เครื่องผสมอาหาร Cooking Chef

กรองด้วย:

ขนาดโถ (รวม) (1)

วัสดุโถ (1)

สี (1)

ตะขอนวดแป้ง (1)

หัวตีรูปตัว K (1)

หัวตีครีม (1)

วัสดุอุปกรณ์โถ (1)

กำลังมอเตอร์ (วัตต์) (1)

ฟังก์ชันตัวจับเวลา (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (1)

ล้างทั้งหมด