1. Vissza a kezdőlapra
  2. Kenwood | Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

(Módosítva: 2020. június 18.)

1. Értelmezés

A jelen értékesítési feltételekben (a továbbiakban: „Feltételek”):

„Szerződés”: az áruk szállítására vonatkozó, vállalatunk és Ön között létrejött szerződés, amely a mi árajánlatunk Ön általi elfogadásából vagy a vállalatunk és Ön között más módon létrejött írásbeli vagy szóbeli megállapodásból ered, magában foglalva a jelen feltételeket és bármely Különleges Feltételt;

„Áruk”: a szerződésben megállapodott, általunk Önnek szállítandó termékek;

„Különleges Feltételek”: az áruknak az árajánlatunkban szereplő vagy hivatkozott, illetve a mi és Ön között létrejött írásbeli megállapodásban más módon meghatározott, az áruk Ön számára történő szállítására vonatkozó minden különleges feltétel. Amennyiben a jelen feltételek és a Különleges Feltételek között ellentmondás áll fenn, a Különleges Feltételek az irányadók;

„Mi/Minket”: a Kenwood Limited (cégjegyzékszám: 0872044), amelynek székhelye: New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; és

„Ön/Öné”: az a személy, cég vagy vállalat, aki megvásárolja az árukat tőlünk

2. Rendelések

2.1. A szerződés a jelen Feltételek szerint kerül megkötésre, beleértve a Különleges Feltételeket is, kizárva minden egyéb feltételt és kikötést, és a szerződés bármely rendelkezésének kiegészítése vagy módosítása csak akkor lesz érvényes, ha írásban történik, és mi és Ön is aláírjuk, illetve a mi részünkről és az Ön részéről is aláírják. Az egyértelműség kedvéért: az Ön megrendelésének általunk történő elfogadása nem jelenti azt, hogy az ilyen megrendeléshez kapcsolódó vagy javasolt feltételeket és kikötéseket elfogadjuk.

2.2. Minden árajánlatot annak alapján bocsátunk ki, hogy nem jön létre szerződés mindaddig, amíg Ön írásban el nem fogadja az árajánlatunkat, vagy amíg mi más módon nem kötünk Önnel írásos megállapodást.

2.3. Az árajánlatban foglalt feltételek általában rögzítettek maradnak, ha az árajánlat dátumától számított huszonnyolc (28) napon belül szerződés jön létre annak tekintetében, feltéve, hogy mi azt korábban nem vontuk vissza.

2.4. Mi nem tartozunk semmiféle felelősséggel Ön felé mindaddig, amíg meg nem kapjuk az árajánlatunk Ön általi elfogadását, vagy mi más módon nem kötünk Önnel írásos megállapodást.

2.5. Az árukkal kapcsolatos, általunk, illetve alkalmazottaink, megbízottaink vagy alvállalkozóink által adott minden olyan tanács vagy javaslat, amelyet nem erősítettünk meg írásban, teljes mértékben az Ön saját felelősségére kerül megvalósításra vagy követésre, és nem vagyunk felelősek semmilyen olyan tanácsért vagy javaslatért, amely nincs ilyen módon megerősítve

3. Árak és fizetés

3.1 Az Önnek kiszámlázott árak a feladás időpontjában aktuális árak lesznek. Bármilyen ár tekintetében felmerülő hiba vagy mulasztás esetén mi ésszerű időn belül kijavíthatjuk azokat.

3.2. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, biztosítást, valamint a berakodás, kirakodás és telepítés költségeit, amely összegek mindegyikét Ön az áruk vételárán felül fizeti ki, amikor az árukért fizet.

3.3. Az árukról, illetve az áruk bármely részletéről az áruk leszállítása vagy az áruk bármilyen részletének leszállítása után mi bármikor számlát állíthatunk ki Önnek, és az árukért járó kifizetést abban a pénznemben kell teljesíteni, amelyben azt Önnek mi kiszámlázzuk, a számlánk dátumát követő harminc (30) napon belül.

3.4. A fizetési határidő lényeges szerződési feltételnek minősül, és amennyiben Ön elmulasztja a jelen Feltétel szerinti fizetést, a minket megillető kártérítési jogoktól függetlenül mi jogosulttá válunk az áruk szállításának felfüggesztésére vagy a szerződés és az Önnel esetlegesen fennálló egyéb jelenlegi szerződések megszüntetésére.

3.5 A 3.4. feltétel szerinti jogainkon túl Ön köteles a fizetés megtörténtéig napi alapon halmozódó (havonta tőkésített) kamatot fizetni minden hátralékos összegre (az ítéletet megelőző és követő időszakra is) a Barclays Bank Plc mindenkor aktuális alapkamata feletti három százalékos (3%-os) összegben.

4. Kiszállítás

4.1 A szállítási időpont nem képezi a Szerződés lényeges feltételét, és a megadott szállítási dátum csak becslésnek tekintendő. Fenntartjuk a jogot a szállítási dátumok észszerű időszakokkal való meghosszabbítására, ha a késedelem olyan esemény miatt következik be, amely észszerű ellenőrzésünkön kívül esik („vis major esemény”).

4.2 Ha a kiszállítás hozzávetőleges időpontjáról Ön előzetes értesítést igényel, ezt az Ön megrendelésében írásban kell rögzíteni.

4.3. A kiszállítás helye az Ön szokásos üzleti helye.

4.4. Ha bármilyen okból Ön elmulasztja az áruk kiszállításának elfogadását, amikor azok készen állnak a kiszállításra, vagy mi azért nem tudjuk időben kiszállítani az árukat, mert Ön nem adott meg megfelelő kiszállítási utasításokat vagy egyéb információkat, akkor ezen időpontban:

(a) az ilyen árukkal kapcsolatos kockázat Önre száll át;

(b) az árukat már leszállítottnak kell tekinteni;

(c) mi tárolhatjuk az árukat a tényleges kiszállításig, amely esetben Ön felel minden kapcsolódó költségért és kiadásért (korlátozás nélkül beleértve a tárolást és a biztosítást); és

(d) az áruk teljes ára a 3.2 feltétel szerint alkalmazandó minden további összeggel együtt azonnal esedékessé válik.

4.5. Az áruk ki nem szállításával kapcsolatos felelősségünk a termékek észszerű időn belüli újrakiszállítására vagy az ilyen árukról kiállított számlával szembeni jóváírási értesítés kibocsátására korlátozódik.

4.6. A jelen Feltételek egyéb rendelkezéseitől függően mi nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért (beleértve a nyereség elvesztését), költségért, kárért, díjért vagy kiadásért, amelyet közvetlenül vagy közvetve az áruk szállításában bekövetkező bármely késedelem okoz, és semmilyen késedelem nem jogosítja fel Önt a szerződés felmondására vagy az attól való elállásra, kivéve, ha az ilyen késedelem meghaladja a száznyolcvan (180) napot.