Carrot Salad

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

 • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
 • Vegetarian
 • 0 of 5
 • Thời gian chuẩn bị: 
 • Thời gian nấu: 
 • Phục vụ: Up to 6 people
 • Món ăn: Soups and starters

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Serves: 4-6

Preparation time: 15 minutes

Method

 1. Peel the carrots and cut them so that they can fitinto the feed tube horizontally.
 2. Attach the shredding disc to the food processor.
 3. Switch to speed 2 then process all the carrots.
 4. Place the carrots into the serving bowl.
 5. Mix all the other ingredients together in theliquidiser, pour over the carrots and mix well.

Nguyên liệu

5 carrots
50ml olive oil
2 tbsp lemon juice
1tsp caraway seeds
1/2 tsp black onion seeds
1tsp ground black pepper
1 tsp salt 

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan

Thẻ