เครื่องเตรียมอาหาร Multipro Compact

กรองด้วย:

วัสดุโถ (2)

สี (2)

Citrus Press (2)

ใบมีด (1)

ใบมีดสแตนเลสสตีล (1)

แผ่นมีดสำหรับหั่นหนา / ขูดหยาบ (4 มม.) กลับด้านได้ (2)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)

ล้างทั้งหมด