Milkshakes Recipe

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 4 people

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

These traditional summer afternoon drinks can make a welcome refreshment break for the children at a play filled party (the Baileys® cocktail recipe works well as an adults’ break from a children’s party).

Serves: 4

Preparation time: 5 minutes

Method

  1. Place all the ingredients into the liquidiser.
  2. Process on speed 2 for 15 seconds.

Variations

Mixed berries milkshake
Vanilla ice cream 250g
Mixed berries 300g
Milk 500g

Banana milkshake
Vanilla ice cream 250g
Milk 500g
Banana 450g
Lemon juice 1 tsp

Chef’s tip: You don’t have to use fresh fruit for this recipe, frozen is just as good; you can use them straight from the freezer.

Nguyên liệu

250g vanilla ice cream 
500g milk 
450g strawberries (hulled) 
1 tsp lemon juice 

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan