Lemonade Recipe

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng một hình ảnh công thức nấu ăn có bản chất giống nhau chỉ để phục vụ mục đích minh họa.

  • Độ khó của công thức nấu ăn: Easy
  • 0 of 5
  • Thời gian chuẩn bị: 
  • Thời gian nấu: 
  • Phục vụ: Up to 6 people

Có thể được làm bằng những sản phẩm này:

This recipe is the first in-store demonstration Kenwood ever did; it was performed by Kenneth Wood himself. In his day he would have also added a whole egg – shell and all! However, these days we choose not to add that extra crunch.

Serves: 4-6

Preparation time: 5 minutes

Method

  1. Place the all the ingredients into the liquidiser.
  2. Blend until smooth.
  3. Pour the mixture through a sieve into a serving jug.

Chef’s tip: Try adding sparkling water to add an extra fizz.

Nguyên liệu

unwaxed lemons 
140g caster sugar 
500ml water 
ice cubes 

Đăng một bình luận

Số sao xếp hạng

Các công thức có liên quan

Thẻ