Merj sütni!

Merj sütni!

 

 

Ha Te is imádsz sütni, akkor mutasd ezt meg másoknak is!

 

 

Szerelem, kreativitás, önkifejezés, kikapcsolódás, örömszerzés. Nekünk ezeket jelenti a sütés. Ha Te is imádsz sütni és megmutatnád ezt másoknak is, akkor:

Találd ki, készítsd el és mutasd meg  süteményed, hogy a tiéd legyen a Kenwood konyhai robotgépek egyike és a Te receptedet gondolja újra Menyhárt Attila!

Engedd szárnyalni a kreativitásod!

Merj sütni!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Merj sütni!” című fogyasztói promóció

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.

 

1.       Szervező

A „Merj sütni!” fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a DE LONGHI MAGYARORSZÁG KFT. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.; adószám: 28730947-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-371416; e-mail: [adam.domokos@delonghigroup.com]; telefonszám: [06203806843]; a továbbiakban: „Szervező”).

A Szervező a Promóciót, illetve annak feltételeit bármikor indoklás és előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

A Promóció semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

 

2.       A Promóció időtartama

A Promóció időtartama (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”): 2022.04.11. (hétfő) - 2022.05.08. (vasárnap).

 

3.       Részvételi feltételek, a játék menete

A Promócióban részt vesz minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki szakirányú végzettséggel nem rendelkező amatőr cukrászként a Promóciós Időszakban legalább egyféle bogyós gyümölcsöt is tartalmazó (pl. szeder, málna, áfonya, eper) süteményt készít és továbbá teljesíti az alábbi részvételi feltételeket (továbbiakban: „Résztvevő”):

1)      A jelentkező kövesse be a @kenwood_magyarorszag Instagram oldalát.

2)      Az általa elkészített süteményt fotózza be és tegye közzé saját nyilvános (publikus) Instagram fiókjában.

3)      Az így közzétett képet lássa el a #merjsutni és #kenwoodmagyarorszag hashtagekkel.

4)      A sütemény receptjétképét és az alkotó Instagram fiókjának a nevét küldje el a(z) kenwood@merjsutni.com e-mail címre.

A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot és annak feltételeit. Egy Résztvevő kizárólag csak egyszer, egy közzétett tartalommal vehető figyelembe a sorsoláson.

A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és a Promócióban közreműködő egyéb szervezetek (ideértve ezek kapcsolt vállalkozásait is) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint ezek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja a Promócióból. A kizárásról a Szervező mérlegelési jogkörében egyoldalúan jogosult dönteni a Résztvevő meghallgatása vagy külön értesítése nélkül.

 

4.       Nyeremény

A Promóció keretében a nyertesnek ítélt Résztvevők az alábbi nyereményekre lesznek jogosultak (a továbbiakban: „Nyeremény”):

  • 1. helyezett: Kenwood Titanium Chef Patissier XL konyhai robotgép + Menyhárt Attila újragondolja a győztes receptet és a sütemény megkóstolható a KOLLÁZS - Brasserie & Bar cukrászda kínálatában június-július-augusztus hónapokban
  • 2. helyezett: Kenwood Titanium Chef Baker XL konyhai robotgép
  • 3. helyezett: Kenwood Titanium Chef Baker lite konyhai robotgép
  • Közönségdíj: Kenwood kMix Rosegold konyhai robotgép

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Nyereményhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Résztvevő köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.

 

5.       A nyertesek kiválasztása

 

5.1.  A nyertesek kiválasztásának módja

A beérkezett pályaműveket a Kenwood nagykövet csapat (9 főből álló szakmai zsűri) értékeli és választja ki az első három helyezettet, azaz a legjobbnak ítélt pályaműveket. A pályamunkák között közönségdíj is kiosztásra kerül az alapján, hogy melyik Instagramra feltöltött pályamű(kép) kapta legtöbb kedvelést (like-ot).

 

5.2. A nyertes értesítése 

 

A Szervező a nyerteseket 2022.05.16. napján Instagram üzenetben értesíti. A nyertesek neve és pályaműve a fenti dátumot követő 2 (kettő) hetes kampányban kerül közzétételre a Szervező és a Kenwood Magyarország nyilvános médiafelületein, amelyhez valamennyi Részvevő a Promócióba történő jelentkezéssel kifejezetten és előzetesen hozzájárul.

 

5.3.  A Nyeremény átvétele 

A Nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben vagy telefonon egyezteti. A Nyeremény átvételére kizárólag a nyertes jogosult, amit a Szervező által megjelölt helyszínen vehet át vagy azt a Szervező futárszolgálattal juttatja el részére. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, amely az értesítés visszaigazolását követő maximum 90 (kilencven) naptári napon belül történik. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére az egyeztetett feltételek szerint sor kerüljön. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Résztvevő által megadott kézbesítési cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6.       Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a rendelési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt felmerülő károkért, függetlenül attól, hogy az technikai vagy emberi hiba miatt merült fel.

A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért.

Ha a Promóció nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Promóciót.

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a közösségi felületet, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a közösségi felületet, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Résztvevő téves rendszerüzenetet kap nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

 

7.       Adatkezelés

 

7.1.  Adatkezelő, adatfeldolgozó

A Promóció során a Résztvevők személyes adatainak kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából az általa esetlegesen bevont további közreműködők végzik.

7.2.  A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Promóció keretében a Résztvevők következő személyes adatait kezeli, kezelheti vagy dolgozza fel, dolgozhatja fel: teljes név; Instagram profiladatok; e-mail cím; telefonszám; szállítási cím; részvételi feltételek ellenőrzésére szolgáló adatok.

7.3.  Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 7.2. pontban megjelölt személyes adatokat a Promóció sikeres lebonyolításával összefüggő adminisztráció, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és nyertesség esetén a Nyeremény átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A Promócióval kapcsolatos személyes adatokat nyertesség hiányában az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz legfeljebb 5 évig kezeljük és őrizzük meg. Nyertesség esetén a jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, azaz az adó- és számviteli jogszabályok szerinti 8 év.

7.4.  A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése a Szervező, mint adatkezelő jogos érdekén alapul (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az adatkezelő jogos érdeke az általa szervezett nyereményjátékban résztvevő természetes személyek részvételének biztosítása és ezáltal a szolgáltatásainak, termékeinek népszerűsítése.

A Szervező személyes adatok kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel arra, hogy a Szervezőnek lényeges és valós üzleti érdeke fűződik a Promóció megszervezéséhez, sikeres lebonyolításához és az általa forgalmazott termékek népszerűsítéséhez; a 7.2. pontban megnevezett személyes adatok kezelése nem okoz jelentős érdeksérelmet az érintett számára; a Szervező által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések az érintettnek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

7.5. A Résztvevő jogai a kezelt adataival kapcsolatban

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat. Amennyiben a kisorsolt Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban való minden jogosultságát elveszti, és a Promócióból kizárásra kerül.

7.6.  Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő/adatfeldolgozó felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatokat megismerő személyek köre: kizárólag a Szervező és általuk esetlegesen igénybe vett közreműködők (pl. kiszállítás, könyvelő) munkavállalói jogosultak megismerni az adatokat, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, illetve használhatják fel eltérő célra.

7.7.  Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Önnek az adatkezelése kapcsán panasza merülne fel, közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken.

Amennyiben fenntartja véleményét a jogellenes vagy jogsértő adatkezelésről, kérelme jogszerűtlen megtagadásról vagy nem kíván adatvédelmi tisztviselőnkkel egyeztetni, úgy közvetlenül két szervezethez fordulhat jogorvoslatért. Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; +361391400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

8.       Záró rendelkezések

Jelen promóciós szabályzat a Promóciós Időszak alatt folyamatosan elérhető, lementhető és visszakereshető a(z) https://www.kenwoodworld.com/hu-hu/promo/merj-sutni weboldalon, valamint a bioban a kenwood_magyarorszag hivatalos Instagram oldalán.

Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Sok sikert kívánunk!

Budapest, 2022. április 11.

De Longhi Magyarország Kft.