Salsa Fresca

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Món ăn: Accompaniment

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

1 tablespoon fresh coriander
1/2 small onion,
2 fresh green chillies,
4 large, ripe, firm tomatoes
Juice of 1/2 lemon
1/2 teaspoon salt
1 teaspoon freshly ground black pepper

Preparation time 5 minutes
Tools Processor with blade or liquidiser

Method

  1. Place the coriander, onion and chillies into the processor or liquidiser and process on speed 3-4 until finely chopped. Add the tomatoes, lemon juice and salt and process again on speed 1-2 until tomatoes are roughly chopped.
  2. Leave for 15 minutes before serving. Serve as an accompaniment to any bean, rice or meat dish.

Tip: The relish does not keep long, so if there is any left, fry it in a little oil and serve as a sauce for enchilada recipes, or over ranch-style eggs for breakfast.

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng