1. Nazaj na domačo stran
  2. Varovanje podatkov

Varovanje podatkov

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

13. člen Uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 679/2016 

KDO SMO

Skupina De‘Longhi meni, da je varstvo osebnih podatkov tretjih oseb, ki jih ima v posesti, zelo pomembno, in je pri svojem poslovanju zavezana varovanju zasebnosti omenjenih tretjih oseb, kar brez omejitev vključuje njene kupce, ter namenja posebno pozornost varnosti in zaupnosti osebnih podatkov svojih kupcev.

 

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na zbiranje osebnih podatkov z uporabo spletnih metod (kar vključuje spletna mesta Skupine De‘Longhi) in zunaj spleta, kot je navedeno spodaj.

 

V skladu s 13. členom Uredbe GDPR 679/2016 vam De'Longhi Hrvatska d.o.o. (v nadaljevanju »De‘Longhi« ali »Družba«) kot upravljavec osebnih podatkov, zbranih na tem spletnem mestu/v aplikaciji/zbranih med telefonskim klicem ali iz poprodajnih aktivnosti, posreduje naslednje informacije.

 

KATERI OSEBNI PODATKI SE LAHKO ZBIRAJO

Zbirajo se lahko naslednje kategorije osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas:

-        kontaktni podatki – podatki o vašem imenu, kraju in datumu rojstva, davčna številka, naslov, številka fiksnega telefona, številka mobilnega telefona, e-poštni naslov;

-        zanimanja – informacije, ki ste jih posredovali v zvezi s področji, ki vas zanimajo, kot so na primer izdelki, za katere se zanimate;

-        drugi osebni podatki – informacije, ki ste jih posredovali v zvezi s svojim datumom rojstva, izobrazbo, poklicnim položajem;

-        prijava prek družabnega omrežja – informacije v zvezi z vašim računom v družabnem omrežju pa tudi drugi podatki, ki ste jih posredovali družabnemu omrežju, s pomočjo katerega ste se prijavili na naše spletno mesto, in ki se lahko razkrijejo glede na vaše nastavitve zasebnosti v tem družabnem omrežju;

-        uporaba spletnega mesta – informacije o tem, kako uporabljate spletno mesto, odpirate ali posredujete naša sporočila, vključno z informacijami, ki so pridobljene s piškotki (glejte naš Pravilnik o piškotkih [tukaj]], ki ureja podrobnosti v zvezi s piškotki).

 

KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Družba De’Longhi zbira in obdeluje vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

-        če se registrirate na našem spletnem mestu ali prenesete našo aplikacijo, da bi uporabljali njene funkcije, tudi če to storite s prijavo prek družabnega omrežja;

-        če se obrnete na nas in zahtevate poprodajno pomoč;

-        če se odzovete na naše marketinške aktivnosti, na primer ko izpolnite kartico za odgovor ali posredujete svoje podatke prek spleta na enem od naših spletnih mest;

-        če izpolnite obrazce za registracijo v papirni obliki, ki se zbirajo na različne načine (na predstavitvah, tečajih kuhanja, promocijah ali dogodkih);

-        če druga podjetja Skupine De’Longhi ali naši poslovni partnerji posredujejo podatke o vas na način, ki je dovoljen.

Če posredujete osebne podatke v imenu nekoga drugega, morate najprej zagotoviti, da je ta oseba prebrala ta Pravilnik o zasebnosti.

Prosimo vas, da nas obveščate o morebitnih spremembah svojih osebnih podatkov in nam tako omogočite, da bodo naše evidence vaših osebnih podatkov posodobljene. Vsakršne spremembe naslova je treba takoj sporočiti družbi De‘Longhi v izogib težavam pri uporabi naših storitev.

 

ZA KAKŠNE NAMENE SE LAHKO UPORABLJAJO VAŠI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov mora biti utemeljena z eno od pravnih podlag, ki so določene v obstoječih predpisih o varstvu podatkov, kot je opisano spodaj.

a)   Vzpostavitev in izvajanje pogodbenih obveznosti in iz tega izhajajočih obveznosti, vključno s komunikacijami v zvezi s storitvami (na primer za opravljanje poprodajnih storitev)

Družba De’Longhi lahko obdeluje vaše kontaktne podatke, da bi vzpostavila in izvršila pogodbeno razmerje, zagotavljala zahtevane storitve ali se odzvala na poročila ali pritožbe.

