1. Back to homepage
 2. Privātuma Politika

Privātuma Politika

KAS MĒS ESAM?

Grupa De’Longhi ļoti nopietni attiecas uz tās rīcībā esošo trešo personu personas datu aizsardzību
un ir apņēmusies aizsargāt trešo personu, tostarp, bet ne tikai, savu klientu, privātuma aizsardzību, veicot uzņēmējdarbību, kā arī ir apņēmusies aizsargāt savu klientu personas datu drošību un konfidencialitāti.

Šī Privātuma politika attiecas uz personas datu vākšanu, izmantojot “tiešsaistes” metodes (ieskaitot De’Longhi grupas vietnes) un “bezsaistes” metodes saskaņā ar turpmāk izklāstīto.

 

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS?

Jūsu personas datu pārzinis ir De’Longhi Scandinavia AB, turpmāk tekstā – “De’Longhi” vai “Sabiedrība”. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā, turpmāk tekstā – “VDAR”) 13. pantu kā tādu personas datu pārzinis, kas tiek vākti tīmekļa vietnes lietošanas/lietotnes lietošanas/ tūlītējās ziņojumapmaiņas / konkursu / telefona sarunas ar konsultantiem / pēcpārdošanas pakalpojumu laikā, vēlas sniegt jums šādu informāciju.

 

KĀDI PERSONAS DATI VAR TIKT VĀKTI?

Zemāk tiek norādīti jūsu personas datu kategorijas, kas var tikt vāktas:

 • Kontaktinformācija – jūsu vārds un uzvārds, adrese, fiksētā tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Intereses – jūsu sniegtā informācija par jūsu interesējošajām jomām, piemēram, par jūsu interesējošiem produktiem;
 • Citi personas dati – jūsu sniegtā informācija, piemēram, jūsu dzimšanas datums, izglītība un profesionālais statuss;
 • Reģistrācija, izmantojot datus no sociālajiem tīkliem – informācija, kas saistīta ar jūsu kontu sociālajos tīklos, kā arī citiem sociālajiem tīkliem iesniegtie dati, kas var būt redzami atbilstīgi
  jūsu iestatījumiem un vai jūsu sociālo mediju privātuma politikas iestatījumiem; 
 • Dati par vietnes izmantošanu – informācija par to, kā jūs izmantojat vietni un atverat vai pārsūtāt no mums saņemto informāciju, tostarp informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes (skatiet informāciju par sīkdatnēm https://www.kenwoodworld.com/lv-lv/terms--conditions/sikfailu-politika , kurā aprakstīti detalizēti noteikumi).
 

KĀ MĒS VĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

De’Longhi vāc un apstrādā jūsu personas datus šādos gadījumos:

 • ja reģistrējāties mūsu vietnē/lejupielādējāt mūsu lietotni, lai izmantotu tās funkcijas, tostarp izmantojot datus no sociālajiem tīkliem;
 • ja iegādājāties De’Longhi grupas produktus vai pakalpojumus, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu delonghi.com
 • ja jūs esat sazinājies ar mums, lai saņemtu pēcpārdošanas atbalstu, tostarp iesniegtu sūdzību vai pieteiktu tehnikas remontu;
 • ja esat atbildējis uz mūsu mārketinga pasākumiem, piemēram, sniedzot atbildi vai iesniedzot savus datus vienā no mūsu vietnēm;
 • ja esat aizpildījis reģistrācijas veidlapu, kas aizpildīta dažādām aktivitātēm (t.i., produktu prezentācijai, pavārmākslas skolai, akcijām vai citiem pasākumiem);
 • ja citas De’Longhi grupas sabiedrības, kā arī mūsu biznesa partneri, jebkādā veidā ir mums snieguši datus par jums.
Ja personas datus sniedzat citas personas vārdā, vispirms jums ir jāpārliecinās, vai persona ir izlasījusi šo Privātuma politiku.

Lai pārliecinātos, ka jūsu personas dati vienmēr ir atjaunināti, lūdzam paziņot mums par visām izmaiņām. Par adreses maiņu nekavējoties ir jāziņo De’Longhi, lai izvairītos no problēmām ar mūsu pakalpojumu izmantošanu.

 

KĀDIEM NOLŪKIEM VAR TIKT IZMANTOTI JŪSU PERSONAS DATI?

Personas datu apstrādei ir jābūt juridiski pamatotai ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir izklāstīti turpmāk tekstā.

a) Līguma noslēgšana un izpilde, kā arī no tā izrietošās saistības, tostarp pienākums sniegt informāciju par pakalpojumiem (piemēram, sniegt pēcpārdošanas pakalpojumus, ieskaitot sūdzību iesniegšanu vai tehnikas remontu, kā arī darbības, kas veiktas, izmantojot tiešsaistes veikalu)

De’Longhi var apstrādāt jūsu kontaktinformāciju, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, tostarp veiktu pasūtījumu vai noslēgtu līgumu, izmantojot tiešsaistes veikalu (piemēram, produktu un pakalpojumu iepirkšanās tiešsaistē, veikto pasūtījumu pārvaldīšana un izpildīšana), sniegtu pasūtītos pakalpojumus vai atbildētu uz pieteikumiem vai sūdzībām, kā arī noslēgtu un izpildītu līgumu par tehnikas remontu, tostarp izskatītu, izpildītu sūdzības un izmaksātu atlīdzību.

De’Longhi var izmantot jūsu kontaktinformāciju, jo īpaši jūsu e-pasta adresi, lai sniegtu jums informāciju par pakalpojumiem un pasūtījumiem, kā arī pēcpārdošanas pakalpojumiem, tostarp informāciju, kas saistīta ar sūdzību izskatīšanu un remonta līguma izpildi.

Turklāt De’Longhi var izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai pasūtītu kurjera pakalpojumus nolūkā saņemt un piegādāt jums remontam nodoto tehniku.

Apstrādes juridiskais pamats: līguma noslēgšana un izpilde.

Datu sniegšana ir obligāta līguma noslēgšanai un izpildei; ja šādi dati nav iesniegti, mēs nevarēsim pieņemt pasūtījumu, kā arī noslēgt un izpildīt līgumu.

Apstrādes juridiskais pamats: Sabiedrībai saistošās normatīvās prasības.

Datu sniegšana ir obligāta, lai izskatītu pieteikumu vai sūdzību; ja šādi dati nav iesniegti, mēs nevarēsim izskatīt pieteikumu vai sūdzību.

b) Operatīvā pārvaldība un ar to tieši saistītie nolūki attiecībā uz piekļuvi tīmekļa vietnei, jo īpaši drošajām zonām, kā arī izmantojot reģistrācijas sistēmu ar sociālo tīklu datiem, lai vienkāršotu tiešsaistes reģistrācijas procedūru, izmantojot informāciju, kas jau tika sniegta sociālajiem tīkliem

 

De’Longhi var apstrādāt jūsu kontaktinformāciju, lai jūs varētu pabeigt reģistrācijas procedūru vietnē, un nodrošinātu jums piekļuvi lietotāja zonai nolūkā (i) iegūt no Lietotāja zonas dokumentus par jūsu iegādātajiem pakalpojumiem un (ii) aktivizētu citus pieteikumus, kas tika iesniegti tiešsaistes veikalā vai veicot iepirkumus tiešsaistes veikalā.

Jūs varat reģistrēties vietnē, kad jūs to esat brīvprātīgi izvēlējušies, tostarp reģistrējoties ar sociālo tīklu datiem. Tādējādi jums nebūs jāievada reģistrācijai nepieciešamie dati (piemēram, kontaktinformācija), kurus tā vietā sociālais tīkls, ar kura starpniecību tiek veikta reģistrācija, nodos De’Longhi. Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā De’Longhi var apstrādāt sociālā tīkla kontā norādītos datus, kā arī citus personas datus, kas var būt redzami atbilstoši jūsu iestatītajām izvēlēm vai saskaņā ar šī sociālā tīkla pakalpojuma privātuma politikas noteikumiem. Tāpēc iesakām iepazīties ar sociālā tīkla privātuma politiku, tostarp ar mērķi saņemt plašāku informāciju par šīm izvēlēm vai iestatījumiem.

Apstrādes juridiskais pamats: līguma izpilde.

Datu sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu nodrošināt jums iespēju reģistrēties vietnē, ievērojot, ka jums nav pienākuma izmantot sociālo tīklu, lai pabeigtu reģistrāciju un iespējotu pirkumus tiešsaistes veikalā. Ja šādi dati nav iesniegti, mēs nevarēsim nodrošināt iespēju reģistrēties vietnē
un veikt pirkumus tiešsaistes veikalā.

Attiecībā uz reģistrācijas procedūru De’Longhi informē, ka ir ieviesis arī vienotas reģistrācijas sistēmu, saskaņā ar
kuru vietnē veiktā reģistrācija būs derīga visām De’Longhi pārvaldītajām vietnēm attiecībā uz šādiem zīmoliem: “De’Longhi”, “Braun” un “Kenwood” (www.delonghi.comwww.braunhousehold.com, kā arī www.kenwoodworld.com).

Tādējādi nebūs nepieciešams atkārtoti norādīt savu kontaktinformāciju, ja esat reģistrējies kādā no iepriekšminētajām vietnēm. Tomēr, lai aizsargātu lietotāja izdarītās izvēles attiecībā uz piešķirtajām piekrišanām, jebkura piekrišana datu izmantošanai mārketinga un profilētā mārketinga nolūkos, kas piešķirta noteiktam zīmolam (piemēram, vietnē www.kenwoodworld.com/it), tiks izmantota reklāmas materiālos, kas saistīti ar
šo konkrēto zīmolu.

 

c) Klientu apmierinātības aptaujas

 

De’Longhi var izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas par sniegtajiem pakalpojumiem.

Apstrādes juridiskais pamats: sabiedrības leģitīmas intereses, kas saistītas ar sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudi un uzlabošanu.

 

d) Mārketinga pasākumi, kuru mērķis ir apmierināt jūsu vajadzības vai informēt jūs par akcijām,
tostarp atbilstoši jūsu vēlmēm (atruna ietver arī profilēto mārketingu)


 

De’Longhi var apstrādāt jūsu personas datus mārketinga un reklāmas nolūkos, kā arī informēt jūs par veicināšanas kampaņām, izmantojot automātiskos saziņas līdzekļus (tostarp e-pastus, īsziņu un citus masu saziņas rīkus)
un tradicionālās saziņas metodes (piemēram, pa tālruni), tostarp tirgus izpētes un statistikas analīzes vajadzībām, ja esat tam piekritis piekrišanas paziņojumā norādītajā apjomā.

De’Longhi var apstrādāt arī jūsu personas datus, lai nosūtītu reklāmas informāciju atbilstoši jūsu klienta profilam, kas noteikts, pamatojoties uz jūsu personīgajām vēlmēm un interesēm, ja esat mums devis skaidru piekrišanu
un piekrišanā paredzētajā apjomā.

Apstrādes juridiskais pamats: piekrišana, ievērojot, ka piekrišanas nesniegšana nekādā veidā neietekmē līguma noslēgšanu un izpildi.

Datu sniegšana ir brīvprātīga; ja nav sniegta piekrišana, jūsu dati netiks apstrādāti iepriekš minētajam nolūkam.

Jebkurā laikā jūs varat atsaukt savu piekrišanu – šim nolūkam lūdzam sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas sniegta
sadaļā KONTAKTINFORMĀCIJA, vai piesakoties savā kontā un apmeklējot sadaļu Mans konts – Manas izvēles. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs to personas datu apstrādes leģitimitāti, kas tika veikta, pamatojoties uz iepriekš doto piekrišanu. 

e) Saziņa ar citiem De’Longhi grupai piederošiem uzņēmumiem dažādiem nolūkiem, tostarp mārketinga nolūkiem (ieskaitot profilēšanu)

De’Longhi var pārsūtīt jūsu kontaktinformāciju citām De’Longhi grupas sabiedrībām, lai veiktu darbības, kas ir cieši saistītas ar a), b), c) apakšpunktā minētajām darbībām.

Apstrādes juridiskais pamats: uzņēmuma leģitīmas intereses, kas izriet no iekšējiem administratīviem mērķiem un prasa pakalpojumu un lietotāju pieprasījumu pārvaldību De’Longhi grupā.

De’Longhi var pārsūtīt jūsu kontaktinformāciju citām De’Longhi grupas sabiedrībam mārketinga
un reklāmas nolūkos, kā arī informēt jūs par veicināšanas kampaņām, izmantojot automātiskos saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu, SMS un citus masu saziņas līdzekļus) un tradicionālās saziņas metodes (piemēram, pa tālruni), tostarp tirgus izpētes un statistikas analīžu veikšanai, ja piekrītat tam piekrišanas deklarācijā norādītajā apjomā.

 

Apstrādes juridiskais pamats: piekrišana, ievērojot, ka piekrišanas nesniegšana nekādā veidā neietekmē līguma noslēgšanu un izpildi.

Datu sniegšana ir brīvprātīga; ja nav sniegta piekrišana, jūsu dati netiks apstrādāti iepriekš minētajam nolūkam. Jebkurā laikā jūs varat atsaukt savu piekrišanu – šim nolūkam lūdzam sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas sniegta sadaļā KONTAKTINFORMĀCIJA, vai piesakoties savā kontā un apmeklējot sadaļu Mans konts – Manas izvēles. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs to personas datu apstrādes leģitimitāti, kas tika veikta, pamatojoties uz iepriekš doto piekrišanu. 

f) Juridiski saistošu valsts iestāžu pieprasījumu izpilde, juridisko pienākumu izpilde un prasību noteikšana, izmeklēšana vai aizstāvēšana pret tām 

De’Longhi vāc jūsu personas datus, lai izpildītu juridiski saistošus valsts iestāžu pieprasījumus un juridiskus pienākumus, kā arī noteiktu, izmeklētu prasības vai aizstāvētos pret tām.

Apstrādes juridiskais pamats: Sabiedrībai saistošas juridiskās prasības, kā arī Sabiedrības leģitīmas intereses, kas saistītas ar tās tiesību aizsardzību.

 

KĀ MĒS NODROŠINĀM PAR PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Sabiedrība izmanto dažādus drošības pasākumus, lai uzlabotu aizsardzību un nodrošinātu jūsu personas datu
aizsardzību, integritāti un pieejamību.

Jūsu personas dati tiek glabāti drošos serveros, kas pieder Sabiedrībai (vai drošās papīra kopijās) vai mūsu piegādātājiem vai biznesa partneriem, un tie var tik nodrošināti vai izmantoti saskaņā ar
mūsu standartiem un drošības politiku (vai mūsu piegādātāju vai biznesa partneru līdzvērtīgajiem standartiem).

Mēs veicam šādus drošības pasākumus:

 • stingri ierobežojam piekļuvi jūsu personas datiem, pamatojoties uz nepieciešamības principu un tikai tādiem nolūkiem,
  par kuriem jūs esat informēts;
 • nodrošinām perimetra drošības sistēmu, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi no ārpuses;
 • uzraugam perimetra piekļuvi IT sistēmām, lai identificētu un novērstu personas datu nelikumīgu izmantošanu;
 • izsekojam iekšējā personāla piekļuvi jūsu personas datiem un pārbaudām ar to saistītu nolūku;
 • izmantojam šifrēšanu, pamatojoties uz Secure Socket Layer (SSL) tehnoloģiju, ko piemērojam visiem darījumiem mūsu vietnē, kuriem nepieciešama personas datu ievadīšana.
Ja jums tika piešķirta parole (vai arī jūs esat izveidojis paroli), kas ļauj piekļūt mūsu vietnei, lietotnei vai servisiem, jūs esat atbildīgs par šādas paroles konfidencialitāti un citu paredzēto drošības procedūru ievērošanu, par ko jūs esat informēts. Paroli nedrīkst atklāt nevienai citai personai.

 

VAI MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS, IZMANTOJOT PROFILĒŠANU?

De’Longhi var arī apstrādāt jūsu kontaktinformāciju, informāciju par interesēm un citus personas datus, lai nosūtītu jums reklāmas informāciju atbilstoši jūsu klienta profilam, kas noteikts, pamatojoties uz jūsu personīgajām vēlmēm
un interesēm, ja esat devis savu skaidru piekrišanu un tajā paredzētajā apjomā.

Lēmumi šajā sakarā var tikt pieņemti automātiski. Ja tiek konstatēta kritēriju izpilde, IT sistēma automātiski nosūta reklāmas informāciju atbilstoši jūsu klienta profilam.

 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika savākti, vai kādam citam saistītam leģitīmam mērķim. Līdz ar iepriekš minēto, jūsu personas dati tiek apstrādāti diviem dažādiem nolūkiem, tie tiks glabāti līdz tā nolūka sasniegšanai, kas prasa vairāk laika. Tajā pašā laikā mēs pārtrauksim apstrādāt personas datus tam nolūkam, kuram ir beidzies datu glabāšanas laikposms.

Piekļuve jūsu personas datiem ir ierobežota, un tā ir pieejama tikai tām personām, kurām šie dati ir nepieciešami atbilstošu nolūku sasniegšanai.

Kad jūsu personas dati vairs nebūs vajadzīgi vai kad vairs nav iemesla to glabāšanai, tie tiks neatgriezeniski anonimizēti (un šādā veidā tos var glabāt) vai droši izdzēsti.

 Turpmāk tekstā tiek izklāstīti datu glabāšanas laikposmi atkarībā no iepriekš norādītajiem atsevišķajiem apstrādes nolūkiem:

 1. Līgumsaistību izpilde: datus, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumsaistības, var glabāt līguma darbības laikā, bet pēc tā beigām tos var glabāt ar līgumu saistīto prasību noilguma periodā;
 2. Operatīvā pārvalde un ar to cieši saistītie mērķi attiecībā uz piekļuvi tīmekļa vietnei: šādiem nolūkiem apstrādātos datus var glabāt līguma darbības laikā, bet pēc tā beigām tos var glabāt ar līgumu saistīto prasību noilguma periodā; 
 3. Klientu apmierinātības aptaujas: datus, kas apstrādāti šiem nolūkiem, var uzglabāt tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu norādīto mērķi, bet ne ilgāk kā 5 gadus no datu vākšanas dienas vai līdz brīdim, kad jūs ceļat iebildi pret to;
 4. Mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu: mārketinga vajadzībām apstrādātus datus var uzglabāt 5 gadus no jūsu piekrišanas šim nolūkam (bet ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai), savukārt attiecībā uz datiem, kas apstrādāti profilēta mārketinga nolūkos, šis periods ir 12 mēneši no jūsu piekrišanas šim nolūkam (bet ne ilgāk kā līdz piekrišanas atsaukšanai);
 5. Saziņai ar citām sabiedrībām, kas pieder De’Longhi grupai dažādiem nolūkiem, tostarp mārketinga nolūkiem (ieskaitot arī profilēto mārketingu): šādiem nolūkiem apstrādātos datus var glabāt a), b), c), d) apakšpunktā norādītajā laikposmā, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad jūs pret to iebilstat vai līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai;
 6. Lai izpildītu juridiski saistošus valsts iestāžu pieprasījumus un izpildītu juridiskus pienākumus:  šiem nolūkiem apstrādātus datus var glabāt visu šo pienākumu izpildes laikā. Attiecībā uz prasību noteikšanu, izmeklēšanu vai aizstāvēšanos pret tām personas datus var glabāt saprātīgā laika posmā, kas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai.
 

KAM MĒS VARAM SNIEGT JŪSU PERSONAS DATUS UN VAI MĒS NODODAM TOS TREŠAJĀM VALSTĪM?

Jūsu personas datiem var piekļūt atbilstoši pilnvaroti De’Longhi darbinieki un darba ņēmēji, servisa pakalpojumu sniedzēji un ārējie piegādātāji, kas vajadzības gadījumā izraudzīti par subjektiem, kas apstrādā datus
Sabiedrības vārdā un atbalsta Sabiedrību pakalpojumu sniegšanā, kā arī likumā noteiktās organizācijas.

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti arī citām De’Longhi grupas sabiedrībām tādiem nolūkiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu un iepriekš norādīto mērķu pārbaudi, un tie var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (šajā gadījumā De’Longhi veiks atbilstošus datu subjektu tiesību aizsardzības pasākumus saskaņā ar VDAR prasībām).

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

De’Longhi, kas rīkojas kā datu pārzinis, kontaktinformāciju var atrast zemāk norādītajā Datu aizsardzības inspektora (DAI) adresē.

Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, sazinieties ar mums pa e-pastu, vai ar Datu aizsardzības inspektoru (DAI), vai Privātuma aizsardzības menedžeri uz šādu adresi:  infoprivacy.sverige@delonghigroup.com vai pa pastu uz adresi: De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stokholma, Zviedrija.

 

JŪSU TIESĪBAS AIZSARGĀT PERSONAS DATUS UN TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒ

Jums ir šādas tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, t.i., tiesības:

 • saņemt informāciju par personas datu apstrādi;
 • piekļūt jūsu personas datiem;
 • saņemt De’Longhi sniegto personas datu kopiju;
 • pārnest jūsu datus citam pārzinim;
 • pieprasīt jūsu personas datu labošanu;
 • pieprasīt jūsu personas datu izdzēšanu;
 • iebilst pret datu apstrādi mārketinga nolūkos;
 • iebilst pret citiem datu apstrādes nolūkiem;
 • atsaukt savu piekrišanu gadījumos, kad apstrāde notiek, pamatojoties uz piešķirto piekrišanu, ievērojot, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs to personas datu apstrādes leģitimitāti, kas tika veikta, pamatojoties uz iepriekš doto piekrišanu;
 • ierobežot jūsu personas datu apstrādi.
Iepriekš minēto tiesību īstenošanai ir noteikti likumiski izņēmumi, kuru mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses (piemēram, noziedzības novēršana vai identificēšana) un Sabiedrības intereses (piemēram, dienesta noslēpums). Ja jūs vēlaties izmantot
kādu no iepriekšminētajām tiesībām, sazinieties ar mums. Mēs pārbaudīsim, vai jums ir šādas tiesības, un sniegsim jums atbildi bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem jautājumiem, pieteikumiem un komentāriem par mūsu datu apstrādes metodēm. Neraugoties uz to, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību, t.i. Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija E-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas 20/05/2021