Tangerine Sorbet

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people
  • Món ăn: Desserts

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Nguyên liệu

75g/ 3oz (125g/ 4 1/2oz) granulated sugar
120ml/ 4fl oz (180ml/ 6fl oz) water
5-6 (7-8) tangerines, peeled and quartered
15ml/ 1tbsp (30ml/ 2tbsp) lemon juice
1/2 (1) egg white

Serves: 2-3 (4)

Tools: Ice Cream Maker

Method

  1.  Place the sugar and water in a saucepan and heat slowly, stirring until the suger has dissolved. Bring to the boil and boil for 3 minutes. Set aside to cool.
  2. Puree the tangerines, then strain through a sieve to give 280ml/ 1/2 pint (420ml/ 15fl oz) of juice. Mix in the sugar syrup and lemon juice. Chill. Break up the egg white with a fork and stir into the tangerine mix.
  3. Fit the frozen bowl into the dessert maker and switch on. Pour in the tangerine syrup and churn until thickend and frozen. Transfer to a plastic container and freeze until required. 

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan

Thẻ