Những câu hỏi thường gặp

FAQs Câu hỏi Chung | Kenwood Việt Nam

Quay trở lại mục Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp phổ biến

  • Những bộ phận nào là máy rửa chén?

    Nhiều sản phẩm Kenwood có bộ phận rửa chén tách biệt, tuy nhiên nó thường là một tính năng cụ thể của sản phẩm vì vậy để biết thêm thông tin, hãy xem các trang sản phẩm riêng lẻ. Vỏ động cơ của một sản phẩm không bao giờ có thể rửa chén.

  • Tôi có thể tìm thấy mã số seri/mã số ngày của tôi ở đâu?

    Thông thường ở mặt dưới của thiết bị thường gần chỗ gắm điện. Mã ngày sẽ là một loạt gồm 4 chữ số như OM44.

  • Tôi có Hệ thống âm thanh của Kenwood và muốn được trợ giúp.

    Công ty TNHH Kenwood Electronics (Thái Lan) là một công ty hoàn toàn tách biệt với Công ty TNHH Kenwood. Vui lòng liên hệ về sản phẩm của họ bằng cách truy cập trang web của họ tại http://th.kenwood.com

Tìm kiếm những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp (hoặc FAQ) sẽ giúp bạn tìm thêm thông tin về sản phẩm của bạn