Blackcurrant Sorbet

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people
  • Món ăn: Desserts

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Serves 3 (4-5)

Tools ice cream maker

Method

  1.  Puree the blackcurrants and syrup then strain through a nylon or stainless steel sieve to give 420ml/ 15fl oz (650ml/ 23fl oz). Chill. Break up the egg white with a fork and stir into the puree.
  2. Fit the frozen bowl into the dessert maker and switch on. Pour in the blackcurrant syrup and churn until thickened and frozen. Tranfer to a plastic container and freeze until required. Serve scoops of sorbet, drizzled with cassis, if wished.

Nguyên liệu

1 x 680 jar (1.5 x 680 jars) blackcurrants in syrup
1/2 (1) egg white
30ml/ 2tbsp (60ml/ 4tbsp) cassis, optional

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan

Thẻ