Tomato, Mozzarella & Basil Salad

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

 • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
 • Vegetarian
 • 0 of 5
 • Thời gian chuẩn bị: 
 • Thời gian nấu: 
 • Phục vụ: Up to 6 people
 • Món ăn: Soups and starters

Serves: 4-6

Preparation time: 15 minutes

Method

 1. Attach the thick slicing disc to the food processor then slicethe tomatoes.
 2. Drain the mozzarella then cut into slices.
 3. Place both into the serving bowl.
 4. Attach the knife blade to the food processor.
 5. Place the basil, oil and pepper into the food processor and process.
 6. Add the mixture to the serving bowl and mix well.

Chef’s tips: Store the tomatoes in the fridge prior to slicing. Store the finished salad in the fridge until needed, but remember to take the salad out of the fridge ½ an hour before serving.

Nguyên liệu

8 tomatoes
2 mozzarella balls
100g extra virgin olive oil
1/2 bunch of basil
1 tsp ground black pepper

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng