เครื่องชงกาแฟ kMix

กรองด้วย:

สี (1)

ด้ามจับ SureGrip™ (1)

ตัวบอกสถานะการเปิดปิดพลังงาน (1)

เตาร้อน (1)

ที่กรอง (1)

ฟังก์ชันป้องกันการหยด (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (1)

วัสดุเหยือก (1)

ล้างทั้งหมด