Fish Cakes

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people
  • Món ăn: Soups and starters

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

450g /1lb cooked fish (a mixture of white
fish and smoked haddock is a good
combination)
2 large potatoes, peeled and cooked
2 medium eggs
2 tbsp fresh, chopped parsley
1 tbsp Dijon mustard
2 tbsp grated fresh root ginger
Salt and freshly ground black pepper
25g/1oz plain flour
150g/5oz breadcrumbs

Serves: 4
Prep time: 10 mins
Cooking time: 10 mins
Tools: Processor with blade and mixer with k beater

Method

  1. Prepare the breadcrumbs and parsley in the processor and transfer to a plate. Place the fish and potatoes into the mixer bowl with K-beater. Mix to a rough mash.
  2. Add all the remaining ingredients except the breadcrumbs, Mix together and season to taste.
  3. Divide the mixture into 8 small patties.
  4. Coat each patty thoroughly with the breadcrumbs and grill or sauté about 4 minutes on each side.

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng