product comparison page

回到產品

你可選擇最多3個產品

 • Triblade HDP103WG

  Triblade HDP103WG
  輕鬆的混合

  配件

  • Textured grip handle Yes
  • Triblade 膠棒
  • 大杯
  • 塑料
  • 碎肉器盛器配有刀片附件

  一般規格

  • 不銹鋼刀片
  • 尺寸(厘米) 36.8H x 6.9W x 7.1D
  • 主體材料 塑料
  • 600W
  • 保證
  • 重量 0.75Kg
  • 高腳杯物料 塑料
  • 速度 1段轉速+加速
  • 顏色 白色及綠色

  雜項

  • 此部份適用於洗碗碟機