Meringues

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

 • Độ khó của công thức nấu ăn: Medium
 • Vegetarian
 • 0 of 5
 • Thời gian chuẩn bị: 
 • Thời gian nấu: 
 • Phục vụ: Up to 4 people
 • Món ăn: Desserts

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Preparation time = 10mins
Cooking time = 4-5 hours
Serves approx 8 – 10 meringues

Method

 1. Whisk the egg whites at a high speed until stiff.
 2. Add half the sugar and continue to whisk until the mixture is glossy.
 3. Remove the whisk, fit the folding tool and fold in the remaining sugar using speed 2.
 4. Pipe the mixture onto trays lined with non-stick baking paper.
 5. Bake in a pre-heated oven at 110°C/225°F/Gas mark ¼ for about 4 - 5 hours until firm and crisp. If they start to brown, leave the door slightly ajar.

Nguyên liệu

4 egg whites (medium sized)
200g (8oz) caster sugar

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan

Thẻ