Sweet Lassi Recipe

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 6 people

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

Lassi is a perfect drink to accompany a good curry, but is also worth considering as a refreshing morning drink.

Serves: 4-6

Preparation time: 10 minutes

Method

  1. Peel the pineapple, cut into quarter and remove the middle core.
  2. Place all the ingredients into the liquidiser.
  3. Process on speed 2 for 15 seconds.

Chef’s tip: Delicious if made with a mixture of mango and pineapple.

Nguyên liệu

400g natural yoghurt 
400g full fat milk 
200g ice cubes 
3 tsp sugar 
600g pineapple 
1 tsp vanilla extract 
A pinch of salt 

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan