Indian Turkey with Spinach and New Potatoes

Indian Turkey with Spinach and New Potatoes

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people
  • Món ăn: Main dishes

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

450g/1lb turkey breast
450g/1lb halved new potatoes
2 tbsp vegetable oil
1 onion, finely chopped
2 cloves garlic, crushed
60-75ml/4-5 tbsp madras curry paste
400g can chopped tomatoes
300ml/1/2pint chicken stock
150g bag baby spinach leaves

Preparation time 10-15 minutes
Cooking time 35 minutes
Serves 4
Tools Mincer with coarse screen

Method

  1.  Mince the turkey using the mincer with coarse screen. Boil the new potatoes until tender and drain.
  2. Heat the vegetable oil in a large pan and cook the onion for 5-6 minutes. Add the garlic and minced turkey and cook for 4-5 minutes.
  3. Stir in the curry paste and cook for 1 minute. Stir in the chopped tomatoes and stock, then cover and cook for 20 minutes. Stir in the potatoes and spinach and heat through for 3-4 minutes.

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng