Εκκαθάριση με:

Υλικό μπολ (1)

Χρώμα (1)

Γάντζος ζύμης (1)

Αναδευτήρας Κ (1)

Χτυπητήρι (1)

Υλικό εργαλείων μπολ (1)

Ισχύς (1)

Λεμονοστύφτης (1)

Υλικό σώματος (1)

Εκκαθάριση όλων