1. Natrag na početnu stranicu
  2. Politika o povjerljivosti podataka

Politika o povjerljivosti podatakaOBAVIJEST O PRIVATNOSTI

članak 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation; GDPR) 679/2016 

TKO SMO MI

Grupa De’Longhi smatra da je zaštita osobnih podataka trećih strana koje posjeduje vrlo važna i obvezuje se zaštititi privatnost navedenih trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, svoje kupce u svojem poslovanju, a posebnu pozornost posvećuje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka svojih kupaca.

Ova Obavijest o privatnosti povezana je s prikupljanjem osobnih podataka na internetu (uključujući web-stranice grupe De'Longhi) i izvanmrežno na niže opisan način.

De'Longhi Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: "De'Longhi" ili "Društvo"), u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation) (dalje u tekstu: "GDPR") 679/2016, kao voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih na ovoj web-stranici / aplikaciji / tijekom telefonskog razgovora ili iz drugih prodajnih aktivnosti daje Vam sljedeće informacije.

KOJI OSOBNI PODACI MOGU BITI PRIKUPLJANI

Sljedeće kategorije osobnih podataka mogu biti prikupljane:

-         podaci za kontakt – informacije o Vašem imenu i prezimenu, mjestu i datumu rođenja, poreznom broju, adresi, broju telefona, broju mobilnog telefona, adresi e-pošte;

-         interesi – informacije koje ste pružili o područjima koja Vas zanimaju, npr. o proizvodima koji su Vam zanimljivi;

-         drugi osobni podaci – informacije koje ste pružili o svojem datumu rođenja, obrazovanju, poslovnoj situaciji;

-         prijava preko društvene mreže - informacije vezane uz Vaš korisnički račun društvene mreže te drugi podaci koje ste pružili društvenoj mreži pomoću koje ste se prijavili na ovu web-stranicu, a koji mogu biti otkriveni ovisno o postavkama privatnosti koje ste postavili na toj društvenoj mreži.

-         Korištenje web-stranice – informacije o načinu na koji koristite ovu web-stranicu, kako otvarate ili prosljeđujete naše obavijesti, uključujući informacije dobivene kolačićima (pogledajte naša Pravila o kolačićima [ovdje] kojima su regulirani svi detalji).

 

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

De’Longhi prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u sljedećim okolnostima:

-         ako se registrirate na našoj web-stranici / preuzmete našu aplikaciju kako biste koristili njezine funkcionalnosti te prijavom preko društvene mreže;

-         ako nam se obratite zahtjevom za pomoć nakon kupnje;

-         ako odgovorite na naše marketinške aktivnosti, npr. ako ispunite karticu za odgovor ili pošaljete svoje podatke internetom na nekoj od naših web-stranica;

-         ako ispunite obrasce za registraciju u papirnatom obliku koji se prikupljaju na različite načine (prilikom demonstracije proizvoda, kulinarskih tečajeva, promocija ili događaja);

-         ako druga grupina društva, kao i naši poslovni partneri, dostave podatke o Vama na dozvoljen način.

Ako dajete osobne podatke u ime neke druge osobe, prvo morate osigurati da je ta osoba pročitala ovu Politiku privatnosti.

Molimo da nam pomognete osigurati ažurnost svojih podataka na način da nas obavijestite o svakoj promjeni. O svakoj promjeni adrese potrebno je odmah obavijestiti De'Longhi kako bi se izbjegli problemi s korištenjem naših usluga.

U KOJE SE SVRHE MOGU KORISTITI VAŠI OSOBNI PODACI

Obrada osobnih podataka mora biti opravdana jednom od pravnih osnova utvrđenih postojećim propisima o zaštiti podataka, kao što je niže navedeno.

a)    Uspostava i izvršenje ugovorne obveze i nastalih obveza, uključujući obavijesti u vezi s uslugama (npr. za obavljanje usluga nakon prodaje).

De'Longhi može obrađivati Vaše podatke za kontakt u svrhu uspostave i izvršenja ugovornog odnosa, pružanja traženih usluga ili odgovora na prijave ili prigovore.

