Continuous Juicer - AT641 ชี้ไปที่เหนือรูปภาพเพื่อขยาย

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ รุ่น AT641

ข้อมูลเกี่ยวกับ Continuous Juicer - AT641

Continuous Juicer Zoom Iconsดูแกลลอรี่

เพิ่มความน่าตื่นเต้นให้อาหารมื้อเช้าด้วยเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบรอบความเร็วสูงรุ่นนี้ คั้นน้ำได้จากผลไม้ทุกประเภทด้วยแกนป้อนผลไม้ซึ่งใหญ่พอที่จะป้อนแอปเปิ้ลทั้งผล ด้วยจะงอยปากสำหรับเทที่สะอาดและที่กรองโฟม คุณจะได้น้ำผลไม้ล้วนแบบเรียบง่ายและไม่มีชิ้นผลไม้มาปน นี่แหละวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อการกินผักผลไม้ให้ได้ 5 อย่างทุกวัน!