av Produkten eller Tjänsten. Det första e-postmeddelandet som skickas till Kunden representerar endast en bekräftelse på mottagandet av erbjudandet.

2.6. Kundens erbjudande godkänns och ett avtal ingås endast med Kunden (”Avtalet”) när Produkten/Produkterna skickas och/eller Tjänsterna görs tillgängliga för Kunden och Kunden får det relaterade e-postmeddelandet som bekräftar utförandet av beställningen som Kunden gjort.

2.7. Utförande av alla beställningar är beroende av tillgänglighet och bekräftelse av orderpris och kvantiteter på de Produkter och Tjänster som ingår i beställningen. Expeditionstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och eventuella garantier eller begränsningar är endast vägledande när det gäller leveranstider, eftersom dessa kan vara föremål för förseningar till följd av förseningar i postgången eller force majeure.

2.8. Produkter och Tjänster säljs i kvantiteter som motsvarar det typiska behovet hos ett genomsnittligt hushåll. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten för Produkterna och Tjänsterna och godkännandet av beställningen när det gäller kvantiteter.

3. Priser och betalning

3.1. Alla priser för Produkter och Tjänster ska anges i SEK och omfatta alla tillämpliga skatter, inklusive mervärdesskatt. De priser som faktureras är de som är aktuella vid genomförandet av beställningen.

3.2. Även om Företaget försöker säkerställa att alla uppgifter, beskrivningar och priser avseende Produkterna och Tjänsterna, som visas på webbplatsen är korrekta, kan fel ändå uppstå. Om Företaget upptäcker ett fel i priset på beställda Produkter eller Tjänster kommer Företaget omedelbart att informera Kunden om felet och korrekt pris. I sådant fall kan Kunden bekräfta den beställningen igen till rätt pris eller makulera den. I avsaknad av Kundens bekräftelse på godkännande av rätt pris eller makulering av beställningen inom 7 (sju) dagar efter att informationen har lämnats, kommer Företaget att behandla beställningen som makulerad och informera kunden om detta.

3.3. De angivna priserna inkluderar inte frakt, om inget annat har överenskommits. Det belopp som anges på sidan ”kontrollera beställning” och som bekräftats via e-post ska vara det totala belopp som Kunden ska betala för de beställda Produkterna, inklusive alla skatter, avgifter, miljöbidrag och fraktkostnader.

3.4. Företaget kan då och då erbjuda rabattkoder som gäller för alla eller vissa specifika Produkter eller Tjänster som köps på denna webbplats. Eventuella specialvillkor i samband med detta ska specificeras vid tidpunkten för utfärdandet.

3.5. För att köpa Produkterna och Tjänsterna måste kunden ha ett giltigt kredit- eller betalkort eller någon annan betalningsmetod som accepteras av Företaget och De’Longhi-koncernen, samt tillhandahålla tillräckliga ekonomiska medel för att täcka kostnaden för köpet av Produkterna och Tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att vägra varje begäran från Kunden som inte uppfyller detta krav. Företaget förbehåller sig rätten att avvisa varje begäran från Kunden efter verifiering av de tillhandahållna uppgifterna, som måste vara korrekta och sanningsenliga.

3.6. Efter att ha fått en beställning från Kunden utför Företaget en standardkontroll på Kundens betalkort för att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar för att fullfölja köpet av Produkten. Produkterna kommer inte att skickas förrän denna förhandsauktorisation har slutförts med positivt resultat. Kortet debiteras när beställningen har godkänts till fullgörande med beställningsbeloppet. Om kortet inte kan debiteras inom fem (5) dagar från det då datum Företaget bekräftade beställningen, kommer Kundens beställning automatiskt att makuleras och Företaget kommer att meddela detta till Kunden.

3.7. För varje slutförd beställning kommer Företaget eller relevant De’Longhi-koncernföretag att utfärda en faktura med de uppgifter som lämnats av Kunden under beställningsförfarandet, som kommer att skickas till kunden via e-post efter att ha bekräftat leveransen av Produkterna (eller Tjänsten har gjorts tillgänglig) eller som kommer att finnas tillgänglig för nedladdning direkt från tillämplig webbplatssida som en del av Kundens profil.

4. Leverans

4.1. Den leveransadress som har angetts av Kunden anses vara rätt adress för leverans av Produkter och Tjänster.

4.2. Kunden ska skicka ett separat beställningsformulär för varje adress om Kunden vill beställa produkter som ska skickas till olika adresser.

4.3. Typ av leverans, genomsnittlig leveranstid och aktuella priser som erbjuds av vårt företag anges i tillämpligt avsnitt på webbplatsen Leveranstiden är vägledande och eventuella leverans- eller försändelsedatum som anges ska utföras i enlighet med svensk lag. Leveranstiden ska förlängas med varje period som krävs för korrekt leverans av den beställda Produkten, om förseningen beror på en händelse utanför vår rimliga kontroll.

4.4. Om den beställda produkten inte längre finns tillgänglig i lagret vid tidpunkten för beställningen och felaktigt anges som tillgänglig på webbplatsen, kan det leda till försenat genomförande av ordern eller att den makuleras, om vilket kunden omedelbart kommer att informeras.

4.5. När produkterna levereras av budet ska Kunden kontrollera att antalet mottagna paket motsvarar det antal som anges i transportdokumentet och om förpackningen är skadad, intakt eller våt. Kunden ska rapportera eventuella skador på förpackningen eller Produkterna till budet och informera oss om dem på följande e-postadress: info.scandinavia@delonghigroup.com.

4.6. Genom att använda användarnamnet och lösenordet kan Kunden komma åt en sammanfattning av de beställningar som har gjorts i Kundens profil och övervaka vad som händer med beställningarna i realtid, vilket omfattar följande meddelanden:

  • beställningen/betalningen nekad: Kundens betalning har misslyckats;
  • väntar på betalning: Kunden har gjort en beställning men har makulerat beställningen innan betalningen;
  • beställningen mottagen: beställningen har tagits emot;
  • bekräftelse på godkänd beställning: Kundens erbjudande om att köpa Produkter eller Tjänster har godkänts;
  • beställningen förbereds: förfarandet med att förbereda beställda produkter och organisera leveransen av paketet med bud har börjat;
  • beställningen skickad: Budet har hämtat Produkterna och kommer att leverera dessa till den adress som Kunden har angett; från denna stund kan Kunden spåra sitt paket på transportörens webbplats.

4.7 För alla frågor gällande beställningens status kan Kunden kontakta Kundtjänstavdelningen på följande e-postadress info.scandinavia@delonghigroup.com och telefonnummer 08-205270.

4.8. Produkterna och Tjänsterna ska endast finnas tillgängliga inom svenskt territorium.

5. Risk och äganderätt

5.1. Vid leverans av Produkterna till den leveransadress som anges i beställningen, ska risken övergå till kunden.

5.2. Vid betalning av Produkterna övergår äganderätten till Kunden.

6. Returpolicy/återlämning av produkter

6.1. Konsumenter kan frånträda Avtalet utan någon påföljd och utan att ange skäl inom 14 dagar efter leverans av respektive Produkt. För att respektera tidsfristen räcker det att skicka ett frånträdande av Avtalet till vår e-postadress: info.scandinavia@delonghigroup.com. Därefter ska Konsumenten returnera den köpta Produkten till den returadress som anges på den medföljande fakturan inom 14 dagar från dagen för Avtalets frånträdande. Utövandet av ångerrätten skall göras i enlighet med ”Information angående utövandet av ångerrätt” som bifogas under dessa Villkor. Det tillkommer inga kostnader för att returnera varor så länge returen sker enligt vår returpolicy.

6.2. Produkten ska returneras i ursprungligt skick och förpackning och överensstämma med Företagets returinstruktioner som har medföljt sändningen tillsammans med garantikort, handböcker, tillbehör och med rabatt eller produkter som levererats kostnadsfritt. Avseende detta kan Konsumenten också kontakta vårt företag via telefon på följande nummer: 08-205270. Detta nummer kan nås måndag till fredag mellan 08.00 och 17.00. Var medveten om att du kommer att behöva stå för den direkta kostnaden för att returnera produkten enligt beskrivningen under ”Information angående utövandet av ångerrätt” som bifogas under dessa Villkor.

6.3. Det aktuella De’Longhi-koncernföretaget ska senast inom 14 (fjorton) dagar från dagen för mottagandet av Konsumentens uppgift om frånträdande av Avtalet returnera alla betalningar till Konsumenten som han gjort, inklusive eventuella fraktkostnader av Produkten. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmetod som Konsumenten har använt. Återbetalningen av betalningar som mottagits från Konsumenten kan hållas kvar tills Produkten har returnerats eller Konsumenten tillhandahåller bevis för att Produkten har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först. Efter att ha mottagit returen av Produkten i enlighet med Villkoren ska en korrigering av fakturan för rätt belopp utfärdas. Konsumenten är ansvarig för att minska Produktens värde som ett resultat av att den används på ett sätt som ligger utanför vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens beskaffenhet, egenskaper och funktion.

7. Garanti

7.1. Kunden ska omedelbart efter mottagandet kontrollera de levererade produkterna för synliga brister och bristande överensstämmelse med Avtalet, och i en sådan situation ska Kunden omedelbart meddela Företaget.

7.2 Rättigheterna som följer av Garantin bör utövas i enlighet med de villkor som anges i innehållet i de garantidokument som medföljer Produkten. För att dra nytta av villkoren i den garanti som beviljats för Produkterna, ska Kunden kontakta vår Kundtjänstavdelning på följande nummer: +468205270 eller elektroniskt på: info.scandinavia@delonghigroup.com, och informera om fakturanummer och utfärdandedatum eller relaterad kod för beställningen. Kundtjänstavdelningen kommer att tillhandahålla all information om hur du går vidare med Garantin.

7.3. Företaget tillhandahåller Produkter utan defekter. Om Produkten inte uppfyller Avtalet har kunden rätt att fritt utöva rättigheterna i Garantin i enlighet med bestämmelserna i svensk lag. Rättigheterna beviljas om bristen avslöjas inom två år från köpet av Produkten via internet och meddelas Företaget inom två månader efter upptäckten.

7.4. Kunden har inte rätt att reparera eller ersätta Produkten eller någon del som befunnits vara defekt och att ersätta relevanta fraktkostnader i följande situationer, med förbehåll för de rättsliga bestämmelserna:

a) Produkten har reparerats eller modifierats av andra än tillverkaren eller någon annan auktoriserad person, och/eller

b) Produktens bristande överensstämmelse blev tydlig två år efter leveransen av Produkten och/eller lämplig begäran om att reparera eller ersätta den defekta Produkten, som lämnats in enligt föregående stycke, skickades efter två månader från upptäckten av defekten, och/eller

c) defekterna har orsakats (helt eller delvis) av felaktig användning, felaktig förvaring, felaktigt underhåll eller felaktig installation, eller underlåtenhet att följa instruktionerna från tillverkaren som medföljde Produkten.

7.5. Reparationer eller utbyten kommer att utföras inom en rimlig tidsperiod efter att ansökan har lämnats in och kommer inte att orsaka någon väsentlig olägenhet för Kunden, med hänsyn till Produktens beskaffenhet och det ändamål för vilket den köptes.

7.6. Eventuella klagomål ska behandlas inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av klagomålet

7.7 Inga bestämmelser i dessa Villkor begränsar Kundernas eller Konsumenternas rättigheter enligt bestämmelserna i svensk lag, inklusive rättigheter som följer av bestämmelserna om garanti som anges i civilrätten.

8. Begränsning av skadeståndsansvar

8.1. Företaget gör sitt bästa för att säkerställa en oavbruten och felfri tillgänglighet av tjänsterna. Detta kan dock inte alltid garanteras av internetsystemet, på grund av tekniska avbrott eller begränsningar som kan ske, relaterade eller inte relaterade till reparationer, underhåll eller nya tjänster som utförs. Företaget ska göra sitt bästa för att begränsa antalet och varaktigheten av sådana avbrott eller begränsningar.

8.2. Vårt Företag kommer inte att vara ansvarigt gentemot Kunden, som inte är en Konsument, för eventuella förseningar eller fel som uppstår till följd av en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll, och inte för (i) förluster som inte har orsakats av överträdelser av vårt Företag, eller (ii) för affärsförlust (inklusive uteblivna vinster, intäkter, avtal, förväntade besparingar, data, goodwill eller förtroendeförlust), eller (iii) indirekta förluster eller följdförluster som inte var förutsägbara för någon av parterna när avtalet för försäljningen av produkterna med vårt företag upprättades. Denna bestämmelse är också tillämplig på fysiska personer som köper Produkter eller Tjänster för de ändamål som är direkt relaterade till hans/hennes affärs- eller yrkesverksamhet.

8.3. Dessa Villkor påverkar inte Konsumentens lagliga rätt att få varor skickade eller tjänster tillhandahållna inom rimlig tid eller att få återbetalning om beställda varor eller tjänster inte kan levereras inom rimlig tid på grund av en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

8.4. Allt skadeståndsansvar gentemot Kunden, som inte är en Konsument, ska dock begränsas till produktens inköpspris. Vårt Företag ansvarar aldrig för indirekta skador.

8.5. Varje begränsning av skadeståndsansvar i avtalet med Kunden ska begränsas till vad som lagligen kan uteslutas. Ingenting i dessa Villkor begränsar eller utesluter dock skadeståndsskyldighet för bedrägliga framställningar eller för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse.

9 Tillämplig lag och jurisdiktion

9.1. Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

9.2. Vi kommer att försöka lösa eventuella oenigheter snabbt och effektivt. Konsumenten kan väcka talan för att genomdriva konsumentskyddsrättigheter i samband med dessa Villkor i Sverige eller i det EU-land där Konsumenten bor.

9.3. Europeiska kommissionen föreskriver ett förlikningsförfarande utanför domstol: tvistlösning online. De behöriga organen finns listade på webbplatsen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Företagets e-postadress är: info.scandinavia@delonghigroup.com.

9.4 Ytterligare information om möjligheten att använda förfaranden för klagomål och prövning utanför domstol och reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns på kontoren och på webbplatserna för svenska konsumentombudsmän, samhällsorganisationer vars lagstadgade uppgifter omfattar konsumentskydd, svenska tillsynsmyndigheter för handelsinspektion och på följande webbadress: https://www.konsumentverket.se/for-konsument/.

9.5 De nuvarande Villkoren publiceras på webbplatsen och kan skickas elektroniskt till Kunden (till den e-postadress som anges på kundens konto) utan extra kostnad.

10. Företagsinformation

Observera att Företagets uppgifter är följande:

De ’Longhi Appliances S.r.l., med säte i Treviso (TV), via L. Seitz n. 47, ett kvotinnehavarföretag med ett aktiekapital på 200.000.000,00 euro fullt inbetalt, momsnummer 00698370962, skatteregistreringsnummer och registreringsnummer vid Treviso handelskammare 00867190159, företaget omfattas av De ’Longhi SpA enligt art. 2497-bis i den italienska civillagen.

11. Behandling av personuppgifter

11.1. Behandlingen av Kundernas personuppgifter sker enligt de principer som anges i Integritetspolicyn.