Where to Find Model NumberCác thiết bị trong nhà bếp - “Số hiệu mẫu thường nằm ở chân đế của sản phẩm, ở dạng dập nổi trên nhãn plastic hoặc trên nhãn bạc