1. Back to homepage
  2. Teisinės nuostatos

Teisinės nuostatos

„De'Longhi Group“ svetainė (toliau – „svetainė“) priklauso bendrovei „De'Longhi Appliances S.p.a.“ – Sede Legale: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso, Italy - Capitale sociale Euro 200.000.000,00 i.v.  - P.IVA 03162730265, ir yra naudojama „De'Longhi Appliances S.r.l.“, jos padalinių ir įmonių (toliau – „De'Longhi Group“).

Teisinės atsakomybės netaikymas

Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su šiomis bendrosiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, nesinaudokite svetaine.

Be šių teisinių nuostatų, taip pat gali būti taikomos tam tikros Svetainės naudojimo sąlygos, kurios aiškiai nurodytais atvejais gali pakeisti teisines nuostatas.

Informacija

„De'Longhi S.p.A“ deda visas pastangas, kad svetainėje pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant finansinius duomenis, rekomendacijas, paslaugas ir kitą informaciją, būtų tikslūs bei atnaujinti, ir pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ir atnaujinti svetainės turinį. Naudotojas turi reguliariai susipažinti su šiuo turiniu.

„De'Longhi S.p.A.“ negali užtikrinti ir todėl neprisiima atsakomybės bei neteikia jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl svetainėje pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir išsamumo, dėl joje aprašytų ar reklamuojamų produktų komercinės vertės ar naudingumo, todėl įmonė atmeta bet kokią atsakomybę ir nesuteikia jokių garantijų, įskaitant garantijas dėl patentų, autorių teisių ar kitų trečiųjų šalių teisių nepažeidimo. „De'Longhi“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą ar pažeidimus – neatsižvelgdama į jų priežastis, šaltinį, pobūdį ar pasekmės – susijusius su prieiga prie svetainės, prieigos nebuvimu ar pasitikėjimu svetainėje ar per ją pateikiama informacija.

Svetainėje rodomi ir joje aprašyti produktai tam tikru metu atitinkamoje šalyje gali būti neprieinami. Asmuo, atsakingas už verslo ryšius su „De'Longhi Group“ vietiniu lygmeniu, pateiks visą reikiamą informaciją.


Jei žala, skundai, išlaidos ar bet kokie ginčai su „De'Longhi Group“ kyla dėl netinkamo naudojimosi Svetaine arba dėl šių teisinių nuostatų pažeidimo, naudotojas įsipareigoja prisiimti atsakomybę vietoj „De'Longhi Group“.

Naudotojas, naudojantis svetainėje esančius duomenis ir informaciją, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

Naudotojo indėlis

Nors „De'Longhi Group“ deda visas pastangas, kad atitiktų programų saugumo reikalavimus, „De'Longhi Group“ negarantuoja, kad šios Svetainės turinyje nebus komponentų, kurie gavę prieigą prie naudotojo kompiuterio gali sukelti jo pažeidimų.


Naudotojo indėlis į Svetainės turinį, turinio įkėlimas ar atsisiuntimas turi būti tinkamas, aktualus kalbant apie svetainės aprėptį ir neturi sukelti jokios žalos. Draudžiama skelbti turinį, kuris yra šmeižiamo pobūdžio, žalingas, neteisėtas, prieštaraujantis įstatymams, kenkiantis privatumui, pažeidžiantis bet kokias teises ar taisykles ar kelia kitų abejonių. Toks turinys gali būti ištrintas be išankstinio pranešimo.
Svetainė yra skirta naudoti asmeniniais tikslais, nebent būtų nurodyta kitaip.

Intelektinė nuosavybė

Jei nenurodyta kitaip, Svetainėje rodomą tekstą, grafikos elementus, paveikslėlius, reklamą ir reklaminius šūkius saugo „De'Longhi Group“ priklausančios autorių teisės. Draudžiama naudoti juos bet kokiu tikslu be raštiško teisių turėtojo sutikimo.


Jei nenurodyta kitaip, Svetainėje rodomi prekių ženklai, domeno pavadinimas, dizainas ar logotipai priklauso „De'Longhi Group“. Jiems taikomos ir jie yra saugomi nacionalinių ir Bendrijos autorių teisių bei intelektinės nuosavybės reglamentų.

 Draudžiama naudoti juos bet kokiu tikslu be raštiško teisių turėtojo sutikimo. Draudžiama registruoti „De'Longhi Group“ priklausančius prekių ženklus bet kuriame aukščiausio lygio domene.


Trečiųjų šalių prekių ženklai, domenų pavadinimai ir logotipai, kurie gali būti naudojami Svetainėje, yra išimtinė jų teisėtų savininkų nuosavybė.

Joks Svetainėje teikiamas turinys neturėtų būti suprantamas kaip licencijų ar teisių į „De'Longhi S. p. A“ ar „De'Longhi Group“ įmonėms priklausančią intelektinę nuosavybę suteikimas.

Saitai su kitomis svetainėmis

Svetainėje gali būti saitų ar nuorodų iš kitų išorinių svetainių arba į jas. Tokie Svetainėje esantys saitai ar nuorodos į kitas svetaines yra tik dėl patogumo naudotojams. „De'Longhi S. p. A.“ neprisiima jokios atsakomybės dėl išorinių svetainių ir jų turinio. „De'Longhi S. p. A.“ neatsako už jokią žalą ar pažeidimus, susijusius su tokių svetainių ir jų turinio naudojimu, prieiga prie jų ar prieigos nebuvimu, taip pat susijusius su naudojimusi šiose svetainėse esančia informacija ar pasitikėjimu ja.

2003 m. birželio 30 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymas Nr. 196

„De'Longhi“ veikia laikydamasi privatumo apsaugos nuostatų, pateiktų minėtame Asmens duomenų apsaugos įstatyme. Visą pareiškimo dėl privatumo turinį galima rasti pagrindinėje svetainėje, dalyje pavadinimu „Privatumas“.