Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Where to Find Model NumberCác thiết bị trong nhà bếp - “Số hiệu mẫu thường nằm ở chân đế của sản phẩm, ở dạng dập nổi trên nhãn plastic hoặc trên nhãn bạc

Tải ngay Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm kiếm những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp (hoặc FAQ) sẽ giúp bạn tìm thêm thông tin về sản phẩm của bạn