De'Longhi može koristiti Vaše podatke za kontakt, točnije Vašu adresu e-pošte, za pružanje informacija u vezi s uslugom.

Pravne osnove za obradu podataka: izvršenje ugovora.

Pružanje podataka obvezno je kako bismo mogli upravljati ugovornim odnosom; u nedostatku podataka nećemo moći izvršiti ugovor.

b)    Operativno upravljanje i strogo povezane svrhe za pristup web-stranici, posebno sigurnim područjima, također pomoću sustava za prijavu preko društvene mreže – kako bi se pojednostavio postupak registracije korištenjem informacija koje su već date Vašoj društvenoj mreži.

De'Longhi može obrađivati podatke za kontakt kako bi Vam omogućio dovršetak postupka registracije na web-stranici i kako bi Vam se dozvolio pristup osobnom području za: (i) preuzimanje dokumenata u vezi s uslugama koje ste kupili iz osobnog područja; (ii) obradu drugih zahtjeva napravljenih na web-stranici.

Registracija na web-stranici može biti napravljena kada je Vi dobrovoljno odlučite koristiti, čak i pomoću mehanizma za prijavu preko društvene mreže. Na taj način nećete morati unositi podatke potrebne za registraciju (kao što su podaci za kontakt), nego će ih poslati društvena mreža preko koje ste se prijavili. Imajte na umu da u tom slučaju De'Longhi može obrađivati podatke iz prijave preko društvene mreže koji nisu samo oni povezani s Vašim korisničkim računom na društvenoj mreži, nego i svi drugi osobni podaci koji mogu biti otkriveni ovisno o postavkama koje ste postavili ili u skladu s politikom privatnosti te društvene mreže. Stoga Vas pozivamo da pročitate izjavu o privatnosti svoje društvene mreže za daljnje informacije o spomenutim postavkama.

Pravne osnove za obradu podataka: izvršenje ugovora. kako bi Vam bila dozvoljena registracija na web-stranici, uz uvjet da niste obvezni koristiti prijavu preko društvene mreže za dovršetak registracije.

U vezi s registracijom Društvo također navodi da je uveden sustav jedinstvene prijave prema kojem registracija na web-stranici vrijedi za sve stranice kojima upravlja Društvo, a koje se odnose na robne marke "De'Longhi" – "Braun" i "Kenwood" ili www.delonghi.com, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com.

c)    Na taj način neće biti potrebno ponovno davati podatke za kontakt ako ste registrirani na jednoj od navedenih stranica. Međutim, kako bi se zaštitili odabiri koje je napravio korisnik, bilo koji pristanak na obradu za marketinška i marketinški profilirana izdanja objavljena unutar jedne robne marke (npr. na web-stranici www.kenwoodworld.com/it) koristit će se samo za reklamne materijale vezane uz tu određenu robnu marku. Ispitivanja zadovoljstva korisnika (kupac za provjeru).

De'Longhi može koristiti Vaše podatke za kontakt za provođenje ispitivanja mjerenja zadovoljstva korisnika u vezi s pruženom uslugom. 

d)    Pravne osnove za obradu: legitimni interes Društva da provjeri i poboljša kvalitetu svojih usluga. Marketing u svrhu zadovoljenja Vaših potreba ili u svrhu informiranja o promocijama, također na temelju Vaših preferencija (uključili smo i profilirani marketing).

De'Longhi može obrađivati Vaše podatke za kontakt u marketinške i reklamne svrhe kako bi Vas obavijestio o promotivnim prodajnim inicijativama pomoću automatiziranih sredstava kontakta (e-pošta, SMS i drugi alati za masovnu komunikaciju itd.) i tradicionalnih metoda kontakta (npr. pomoću telefona), kao i za istraživanje tržišta i statistička istraživanja ako nam date svoj pristanak i u granicama izjave o suglasnosti.

De'Longhi također može obraditi Vaše podatke za kontakt, interese i druge osobne podatke za slanje reklamnih obavijesti na temelju određenog korisničkog profila osmišljenog na temelju Vaših osobnih preferencija i interesa ako nam date posebnu suglasnost i unutar granica te suglasnosti.

Pravne osnove za obradu: suglasnost, ako je suglasnost uskraćena, to ni na koji način ne utječe na ugovorni odnos.

Svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku na način da posjetite Moj korisnički račun > Moje marketinške preferencije.

Komunikacija s drugim društvima grupe De'Longhi u marketinške svrhe.

De'Longhi može podijeliti Vaše podatke za kontakt s drugim društvima grupe De'Longhi u svrhu aktivnosti strogo vezanih uz načine obrade prethodno navedene pod točkama a), b) i c).

Pravne osnove za obradu: pozivanje na pretpostavke iz prethodno navedenih točaka.

De'Longhi može podijeliti Vaše podatke za kontakt s drugim društvima grupe De'Longhi u marketinške i reklamne svrhe kako bi Vas obavijestio o promotivnim prodajnim inicijativama pomoću automatiziranih sredstava kontakta (e-pošta, SMS i drugi alati za masovnu komunikaciju itd.) i tradicionalnih metoda kontakta (npr. pomoću telefona), kao i za istraživanje tržišta i statistička istraživanja ako nam date svoj pristanak i u granicama izjave o suglasnosti

Pravne osnove za obradu: suglasnost, ako je suglasnost uskraćena, to ni na koji način ne utječe na ugovorni odnos.

Svoju suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku na način da posjetite Moj korisnički račun > Moje marketinške preferencije.

f) Poštivanje pravno-obvezujućih zahtjeva zakonskih vlasti za ispunjavanje obveza iz zakona, propisa ili odredbi.

De'Longhi prikuplja Vaše osobne podatke za poštivanje zakonskih obveza.

Pravne osnove za obradu: pravne obveze koje Društvo mora poštivati.

KAKO ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Društvo koristi širok raspon sigurnosnih mjera za poboljšanje zaštite i očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti Vaših osobnih podataka.

Svi Vaši osobni podaci pohranjeni su na našim sigurnim poslužiteljima (ili na sigurnim papirnatim primjercima) ili na poslužiteljima naših dobavljača ili trgovačkih partnera, a pristup i korištenje omogućeni su na temelju naših standarda i naših pravila o sigurnosti (ili ekvivalentnih standarda za naše dobavljače ili trgovačke partnere).

Sigurnosne mjere koje smo usvojili uključuju:

-         stroga ograničenja pristupa Vašim osobnim podacima na temelju nužnosti i isključivo u navedene svrhe;

-         perimetarske sustave zaštite za sprječavanje neovlaštena vanjskog pristupa;

-         stalni nadzor pristupa informacijskim sustavima radi identificiranja i zaustavljanja zlouporabe osobnih podataka;

-         praćenje pristupa Vašim osobnim podacima koje obavlja interno osoblje i provjeru povezane svrhe;

-         korištenje šifriranih sredstava pomoću tehnologije Secure Socket Layer (SSL) za transakcije na našoj web-stranici koje zahtijevaju unos osobnih podataka.

Tamo gdje smo Vam dali (ili ste odabrali) zaporku za pristup našoj web-stranici, aplikaciji ili uslugama, Vi ste odgovorni za čuvanje te zaporke u tajnosti i za poštivanje bilo kojeg drugog sigurnosnog postupka o kojem Vas obavijestimo. Molimo da nikome ne otkrivate svoju zaporku.

KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE PODATKE

Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili za bilo koju drugu povezanu i zakonsku svrhu. Stoga, ako se Vaši osobni podaci obrađuju u dvije različite svrhe, podatke ćemo čuvati sve dok se ne postigne dugotrajnija svrha. Međutim, prestat ćemo obrađivati osobne podatke prikupljene u svrhu čije je razdoblje čuvanja isteklo.

Pristup Vašim osobnim podacima ograničavamo samo na one pojedince koji ih trebaju koristiti u odgovarajuće svrhe.

Kada Vaši osobni podaci više nisu potrebni ili kada više ne postoji pravni preduvjet za njihovo čuvanje, oni će biti nepovratno anonimizirani (i na taj način mogu biti pohranjeni) ili na siguran način uništeni.

Rokovi čuvanja koji se odnose na prethodno opisane različite svrhe navedeni su u nastavku:

a) Poštivanje ugovornih obveza: podaci obrađeni radi ispunjavanja bilo koje ugovorne obveze mogu se čuvati za trajanja ugovora, a u svakom slučaju ne dulje od sljedećih 10 godina, kako bi se provjerila sva otvorena pitanja uključujući računovodstvene dokumente (npr. računi).

a) Operativno upravljanje i strogo povezane svrhe za pristup web-stranici: podaci obrađeni u ove svrhe mogu se čuvati za trajanja ugovora, a u svakom slučaju ne dulje od sljedećih 10 godina.

c) Ispitivanja zadovoljstva korisnika: podaci obrađeni u ove svrhe mogu se čuvati  5 godina od njihovog prikupljanja (osim ako ste odbili dati suglasnost za primanje daljnjih obavijesti).

d) U marketinške svrhe, uključujući profilirani marketing: podaci obrađeni u marketinške svrhe mogu se čuvati _5 godina ___ od datuma na koji ste dali svoju suglasnost za tu svrhu (osim ako ste odbili dati suglasnost za primanje daljnjih obavijesti); u svrhe profiliranog marketinga podaci se čuvaju 12 mjeseci.

e) U slučaju sporova: ako je potrebno da se obranimo ili poduzmemo radnje ili podnesemo tužbe protiv Vas ili trećih osoba, možemo čuvati osobne podatke koje smatramo nužno potrebnim za takve svrhe onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje zahtjeva.

S KIM MOŽEMO PODIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE

Vašim osobnim podacima mogu pristupiti ovlašteni zaposlenici i vanjski dobavljači imenovani, ako je potrebno, kao obrađivači podataka koji nam pružaju podršku u pružanju usluga.

U svrhu obavljanja svojih aktivnosti i povratnog kontakta u vezi s prethodno navedenim svrhama Vašim osobnim podacima mogu pristupiti i druga društva grupe De'Longhi.

KONTAKT

Podaci za kontakt društva De'Longhi, u svojstvu voditelja obrade podataka, mogu se pronaći na kraju ove stranice

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, molimo da nam se obratite: e-poštom dpo.privacy@delonghigroup.com upitom za službenika za zaštitu podataka ili voditelja zaduženog za privatnost

VAŠA PRAVA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA I VAŠE PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA PREMA NADZORNIM TIJELIMA

Pod određenim uvjetima imate pravo zatražiti:

-         pristup svojim osobnim podacima,

-         primjerak svojih osobnih podataka koje ste nam dostavili ("prenosivost"),

-         prilagodbu podataka koje posjedujemo,

-         brisanje svih podataka za koje više nema zakonskog preduvjeta za obradu,

-         odbiti obradu za svrhe izravnog marketinga,

-         povući svoju suglasnost u slučaju da se obrada temelji na suglasnosti,

-         ograničiti način na koji obrađujemo Vaše osobne podatke.

Ostvarivanje prethodno navedenih prava podliježe određenim iznimkama koje imaju za cilj očuvanje javnog interesa (npr. sprječavanje ili prepoznavanje zločina) i naših interesa (npr. održavanje profesionalne tajne). Ako želite ostvariti neko od prethodno navedenih prava, provjerit ćemo imate li to pravo te Vam se povratno javiti unutar trideset dana.

Nastojimo odgovoriti na sve pritužbe ili prijave u vezi s načinima obrade Vaših podataka. No, ako želite, možete proslijediti svoje pritužbe ili prijave nadležnom tijelu za zaštitu podataka na sljedeći kontakt.

De'Longhi Hrvatska d.o.o.

Zagrebačka avenija 104d, 10090 Zagreb, Croatia