Black Bean Pork with Noodles

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people
  • Món ăn: Main dishes

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

450g/1lb lean pork, diced
2 tbsp vegetable oil
2 cloves garlic, peeled
2.5cm /1in piece root ginger
1 red chilli, de-seeded
350g jar black bean sauce
100g/4oz medium noodles
6 shredded spring onions

Preparation time 10-15 minutes
Cooking time 20 minutes
Serves 4
Tools Mincer with coarse screen and liquidiser

Method

  1. Mince the pork using the mincer with the coarse screen. Place the garlic, ginger and chilli into the liquidiser and chop finely.
  2. Heat 2 tbsp vegetable oil in a large pan then add garlic ,ginger and chilli. Cook for 1-2 minutes until softened.
  3. Add 450g/1lb minced pork and cook, stirring, for 4-5 minutes until browned. Stir in a 350g jar black bean sauce and cook for 3-4 minutes.
  4. Meanwhile, cook noodles according to pack instructions. Drain and toss with the pork and spring onions

 


Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng