เครื่องปิ้งขนมปัง kMix

กรองด้วย:

สี (10)

2 ชิ้น (10)

Peek & View (9)

การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลแบบปรับได้ (9)

การตั้งค่าละลายน้ำแข็ง (10)

ถาดรองเศษขนมปังถอดได้ (10)

ที่ยกขนมปังแบบสูงพิเศษ (9)

ปุ่มยกเลิกมีไฟส่องสว่าง (10)

ละลายน้ำแข็งมีไฟส่องสว่าง (10)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (10)

ล้างทั้งหมด