Gratis forsendelse på ordrer over 190 DKK Fri returnering
  1. Tilbage til startsiden
  2. Kenwood | Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

(Revideret 18. juni 2020)

1. Fortolkning

I disse salgsbetingelser (herefter benævnt "Betingelser"):

"Kontrakt" betyder en kontrakt mellem os og dig om levering af varer, der opstår i henhold til dit skriftlige samtykke til vores tilbud eller på anden måde ved skriftlig eller mundtlig aftale mellem os og dig, der inkorporerer disse betingelser og eventuelle særlige betingelser;

"Varer" betyder produkter, der er aftalt i kontrakten, og som skal leveres til dig af os;

“Særlige betingelser” betyder alle specifikke betingelser vedrørende levering af varer til dig indeholdt i eller henvist til i vores tilbud eller på anden måde angivet i en skriftlig aftale mellem os og dig. Hvis der er en konflikt mellem disse betingelser og de særlige betingelser, skal de særlige betingelser have forrang;

"Vi/os" betyder Kenwood Limited (engelsk CVR-nr. 0872044), der har en forretningsadresse på New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, England, og

"Du/Dit" betyder den person, det firma eller den virksomhed, som køber varerne fra os

2. Bestillinger

2.1 Kontrakten skal være på disse betingelser, herunder eventuelle særlige betingelser, med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser, og ingen ændring eller ændring af nogen bestemmelse i kontrakten skal være gældende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af eller på vegne af os og dig. For at undgå enhver tvivl skal vores accept af din ordre ikke antyde accept af nogen vilkår og betingelser, der følger med eller er godkendt på en sådan ordre.

2.2 Ethvert tilbud udstedes på grundlag af, at ingen kontrakt vil eksistere, før du accepterer vores tilbud skriftligt, eller vi på anden måde indgår en skriftlig aftale med dig.

2.3 Vilkårene i ethvert tilbud vil normalt ligge fast, hvis en kontrakt med hensyn til dette indgås inden for otteogtyve (28) dage efter datoen for tilbuddet, forudsat at vi ikke tidligere har trukket det tilbage.

2.4 Vi vil ikke bære ansvar over for dig, før vi modtager din skriftlige accept af vores tilbud, eller på anden måde indgår en skriftlig aftale med dig.

2.5 Enhver rådgivning eller anbefaling givet af os eller vores medarbejdere, agenter eller underleverandører i forbindelse med varer, som ikke er bekræftet skriftligt, følges eller reageres på på din egen risiko, og vi er ikke ansvarlige for eventuel rådgivning eller anbefaling, som ikke er bekræftet således

3. Priser og betaling

3.1 Priser, der faktureres til dig, vil være de aktuelle på afsendelsesdatoen. Fejl og udeladelser med hensyn til enhver pris skal rettes af os inden for rimelig tid.

3.2 Alle priser er eksklusive moms, forsikring og omkostningerne ved at læsse, aflæsse og installere, som alle skal være indregnet, når du betaler for varerne.

3.3 Vi kan fakturere dig for varer eller ethvert afdrag på varerne til enhver tid efter, at varerne eller ethvert afdrag på varerne er leveret, og betaling for varer skal ske i den valuta, hvori de bliver faktureret af os inden for tredive (30) dage fra udstedelsen af vores faktura.

3.4 Betalingsfristen vil være af afgørende betydning og din manglende betaling i overensstemmelse med denne betingelse berettiger os, uden at det berører vores ret til erstatning, til at suspendere leveringer af varer eller til at annullere kontrakten og eventuelle andre kontrakter, som vi måtte have med dig.

3.5 Ud over vores rettigheder under betingelse 3.4, er du ansvarlig for at betale renter (på månedsbasis) af eventuelle udestående beløb (både før og efter dom) med en sats på tre procent (3 %) over basisrenten fra Barclays Bank Plc for den periode, der er gældende, og som påløber på daglig basis, indtil betalingen foretages.

4. Levering

4.1 Leveringstidspunktet er ikke af afgørende betydning for kontrakten, og alle leveringsdatoer er kun vejledende. Vi forbeholder os ret til at forlænge leveringstider med hvad der anses for at være rimeligt, hvis forsinkelsen skyldes en hændelse, der ligger uden for vores rimelige kontrol (en “force majeure-hændelse”).

4.2 Hvis du har brug for forudgående varsel om det omtrentlige leveringstidspunkt, skal dette angives skriftligt på din ordre.

4.3 Leveringsstedet skal være dit sædvanlige forretningssted.

4.4 Hvis du af en eller anden årsag ikke accepterer levering af varer, når de er klar til levering, eller vi ikke kan levere dem til tiden, fordi du ikke har givet passende leveringsanvisninger eller andre oplysninger, vil følgende gælde på det tidspunkt:

(a) risikoen for sådanne varer vil være dit ansvar;

(b) varerne vil blive anset for at være blevet leveret;

(c) Vi kan opbevare varerne indtil faktisk levering, i hvilket tilfælde du vil være ansvarlig for alle relaterede omkostninger og udgifter (herunder, uden begrænsning, opbevaring og forsikring), og

(d) den fulde pris for varerne sammen med eventuelle beløb, der skal anvendes i henhold til betingelse 3.2, forfalder straks.

4.5 Vores erstatningsansvar for manglende levering af varer er begrænset til genlevering af varerne inden for en rimelig tid eller udstedelse af en kreditnota mod enhver faktura, der er udstedt for sådanne varer.

4.6 I henhold til de øvrige bestemmelser i disse betingelser er vi ikke ansvarlige for eventuelle tab (herunder tab af fortjeneste), omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter forårsaget direkte eller indirekte af eventuel forsinkelse i leveringen af varer, og vi vil heller ikke give dig ret til at opsige eller ophæve kontrakten, medmindre en sådan forsinkelse overstiger ethundredeogfirs (180) dage.