Družba De'Longhi lahko uporabi tudi vaše kontaktne podatke, zlasti vaš e-poštni naslov, da vam posreduje informacije v zvezi s storitvijo.

Pravne podlage za obdelavo: izvajanje pogodbe.

Zagotavljanje podatkov je obvezno, da lahko izvajamo pogodbeno razmerje; v odsotnosti podatkov pogodbe ne bomo mogli izvajati.

b)   Operativno upravljanje in izključno s tem povezane aktivnosti za dostop do spletnega mesta, zlasti do varnih območij, tudi prek sistema prijave prek družabnega omrežja – za poenostavitev postopka registracije z uporabo informacij, ki so že bile posredovane vašemu družabnemu omrežju.

Družba De’Longhi lahko obdeluje kontaktne podatke, da vam omogoči dokončati postopek registracije na spletnem mestu in omogoči dostop do osebnega področja, da: (i) iz svojega osebnega področja prenesete dokumente, ki se nanašajo na storitve, ki ste jih kupili; (ii) se lahko obdelajo druge zahteve, posredovane prek spletne strani.

Registracija na spletno mesto se lahko opravi, kadar se prostovoljno odločite za njeno uporabo, tudi če uporabite mehanizem prijave prek družabnega omrežja. Na ta način vam ne bo treba vnesti podatkov, potrebnih za registracijo (kot so kontaktni podatki), ki jih bo namesto tega posredovalo družabno omrežje, prek katerega se izvede prijava. Prosimo, upoštevajte, da lahko družba De’Longhi v tem primeru obdela podatke iz prijave prek družabnega omrežja, in to ne le tiste, ki so povezani z vašim računom v tem družabnem omrežju, ampak tudi vse druge osebne podatke, ki so lahko vidni glede na osebne nastavitve ali glede na pravilnik o zasebnosti istega družabnega omrežja. Zato vas pozivamo, da preberete izjavo o varovanju zasebnosti vašega družabnega omrežja, tudi za nadaljnje informacije o omenjenih osebnih nastavitvah.

Pravne podlage za obdelavo: izvajanje pogodbe, da se lahko registrirate na spletnem mestu, pod pogojem, da niste dolžni uporabiti prijave prek družabnega omrežja za dokončanje registracije.

 

V zvezi z registracijo družba prav tako določa, da je uvedla sistem enotne prijave, po katerem bo registracija na spletnem mestu veljavna za vsa spletna mesta, ki jih upravlja družba, s sklicevanjem na blagovne znamke »De'Longhi«, »Braun« in »Kenwood« ali na www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

c)    Na ta način vam ne bo treba ponovno posredovati kontaktnih podatkov, če se registrirate na enem od zgoraj navedenih spletnih mest. Da bi zaščitili izbire, ki jih je izvedel uporabnik, bodo vsa soglasja glede tržnih in tržno profiliranih aktivnosti, ki so izdana znotraj blagovne znamke (na primer na spletni strani www.kenwoodworld.com/it), uporabljena samo za oglaševalsko gradivo, povezano s to specifično blagovno znamko.Ankete o zadovoljstvu strank (kupec naj označi) 

Družba De’Longhi lahko vaše kontaktne podatke uporabi za izvajanje raziskav, katerih cilj je merjenje zadovoljstva strank v zvezi z opravljeno storitvijo. 

d)   Pravne podlage za obdelavo: legitimni interes podjetja, da preveri in izboljša kakovost svojih storitevTrženje z namenom izpolnjevanja vaših potreb ali obveščanja o promocijah, tudi upoštevajoč vaše osebne nastavitve (vključili smo tudi profilirani marketing) 

Družba De'Longhi lahko obdeluje vaše kontaktne podatke za namene trženja in oglaševanja, da vas obvešča o promocijskih prodajnih pobudah prek avtomatiziranih sredstev obveščanja (elektronska pošta, SMS in druga sredstva za množično komunikacijo itn.) in tradicionalnih načinov obveščanja (npr. po telefonu), na primer v primeru tržnih raziskav in statističnih anket, če s tem soglašate in v okviru izjave o soglasju.

Družba De'Longhi lahko obdeluje tudi vaše kontaktne podatke, podatke o zanimanjih in druge osebne podatke, da bi vam poslala oglaševalska sporočila, ki temeljijo na specifičnem profilu stranke, oblikovanem na podlagi vaših osebnih preferenc in interesov, če daste za to posebno soglasje in v okviru tega soglasja.

Pravne podlage za obdelavo: soglasje; če soglasja ne daste, to nikakor ne vpliva na pogodbeno razmerje.  

Soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da obiščete Moj račun> Moje tržne nastavitve.

 

Komuniciranje z drugimi družbami skupine De'Longhi tudi za namene trženja.

Družba De'Longhi lahko posreduje vaše kontaktne podatke drugim družbam skupine De’Longhi za dejavnosti, ki so strogo povezane z aktivnostmi iz točk a), b) in c) zgoraj.

Pravne podlage za obdelavo: upoštevajo se predpostavke iz omenjenih točk.

Družba De'Longhi lahko sporoči vaše kontaktne podatke drugim družbam skupine De‘Longhi za namene trženja in oglaševanja, za obveščanje o promocijskih prodajnih pobudah prek avtomatiziranih sredstev obveščanja (elektronska pošta, SMS in druga sredstva za množično komunikacijo itn.) in tradicionalnih načinov obveščanja (npr. po telefonu), na primer v primeru tržnih raziskav in statističnih anket, če s tem soglašate in v okviru izjave o soglasju.

Pravne podlage za obdelavo: soglasje; če soglasja ne daste, to nikakor ne vpliva na pogodbeno razmerje.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da obiščete Moj račun> Moje tržne nastavitve.

f) Skladnost s pravno zavezujočimi zahtevami pravnih organov, da se izpolnijo obveznosti iz zakonov, predpisov ali določb 

Družba De‘Longhi zbira vaše osebne podatke za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Pravne podlage za obdelavo: pravne obveznosti, ki jih mora družba spoštovati.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Družba uporablja široko paleto varnostnih ukrepov za izboljšanje zaščite ter ohranjanje varnosti, celovitosti in dostopnosti vaših osebnih podatkov.

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih (ali varnih kopijah na papirju) ali na strežnikih naših dobaviteljev ali komercialnih partnerjev ter so dostopni in se lahko uporabljajo na podlagi naših standardov in varnostnih politik (ali enakovrednih standardov, ki veljajo za naše dobavitelje ali komercialne partnerje).

Varnostni ukrepi, ki smo jih sprejeli, vključujejo:

-        stroge omejitve dostopa do vaših osebnih podatkov na podlagi potrebnosti in izključno za sporočene namene;

-        perimetrske varnostne sisteme za preprečevanje nepooblaščenega zunanjega dostopa;

-        stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za prepoznavanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov;

-        spremljanje dostopa do vaših osebnih podatkov s strani internega osebja in preverjanje s tem povezanega namena;

-        uporabo šifriranih sredstev prek tehnologije Secure Socket Layer (SSL) za transakcije na naši spletni strani, ki zahtevajo vnos osebnih podatkov.

Če smo vam dodelili (ali ste izbrali) geslo, ki vam omogoča dostop do naše spletne strani, aplikacije ali storitev, ste odgovorni za to, da to geslo ohranite skrito in da upoštevate vse druge varnostne postopke, o katerih vas obveščamo. Gesla ne delite z nikomer.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE

Vaše osebne podatke bomo hranili samo toliko časa, kolikor bo potrebno za doseganje namenov, za katere so bili zbrani, ali katerih koli drugih sorodnih in zakonitih namenov. Če bodo vaši osebni podatki obdelani za dva različna namena, bomo podatke hranili, dokler ne bo dosežen namen, ki zahteva daljši čas. Vendar bomo vaše podatke prenehali obdelovati, če poteče obdobje hrambe za namen, za katerega so bili zbrani.

Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo samo na tiste posameznike, ki jih potrebujejo za ustrezne namene.

Ko vaši osebni podatki niso več potrebni ali ko preneha pravni predpogoj za njihovo hrambo, bodo nepovratno anonimizirani (in se lahko v taki obliki hranijo) ali varno uničeni.

Obdobja hrambe za različne namene, opisane zgoraj, so določena skladno z naslednjimi nameni:

a) Zaradi skladnosti s pogodbenimi obveznostmi: podatki, ki se obdelujejo zaradi skladnosti s katero koli pogodbeno obveznostjo, se lahko hranijo za čas veljavnosti pogodbe in v nobenem primeru dlje kot 10 let, da se preverijo morebitna nerešena vprašanja, vključno z računovodskimi dokumenti (npr. računi).

b) Strogo za namen operativnega upravljanja in dostopa do spletnega mesta: podatki, ki se obdelujejo za te namene, se lahko hranijo za čas veljavnosti pogodbe in v nobenem primeru dlje kot 10 let.

c) Za ankete zadovoljstva kupcev: podatki, ki se obdelujejo za te namene, se lahko hranijo 5 let od dne, ko so zbrani (razen če zavrnete prejemanje nadaljnjih sporočil).

d) Za namene trženja, vključno s profiliranim trženjem: podatki, ki se obdelujejo za te namene, se lahko hranijo_5 let ___ od datuma, ko ste dali soglasje za ta namen (razen če zavrnete prejemanje nadaljnjih sporočil); za namene profiliranega trženja se podatki hranijo 12 mesecev.

e) V primeru sporov: če bi se morali braniti ali ukrepati ali vložiti zahtevke proti vam ali tretjim osebam, lahko osebne podatke, za katere menimo, da so potrebni za takšne namene, hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za uveljavljanje zahtevka.

KOMU LAHKO POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo ustrezno pooblaščeni zaposleni in zunanji dobavitelji, ki so po potrebi imenovani kot obdelovalci podatkov, ki nas podpirajo pri zagotavljanju storitev.

Za namene izvajanja njihovih dejavnosti in za spremljanje zgoraj navedenih namenov lahko do vaših osebnih podatkov dostopajo tudi druge družbe iz skupine De'Longhi.

KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni podatki družbe De'Longhi kot upravljavca podatkov, so na voljo

Če imate kakršna koli vprašanja o obdelavi svojih osebnih podatkov, pošljite sporočilo na: e-poštni naslov dpo.privacy@delonghigroup.com in se obrnite na pooblaščenca za varstvo podatkov ali vodjo za varovanje zasebnosti.

VAŠE PRAVICE DO VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV IN VAŠA PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNIH ORGANIH

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati:

-        dostop do svojih osebnih podatkov,

-        kopijo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali (»prenosljivost«),

-        prilagoditev podatkov, ki jih imamo v posesti,

-        izbris podatkov, za katere ni več pravnega predpogoja za obdelavo,

-        zavrnitev obdelave za namene neposrednega trženja,

-        preklic soglasja, če obdelava temelji na soglasju,

-        omejitev načina obdelave svojih osebnih podatkov.

Izvajanje zgoraj navedenih pravic je odvisno od določenih izjem, ki so namenjene varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali prepoznavanje kaznivih dejanj) in naših interesov (npr. varovanje poslovne skrivnosti). Če želite uveljaviti katero od zgoraj navedenih pravic, bomo preverili, ali ste upravičeni do tega, in se praviloma odzvali v enem mesecu.

Prizadevamo si odgovoriti na vse pritožbe ali poročila v zvezi z metodami, uporabljenimi za obdelavo vaših podatkov. Če želite, lahko svoje pritožbe ali poročila posredujete organu, ki je odgovoren za varstvo podatkov, z uporabo naslednjih kontaktnih podatkov  

 

De'Longhi Hrvatska d.o.o.

Zagrebačka avenija 104d, 10090 Zagreb, Croatia